Københavns Kommunes logo

Oplæg om sanser, trivsel og udvikling

Forældre til børn og unge med autisme inviteres til et gratis oplæg. Her kan du få viden om, hvordan sanseregulering kan bidrage til større trivsel og udvikling.
Billede
Foto af barn, der holder sig for ørerne: Colourboxe.

Børn med autisme kan ofte opleve verden som overvældende, da de konstant bliver bombarderet med sanseindtryk. Det kan være svært at sortere i sanseindtrykkene, og mange har også en nedsat fornemmelse for deres krop. Det kan føre til utryghed og angst. 

Åben Rådgivning i Borgercenter Handicap inviterer til oplæg torsdag den 13. oktober 2022 om dette tema. Her kan du som forælder til et barn eller en ung med autisme hente ny viden og inspiration om sanserne og hvad du kan gøre for at skabe en god hverdag for dig og dit barn. 

På programmet er bl.a.:  

  • Hvilken betydning har sanserne for mit barns trivsel og udvikling?
  • Hvordan kan stimulering af vagusnerven have en positiv effekt hos mit barn? 
  • Hvordan kan regulering af sanserne skabe en øget trivsel og stabilitet? 

Ergoterapeut Maria Sørensen holder oplægget. Der vil både være oplæg, drøftelse i grupper og drøftelser i plenum.

Tilmelding er ikke nødvendig, og alle forældre og voksne pårørende er velkomne.  
 
Vel mødt!

Obs. Skulle det blive nødvendigt at aflyse oplægget pga. sygdom eller andet, bliver det annonceret på siden her.