Dialog og inddragelse

Du kan være med til at pege på, hvor der kan ske udvikling på handicapområdet i Københavns Kommune, komme med konkrete idéer til forbedringer, bidrage til at forbedre vores tiltag, eller udvikle nye tiltag.
Billede
Foto af kvinde, der maler

I Borgercenter Handicap ønsker vi at inddrage dig i udviklingen af indsatser og tilbud. Det gør vi gennem vores daglige samarbejde, i målinger af brugertilfredsheden og gennem målrettede aktiviteter.

Vi inddrager dig og dit perspektiv for at sikre de bedste mulige løsninger for københavnere med handicap, deres familier og pårørende. 

Det gør vi ved at gå i dialog med dig og ved at samarbejde med dig i mindre projekter.

De enkelte tilbud under Borgercenter Handicap inddrager også borgerne i lokale aktiviteter. De bliver annonceret lokalt, og du kan kontakte dit tilbud for at høre mere.

Aktiviteter og initiativer, der inddrager

Her finder du en oversigt over planlagte initiativer, blandt andet dialogmøder og interviews. 

Nogle initiativer kan man frit tilmelde sig, hvis man er en del af målgruppen, for eksempel dialogmøder. Dem kan du se i kalenderen her på siden, når datoen er fastlagt.

Andre initiativer inddrager en mindre målgruppe, som bliver inviteret direkte til samarbejde.

Oversigten opdateres to gange om året – nye aktiviteter bliver tilføjet løbende.

Aktiviteter og initiativer på børneområdet

Det gode møde mellem familien og Borgercenter Handicap

Hvem bliver inddraget?

Familier med tilknytning til Borgercenter Handicap. 

Formål

Projektet skal afdække, hvad der bidrager til den gode dialog mellem familierne og Borgercenter Handicap samt udvikle og afprøve tiltag, der kan styrke dialogen. 

Hvornår

Inddragelse af familierne finder sted i løbet af vinteren 2021/2022

Deltagelse

Familierne kontaktes direkte af Borgercenter Handicap.

Gode opstartsmøder, handleplaner og opfølgninger

Hvem bliver inddraget?

Familier med et barn eller en ung, der skal have opstartet en handleplan eller afholde et opfølgningsmøde.

Formål

Projektet skal undersøge og afprøve, hvad der bidrager til gode opstartsmøder, handleplaner og opfølgninger, og hvordan borgercentret kan udvikle og styrke sin praksis. 

Hvornår

Projektet finder sted i efteråret 2021.  

Deltagelse

Familierne bliver kontaktet direkte af Børneområdet i Borgercenter Handicap.   

Afholdt: Dialogmøde om hjemmetræning

Hvem bliver inddraget?

Familier med et barn eller en ung, som er bevilget hjemmetræning.

Formål

Der afholdes årlige dialog- og informationsmøde med familierne. Det skal styrke samarbejdet med forældre på hjemmetræningsområdet og afdække, hvordan Borgercenter Handicap eventuelt kan styrke sin praksis på området.

Deltagelse

Mødet er afholdt

Aktiviteter og initiativer på ungeområdet

Orienteringsmøder om overgangen fra ung til voksen

Borgercenter Handicap inviterer til orienteringsmøder to gange om året. 

Hvem bliver inddraget?

Forældre til unge med handicap, der snart fylder 18 år - og de unge selv.

Formål

At informere om de forandringer der sker, når unge med handicap fylder 18 år og overgår til voksenbestemmelserne i den sociale lovgivning. 

Hvornår

Møderne afholdes to gange om året. 

Deltagelse

Forældre og unge i målgruppen modtager en invitation fra Ungeområdet i Borgercenter Handicap. Det er også muligt at tilmelde sig hjemmesiden via kalenderen, når datoerne er på plads. 

Dialogmøde med forældre omkring ny lovgivning: Forberedelse af overgangen ung til voksen

Hvem bliver inddraget?

Forældre til unge i aldersgruppen 16-18 år, som har afholdt voksenlivssamtale med en sagsbehandler.  

Hvornår

Efterår - vinter 2021. 

Formål

Der er kommet en ny lovgivning om forberedelse til voksenlivet fra den unge fylder 16 år. Formålet med dialogmødet er at inddrage forældre og få deres input til, hvordan Borgercenter Handicap bedst muligt kan forberede forældre og de unge på overgangen fra ung til voksen, hvor den unge overgår til voksenbestemmelserne i den sociale lovgivning.

