Pårørendevejleder modtager Kongens fortjenstmedalje

Hanne Skov Henriksen har arbejdet 40 år på Handicapområdet i Københavns kommune. Derfor indstillede kollegerne hende til den prestigefyldte sølvmedalje for hendes langvarige indsats.

Hanne Skov Henriksen fejrede 40-års jubilæum tilbage i februar 2024, så det kom som noget af en overraskelse, da hun med lidt forsinkelse modtog en sølvmedalje fra Kongen. Medaljen blev overrakt af Centerchef Connie Ebba Cramer Jensen på et konsulentmøde. Hanne Skov Henriksen blev meget glad for kollegernes skriftlige indstilling, som de havde sendt til Kongen.  

Kollegerne skriver i indstillingen, at Hanne Skov Henriksen er et kollegialt forbillede for ordentlighed, åbenhed og faglighed i alle relationer og processer.

”Jeg bliver glad for at læse, hvordan mine kollegaer anerkender mine værdier og det, som jeg arbejder for,” fortæller Hanne Skov Henriksen. 

Hanne Skov Henriksen er blevet tildelt en medalje for en fortjenstfuld indsats efter 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor.

Hun beskriver sig selv som en meget heldig medarbejder i Borgercenter Handicap, fordi hun har haft mulighed for at arbejde med flere forskellige ting i sit arbejdsliv. Hanne har været vidne til en stor udvikling på handicapområdet, og arbejdet i mange forskellige stillinger inden for dette og videreuddannet sig undervejs. 

I indstillingen skriver kollegerne også, at Hanne Skov Henriksen har tilegnet sig en stor viden igennem årene, som hun gerne deler til glæde for både nye og erfarne medarbejdere.  

”Jeg har set de mange fine udviklinger på handicapområdet, der er til glæde og gavn for borgerne,” fortæller Hanne.    

Et andet handicapsyn i dag

Hanne Skov Henriksen startede sin karriere i Magistratens 2. afdeling i Plejehjemsadministrationen efter hun dimitterede som socialpædagog fra Esbjerg Socialpædagogiske Seminarium i 1979. Hun blev herefter ansat i Københavns kommune som pædagog på Døgninstitutionen Karens Minde, der var et botilbud for voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. 

Hanne Skov Henriksen genkalder den store forandring, som hun har været vidne til gennem årene. Hun mindes, hvordan man, dengang hun startede som socialpædagog, havde et andet handicapsyn som betød at borgerne havde en mindre grad af selv- og medbestemmelse end i dag. For eksempel var der systuer, hvor borgernes tøj blev syet, fremfor at man købte det sammen med borgerne, som man gør i dag. Borgerne havde heller ikke adgang til eget badeværelse, og badningen foregik dengang i et fælles bad. 

”Hvis jeg dengang havde kigget på mig selv med den viden og erfaring, som jeg har i dag, ville mine kollegaer og jeg have handlet anderledes. Men skal man huske at datidens handlinger udsprang af det daværende handikapsyn. Man mente jo at man handlede på den bedste måde for både borgere og pårørende,” fortæller Hanne.  

Hanne Skov Henriksen understreger, at hun været heldig at følge udviklingen.

”Jeg har kunne følge den fine rejse, hvor selvstændigheden og det at få lov at være med til at træffe beslutninger om eget liv, er i fokus for mennesker med handicap,” fortæller hun.

Som pårørendevejleder nyder Hanne gavn af at kunne huske tilbage i tiden, når hun for eksempel møder ældre pårørende. Nogle pårørende kan godt savne tiden, hvor den kultur, som var fremtrædende på de gamle totalinstitutioner, kunne give borgerne og de pårørende en vis grad af tryghed på trods af den manglende frihed i en tid, hvor selvstændiggørelse havde en anden betydning end i dag. Omvendt var det en tid, hvor fællesskab og samarbejde kunne mærkes blandt pårørende. Mange ting har ændret sig gennem årene. 

Lige én udfordring mere

De mange muligheder på handicapområdet har været med til at fastholde Hanne Skov Henriksen i Borgercenter Handicap. Hun har blandt andet arbejdet som pædagog på botilbud, været hjemmevejleder og netværksmedarbejder, arbejdet på myndighedsområdet med bl.a. ledsagerordningen og inden hun søgte stillingen som pårørendevejleder var hun afdelingsleder. Endelig har Hanne undervejs haft mulighed for at efteruddannet sig. Muligheden for at søge nye udfordringer har været til stede, og for blot 2,5 år siden valgte Hanne at søge stillingen som pårørendevejleder.

”Da jeg søgte mit nuværende job, tænkte jeg, at jeg måtte søge en ny udfordring”. 

Noget af det Hanne Skov Henriksen altid har fokuseret på i sit arbejde, er samarbejde. 

”Det er vigtigt, at vi prøver at forstå hinanden, så vi kan skabe mening for borgerne. Derfor skal vi også turde gå samarbejdet i møde, når det er svært at arbejde sammen ” siger Hanne. 

”Jeg er kun nået hertil, med det jeg kan, fordi jeg er indgået i samarbejde med alle de mennesker, der har været med. Derfor mener jeg også, at de pårørende er en vigtig del af en borgers liv,” afslutter Hanne Skov Henriksen.