Københavns Kommunes logo

Dialog og inddragelse

Du kan være med til at pege på, hvor der kan ske udvikling på handicapområdet i Københavns Kommune, komme med konkrete idéer til forbedringer, bidrage til at forbedre vores tiltag, eller udvikle nye tiltag.
Billede
Foto af kvinde, der maler

I Borgercenter Handicap ønsker vi at inddrage dig i udviklingen af indsatser og tilbud. Det gør vi gennem vores daglige samarbejde, i målinger af brugertilfredsheden og gennem målrettede aktiviteter.

Vi inddrager dig og dit perspektiv for at sikre de bedste mulige løsninger for københavnere med handicap, deres familier og pårørende. 

Det gør vi ved at gå i dialog med dig og ved at samarbejde med dig i mindre projekter.

De enkelte tilbud under Borgercenter Handicap inddrager også borgerne i lokale aktiviteter. De bliver annonceret lokalt, og du kan kontakte dit tilbud for at høre mere.

Aktiviteter og initiativer, der inddrager

Her finder du en oversigt over planlagte initiativer, blandt andet dialogmøder og interviews. 

Nogle initiativer kan man frit tilmelde sig, hvis man er en del af målgruppen, for eksempel dialogmøder. Dem kan du se i kalenderen her på siden, når datoen er fastlagt.

Andre initiativer inddrager en mindre målgruppe, som bliver inviteret direkte til samarbejde.

Oversigten opdateres to gange om året – nye aktiviteter bliver tilføjet løbende.

Aktiviteter og initiativer på børneområdet

Afholdt: Det gode møde mellem familien og Borgercenter Handicap

Hvem bliver inddraget?

Familier med tilknytning til Borgercenter Handicap. 

Formål

Projektet skal afdække, hvad der bidrager til den gode dialog mellem familierne og Borgercenter Handicap samt udvikle og afprøve tiltag, der kan styrke dialogen. 

Hvornår?

Inddragelse af familierne finder sted i løbet af vinteren 2021/2022

Deltagelse

Familierne kontaktes direkte af Borgercenter Handicap.

Dialogmøde om hjemmetræning

Hvem bliver inddraget?

Familier med et barn eller en ung, som er bevilget hjemmetræning.

Formål

Der afholdes løbende dialog- og informationsmøde med familierne. Det skal styrke samarbejdet med forældre på hjemmetræningsområdet og afdække, hvordan Borgercenter Handicap eventuelt kan styrke sin praksis på området.

Hvornår? 

Møde afholdt i marts 2022. Næste møde forventes afholdt i 2023. 

Deltagelse

Familierne bliver inviteret direkte.
 

 

 

Udvikling af informationsmateriale om børnefaglig undersøgelse

Hvem bliver inddraget? 

Borgere og relevante interesseorganisationer. 

Formål

Udvikling og test af informationsmateriale om børnefaglig undersøgelse efter § 50 i serviceloven. 

Hvornår?

Sommer - efterår 2022.

Deltagelse

Deltagerne inviteres direkte af Børneområdet i Borgercenter Handicap. 

Har du spørgsmål eller input, kan du skrive en mail til Louise Engel Balling på s75z@kk.dk. 

Aktiviteter og initiativer på ungeområdet

Orienteringsmøder om overgangen fra ung til voksen

Borgercenter Handicap inviterer til orienteringsmøder to gange om året. 

Hvem bliver inddraget?

Forældre til unge med handicap, der snart fylder 18 år - og de unge selv.

Formål?

At informere om de forandringer der sker, når unge med handicap fylder 18 år og overgår til voksenbestemmelserne i den sociale lovgivning. 

Hvornår?

Møderne afholdes to gange om året - som oftest  i løbet af efteråret og foråret. Tjek evt. vores kalender for aktuelle orienteringsmøder 

Deltagelse og tilmelding

Forældre og unge i målgruppen modtager en invitation fra Ungeområdet i Borgercenter Handicap. Info om tilmelding vil også fremgå på vores hjemmeside i kalenderen, når datoerne er på plads. 

Aktiviteter og initiativer på voksenområdet

Borgeroplæg på områdemøder i Borgercenter Handicap

Hvem bliver inddraget?

Borgere, der ønsker at holde oplæg for medarbejdere i Borgercenter Handicaps Voksenområde. 

Formål

Formålet er at høre borgerens stemme og perspektiver på tingene.

Deltagelse

Har du lyst til at dele din historie eller viden? Kontakt områdechef Camilla Kyhl på mail QM35@kk.dk for at høre mere - eller kontakt din sagsbehandler. 

Udvikling af informationsmateriale om udredning på voksenområdet (VUM)

Hvem bliver inddraget?

Borgere, som for nylig har gennemgået en voksenudredning - eller er i målgruppen for det.

Hvornår? 

Sommer- efterår 2022. 

Formål

Udvikling og test af informationsmateriale om VUM-udredning (voksenudredningsmetoden).   

Deltagelse

Deltagerne bliver kontaktet direkte af Voksenområdet. 

Har du spørgsmål eller input, kan du skrive til Louise Engel Balling på s75z@kk.dk. 

Aktiviteter og initiativer på tværs af aldersgrupper

Workshop om pårørendefunktion i Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap har etableret en ny funktion med støtte og vejlede til pårørende til borgere med handicap, som bor på kommunens botilbud.  
Læs mere om vejledning og støtte til pårørende

Hvem bliver inddraget?

Pårørenderepræsentanter og medarbejdere, der er tilknyttet botilbud i Borgercenter Handicap

Hvornår? 

13. september 2022. 

Formål 

Videndeling og kvalificering af behov og ønsker om vejledning og støtte til pårørende til borgere med handicap på kommunens botilbud. 

Deltagelse

Deltagerne bliver inviteret direkte. 

Spørgsmål eller input? 

Har du spørgsmål eller input kontakt pårørendevejleder Hanne Skov Henriksen på mail: B045@kk.dk

 

Temamøde

Hvem bliver inddraget?

Forældre og pårørende

Hvornår?

Temamøderne afholdes to gange om året. Næste temamøde afholdes i løbet af vinteren 2022-23. 

Hvad og hvem?

Emnet for temamødet fastsættes på baggrund af ønsker og interesse fra forældre/pårørende.

Er du interesseret?

Kontakt Louise Engel Balling på mail s75z @ kk.dk

Borgerinterview om platform for vidensdeling og samarbejde

Hvem bliver inddraget?

Forældre og pårørende.

Hvornår?

Efterår 2022 (udsat)

Formål

At få forældre og pårørendes syn på: Hvordan kan vi skabe en platform for dialog og samarbejde om udvikling af indsatser og forbedringer?

Er du interesseret? 

Kontakt Louise Engel Balling på mail s75z @ kk.dk

Bedre ansøgningsproces for personlige hjælpemidler

Hvem bliver inddraget?

Borgere, der har behov for hjælpemidler eller som interesser sig for hjælpemiddelområdet  

Hvornår? 

Efterår - vinter 2022

Formål

Udvikling og test af ansøgningsmateriale for hjælpemidler efter § 112 i serviceloven. 
Læs mere om personlige hjælpemidler på kommunens hjemmeside

Deltagelse og input

Kontakt Louise Engel Balling på s75z@kk.dk

 

Har du spørgsmål om borgerinddragelse?

Louise Engel Balling