Deltagelse

Forældre i målgruppen bliver kontaktet direkte af Ungeområdet i Borgercenter Handicap

Aktiviteter og initiativer på voksenområdet

Borgeroplæg på områdemøder i Borgercenter Handicap

Hvem bliver inddraget?

Borgere, der ønsker at holde oplæg for medarbejdere i Borgercenter Handicaps Voksenområde. 

Formål

Formålet er at høre borgerens stemme og perspektiver på tingene.

Deltagelse

Har du lyst til at dele din historie eller viden? Kontakt områdechef Camilla Kyhl på mail QM35@kk.dk for at høre mere - eller kontakt din sagsbehandler. 

Afholdt: Dialogmøder med borgere, borgercenterledelse og samarbejdspartnere

Der bliver afholdt to årlige dialogmøder med fast deltagelse af borgercenterledelsen.

På forårets dialogmøde var der fokus på autismeområdet med temaet: “Hvad skal Borgercenter Handicap være for dig som borger med autisme i dit første møde med os".

Hvem bliver inddraget?

Borgere med autisme.

Hvornår

Forår 2021.

Formål

Omdrejningspunktet og formål var en evaluering af, hvordan Borgercenter Handicap opleves udefra i relation til service og kommunikation - og gerne med bud på forbedringer.

Deltagelse

Mødet er blevet afholdt.

Afholdt: Borgerinterview før etablering af tidsbegrænsede og støttende, individuelle forløb

Hvem bliver inddraget?

Borgere fra 18 år. 

Hvornår

Marts 2021

Formål

At inddrage borgernes behov i udvikling af nye indsatstyper. 

Deltagelse

Er afholdt. 

Aktiviteter og initiativer på tværs af aldersgrupper

Afholdt: Temamøde om tillid og inddragelse

Hvem bliver inddraget?

Forældre og pårørende.

Hvornår

Sommer 2021. 

Formål 

Vidensdeling om tillid og inddragelse i samarbejdet mellem forældre/ pårørende og Borgercenter Handicap

Deltagelse

Er afholdt.

Afholdt: Dialogmøde om temaet: God servicekultur

Der bliver afholdt to årlige dialogmøder med fast deltagelse af borgercenterledelsen. På efterårets dialogmøde er temaet "god servicekultur" med fokus på overblik over sit sagsforløb og sine muligheder.  

Hvem bliver inddraget?

Voksne borgere med en aktiv sag i borgercentret samt relevante interesseorganisationer. 

Hvornår

Dialogmøde om "god servicekultur" blev afholdt 29. september. 

Formål

At få borgernes input til løsninger, der giver borgerne bedre overblik over sin sag og indblik i sine muligheder. Der tages udgangspunkt i tidligere dialogmøder og borgerønsker samt Danske Handicaporganisationers og KLs nye anbefalinger. 

Deltagelse

Er du interesseret i at deltage eller har du input?

Kontakt Tina Mou Jakobsen på mail: FD7I @ kk.dk

Temamøde

Hvem bliver inddraget?

Forældre og pårørende

Hvornår

Temamøderne afholdes to gange om året. Næste temamøde afholdes i løbet af vinteren 2021/2022

Hvad og hvem

Emnet for temamødet fastsættes på baggrund af ønsker og interesse fra forældre/pårørende.

Er du interesseret?

Kontakt Louise Engel Balling på mail s75z @ kk.dk

Borgerinterview om platform for vidensdeling og samarbejde

Hvem bliver inddraget?

Forældre og pårørende.

Hvornår

Vinteren 2021/2022

Formål

At få forældre og pårørendes syn på: Hvordan kan vi skabe en platform for dialog og samarbejde om udvikling af indsatser og forbedringer?

Deltagelse

Har du input?

Kontakt Louise Engel Balling på mail s75z @ kk.dk

Afholdt: Fokusgruppeinterview om ledsagelse

Hvem bliver inddraget?

Borgere som er bevilget ledsagelse. 

Hvornår

Juni 2021

Formål

At sikre høj brugertilfredshed med ledsagelse og få input fra borgere til at sikre en transparent proces fra bevilling til levering af ledsagelse

Deltagelse

Er afholdt. 

Har du spørgsmål om borgerinddragelse?

Louise Engel Balling