Københavns Kommunes logo

Musvågevej Nord

Musvågevej Nord er et bo- og dagtilbud for voksne med autisme. Der er plads til 18 borgere på botilbuddet og 7 borgere i dagtilbuddet.

På Musvågevej Nord går vi højt op i at skabe rare og trygge rammer, som giver borgerne de bedste muligheder for at leve et liv med en høj grad af selvstændighed og livskvalitet.

Vi arbejder med voksne mennesker, og det er derfor vigtigt for os, at rammerne inviterer til, at borgerne kan leve et liv på egne præmisser og ud fra egne ønsker og behov.

Her bor 18 fantastiske mennesker med hver deres unikke historie og personligheder. Fælles for dem alle er, at de er voksne med autisme.

Lokalområdet

Musvågevej Nord ligger på Musvågevej i Københavns Nordvestkvarter, og vi har derfor både byliv med caféer og butikker samt parker, ro og natur i nærheden.

Pårørendesamarbejde

Musvågevej Nord har et pårørenderåd som mødes 4 gange årligt, og som har repræsentanter fra både Musvågevej Syd og Musvågevej Nord. Dette samarbejde skaber en god og naturlig sparring og erfaringsudveksling, både blandt pårørende og medarbejdere. 

Rådets ansvar og formål er at repræsentere beboernes og de pårørendes interesser, at sikre samarbejde og en løbende dialog om tilrettelæggelse af hverdagen samt at udvikle bostederne, herunder også dagtilbuddene.

Har du spørgsmål, der vedrører pårørende, så er du velkommen til at kontakte et af pårørenderådets medlemmer: 

  • Lene Hegner (formand): tlf. 40 58 38 99
  • Steen Wulff: tlf. 21 76 69 00
  • Ole Frimann Olesen: tlf. 38 89 20 23 
  • Bente Wedel: tlf. 60 17 00 21 
  • Frank Barry Frydendal Ungstrup

Ved alle øvrige spørgsmål, kontakt tilbudsleder Anders Jacobsen. 

Kontakt

Musvågevej Nord

Musvågevej 24

2400 København NV

Anders Jacobsen
Tilbudsleder 
T36A@kk.dk
Tlf. 51 44 06 93

Telefonnumre til afdelingerne

1. Nord: 22 81 95 09
2. Nord: 22 81 95 11
3. Nord: 22 81 95 07
VIKA Nord: 22 11 99 45
VIKA : 27 11 37 77