Nordlys

Nordlys er et botilbud for voksne borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne samt autisme eller psykiatriske diagnoser. Der er plads til 12 borgere i alderen 18-85.

Borgerne på Nordlys er kendetegnet ved i varierende grad at have behov for forudsigelige, strukturerede og individuelt tilrettelagte rammer samt en del fysisk og/eller psykisk guidning og støtte til at klare de daglige gøremål og mestre deres tilværelse.

Målgruppen er mennesker med udviklingshæmning kombineret med diagnoser inden for autismespektret samt psykiatriske problemstillinger.

Det pædagogiske arbejde struktureres i forhold til borgernes behov og de muligheder, der er i de fysiske rammer på tilbuddet og i nærområdet.

Nordlys har fælles ledelse med tilbuddene Albatros og Løvstikkevej, som ligger lige ved siden af. Dette betyder også et tæt samarbejde i dagligdagen til glæde for beboere og medarbejdere. Der er fx altid mulighed for faglig sparring for medarbejderne, og beboerne bliver tit inviteret med til fester og sociale arrangementer i sansehaven tilhørende Løvstikkevej 66.

På Nordlys og i området omkring er der fælleslokaler og gårdhaver som vi bruger til forskellige aktiviteter alt efter borgernes funktionsniveau og behov. Fx er der mulighed for fællesspisning eller en tur til sansestien på den anden side af gaden. Fællesskab og aktiviteter er altid på borgernes præmisser. Fx kan man også spise aftensmad sammen i mindre grupper eller i egen lejlighed, hvis der er brug for ro. 

Lejlighederne

Nordlys består af tre bo-enheder med fire boliger i hver bo-enhed. Lejlighederne er indrettet med to værelser og eget bad og toilet. Der er fælles køkken, stue og spisestue. 

I bo-enhed 1 og 3 er der mulighed for afskærmning i stuen og køkken, mens der i bo-enhed 2 er indrettet åben stue og køkken.

Der er tilknyttet en have til botilbuddet som bruges af alle borgerne. Der er desuden mindre rum på tilbuddet, som inviterer til særlige aktiviteter eller til pause og pusterum fra aktiviteter.

Pårørendesamarbejde

Vi har fokus på et godt og tæt samarbejde med pårørende, og der afholdes mindst et fælles pårørendemøde årligt.

Vi inviterer pårørende med til større arrangementer, som fx julehygge eller sommerfest, som desuden planlægges i samarbejde med pårørenderåd.

Hvis du spørgsmål til Nordlys' pårørenderåd er du velkommen til at kontakte medlemmerne. Du finder kontaktoplysninger her på siden. 

Kontakt Nordlys

Nordlys

Nordlys

Fussingvej 23

2300 København S

Ring til Nordlys

  • Bolig 1: 35 30 33 41
  • Bolig 2: 35 30 33 42
  • Bolig 3: 35 30 33 45

Afdelingsleder Helene Jensen

Afdelingsleder Helene Jensen

Tilbudsleder Wivi Rosenkilde

Tilbudsleder Wivi Rosenkilde

Pårørenderådet

Pårørenderådet

  • Lars Winther Larsen (forperson), mail: larswl@mail.dk, tlf. 22401607
  • Garko Stinus, mail: gast@LB.DK
  • Ingelise Nyrup, mail: nyrup@godmail.dk 
  • Mitzi Gustavsen, mail: mgmk@webspeed.dk