Center Campo

Center Campo tilbyder bo- og støttetilbud til voksne med handicap.

I Center Campo skaber vi trygge rammer for borgere, der har brug for et midlertidigt eller varigt bo- og støttetilbud, og samtidig er vi et projektcenter, der løser særlige opgaver med kort varsel, når der er brug for det. 

Vi definerer vores opgave som projektcenter bredt, fordi hver eneste person og opgave er unik.

Et projekt kan være alt fra et akut skærmet tilbud til ekstra pædagogisk støtte eller nye fysiske rammer. Det kan også være et midlertidigt eller varigt dagtilbud, der er særligt tilpasset den enkelte borger. 

Center Campo består af ti bo- og støttetilbud i alt. Alle vores tilbud er for voksne borgere med handicap, som har brug for hjælp og omsorg i hverdagen i varierende grad.

Derudover har vi et konsulentteam, som har hjemme i Telehuset på Borups allé. Det er bl.a. konsulenternes ansvar at sikre samarbejde, vidensdeling og sammenhæng mellem de forskellige botilbud.

Center Campo er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Kontakt CenterCampo

CenterCampo

Borups Allé 43

2200 København N