Træning skaber fællesskaber på tværs af mennesker

TeamOp har succes med at skabe et træningsfællesskab for borgere med udviklingshæmning. Hver uge mødes 17 borgere og får sved på panden uden at kende hinandens begrænsninger, historier eller diagnoser.
Fotograf
Ann Fenger Benwell

Hver torsdag formiddag bliver træningslokalet i Sundby Væksthus på Amager fyldt med højt humør og glade forventninger. De 17 borgere har det til fælles at de er over 18 år og har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. 

"Efter træningen er jeg helt udmattet, men jeg bliver alligevel på arbejde indtil kl. 14," fortæller Kenneth Kisbye, der er en del af beskæftigelsestilbuddet Serviceholdet fra Væksthuset.

I træningslokalet er de flere fra Serviceholdet, der træner med borgerne fra aktivitets- og samværstilbuddet, Brønshøjvej. Tilslutningen er så stor, at borgerne nu er fordelt i to hold, hvor de blander deltagerne. 

Fotograf
Ann Fenger Benwell

Det er kyndige medarbejdere fra TeamOP, der organiserer og gennemfører træningen med alt fra musik til konkrete øvelser. Philip Witt fra TeamOP har deltaget i torsdagstræningen i to år og fremhæver glæden ved at se borgernes fremskridt og begejstring. 

Han fortæller, at borgerne udvikler sig og bliver mere selvstændige både fysisk og mentalt. Nogle af borgerne er endda selv begyndt at overtage organisering og træningen.

”Det er med til at skabe stolthed, når de kan inspirere hinanden,” fortæller Philip Witt.  

Lisa Stendahl Thykier er i beskæftigelse på Brønshøjvej. Hun fortæller med et stort smil, at hun føler sig helt udkørt efter træningen. 

"Det er godt at blive slank, det er godt at bruge energi, det er godt at træne sine led. Og det er fedt at få grinet," siger Lisa Stendahl Thykier, der allerede aftenen før træning lægger sit træningstøj klar.  

Fotograf
Ann Fenger Benwell

Leder af det pædagogiske team i TeamOP, Anne Caroline Røigaard, fortæller, at træningstilbuddet har vist sig at være en så stor succes, som TeamOP gerne vil udbrede til flere bo- og beskæftigelsestilbud. 

”Det viser, at deltagerne på trods af individuelle udfordringer har stor glæde af at træne som hold. Det kan godt være svært i starten ikke bare at kunne gøre som man vil, men vi endnu ikke haft nogle der efter et par gange ikke synes det fedt at være en del af fællesskabet og et styrker meningsfuldheden for os alle,” fortæller Anne Caroline Røigaard.

Læs mere om Captum

Captum er en del af Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse under Borgercenter Handicap i Københavns Kommunes Socialforvaltning. I Sundby Væksthus arbejder teams i spisehuset, med kunst og design eller med service. Team Service har 34 borgere tilknyttet fordelt på tre mindre teams: et servicehold, et vaskerihold og et værkstedshold med genbrug og upcycling. Serviceholdet er et beskæftigelsestilbud med faste daglige serviceopgaver i hele Sundby Væksthus.  

Læs mere om TeamOP

TeamOP er en projekt- og udviklings enhed i Københavns Kommune, i Center for Særlig Bolig og Beskæftigelse i Borgercenter Handicap.  Alle projekter i TeamOP har til formål at understøtte, udvikle eller effektivisere den kommunale drift – til glæde for borgere med handicap. Aktuelt arbejdes der med nye og tidsbesparende IT-løsninger, løsning af klimaproblematikker i kobling med den sociale indsats og udvikling af nye aktivitetsbaserede pædagogiske platforme – såsom træningsfællesskaber. TeamOP består af fastansatte Koordinatorer og en stor gruppe midlertidige medarbejdere i almen erhvervspraktik. Gennem TeamOPs projekter arbejder disse mennesker sig tilbage på det ordinære arbejdsmarked, samtidig med at de skaber nye muligheder for borgere med handicap.