Nyheder

Her kan du se alle nyheder

Søg

To use the filters you must press the space key to open, navigate with arrow keys and press enter key to select.
Fandt 83 resultat(er). Viser i øjeblikket 1 - 15
nyhed

Blå isbjørn vinder cocktailkonkurrence på Den Røde Plads

Mathilde Faber Bentzen shakede sig til en førsteplads i den internationale kokke- og cocktailkonkurrence Cupis Spoon for mennesker med handicap. Sammen med 14 borgere dystede hun i kulinariske discipliner foran dommerpanel og publikum på Den Røde Plads.
nyhed

Viben synger på 25. år

Vejrguderne kunne ikke bestemme sig denne torsdag i april, hvor bostedet Viben fejrede 25-års jubilæum. Først regn, så hagl, og endelig sol. Alle var dog enige i det glædelige i jubilæet, hvor særligt hædringen af bostedets egne jubilarer trak bifald.
nyhed

Savnet café genåbner i Nordvest

Café Virente på Rentemestervej holdt et brag af en åbningsfest, der markerede nye samarbejder mellem borgere med handicap og civilsamfundet, mens musikken bragede løs og deltagerne hyggede sig.
nyhed

Forestillinger kan flytte bjerge

Neuropsykologisk coaching og mentaltræning er effektfuldt, når det handler om at reducere angst og bryde med de barrierer, der spænder ben for beboernes egne ønsker og mål. Det har Lars Risum Hansen fra botilbuddet Pallesvej erfaret som coach.
nyhed

Det har altid været min drøm at skulle noget med mit liv

Pernille Oline Steendahl Sørensen er kommet ud af misbrug og social isolation og tilbage i livet igen takket være et skarpt koordineringsarbejde på tværs af Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne samt masser af ressourcer hos hovedpersonen selv.
nyhed

Videomøder giver tryghed og fleksibilitet

I Borgercenter Handicap er der fokus på digitale løsninger, der kan understøtte dialog og skabe tryghed og fleksibilitet. Her er videomøder en af de muligheder, som kan øge kvaliteten af mødet mellem borgere og medarbejdere.
nyhed

Ny fagkultur tager tid og kræver mod

På IBOS arbejder medarbejdere og ledere benhårdt for at rehabilitering er et fælles og dynamisk afsæt for den daglige praksis. Det kræver et fælles sprog, fagligt mod og sårbarhed i trygge rammer at sætte gang i en udvikling, der aldrig stopper.
nyhed

Vi justerer hele tiden vores praksis

De yngre borgere, der flytter ind på botilbuddet Engholmen, er anderledes end de ældre. Der er flere psykiatriske overbygninger og et stærkt bånd til deres familie. Derfor skal Engholmen justere praksis og benytte metoder, der kan rumme alle beboere.
nyhed

Dungeons and Dragons danner fællesskaber for unge med handicap

Når en gruppe unge i Elmehuset starter et eventyr i Dungeons and Dragons, så er deres opmærksomhed fanget i timevis. Det er usædvanligt for spillerne, der har autisme og ADHD. Men når eventyret er i gang, så er fokus på latter, fantasi og samarbejde.
nyhed

Det er vores DNA at inddrage barnet og familien

Myndighedsområdet Børn og Familiehuset skaber trygge rum for børn med handicap med udgangspunkt i den enkelte familie. ”Vi lykkes ikke med vores indsats uden at tage udgangspunkt i barnets og familiens håb og ressourcer" siger områdechef Elly Mørkeberg.
nyhed

Dokumentation er også omsorg

Der er god energi i dokumentation af den sundhedsfaglige og socialpædagogiske indsats på CAS. Her bevæger man sig fra en mundtlig til en skriftlig kultur, hvor systematisk dokumentation af de mål, der arbejdes med, er afgørende for borgernes hverdag.
nyhed

Uddannelsen giver os et fælles fagligt sprog

Center for Autisme og Specialpædagogik støtter en borgergruppe med komplekse behov på grund af en bred vifte af neurologiske udviklingsforstyrrelser, der kræver en særlig faglighed. Centret har egen uddannelse, der kombinerer teoretisk viden med praksis.