Social færdighedstræning (SFT) for dig, som har autisme

SFT er til dig, som er over 18 år og gerne vil have mere viden om din autismediagnose, træne nye strategier og kommunikation, og udvikle dine sociale færdigheder sammen med andre.

Hvad er social færdighedstræning?

Social færdighedstræning (SFT) er et gruppeforløb, hvor målet er udvikle, vedligeholde og træne sociale færdigheder og strategier, du kan bruge i din hverdag. I gruppen har du mulighed for at udveksle erfaringer og udfordringer med andre i samme situation og få nye perspektiver på, hvordan du kan forstå dine og andres handlinger.

Socialfærdighedstræning er en evidens- og manualbaseret metode, som bringer dig og gruppen igennem fire moduler:

 1. Psykoedukation
  Oplæg, dialog og træning af hjernens funktioner, og hvordan man kan påvirke hjernen positivt.
 2. Symptommestring
  Oplæg, dialog og træning om genkendelse af signaler på fx stress og belastningsreaktioner, og hvordan man kan håndtere disse bedst muligt.
 3. Samtale
  Oplæg, dialog og træning af kropssprog, mimik samt samtale-teknik i forskellige kontekster. 
 4. Konflikthåndtering
  Oplæg og dialog om årsager, hensigter og reaktionsmønstre i forhold til konflikter og problemer samt træning af nye strategier.

Hvordan foregår det?

 • SFT-gruppen består af max ti deltagere og altid to SFT-trænere.
 • Social foregår over 36 gange – én gang om ugen
 • Hver gang varer 1,5 timer.
 • Oplæg fra trænerne, erfaringsudveksling, drøftelser og mulighed for at skabe netværk.

Forløbene foregår som udgangspunkt i Kulturhuset Pulsen, Larslejsstræde 2, 1451 København K.

Hvad kan du få ud af et SFT-gruppeforløb?

 • Opnå større forståelse af egen og andres adfærd, øget tillid til egne evner samt øget selvstændighed.
 • Tilegne dig konkrete strategier og redskaber og derigennem begrænse negative symptomer. 
 • Intensiv internalisering af viden, refleksioner og læring gennem træning af strategier til håndtering af konkrete problemstillinger over en længere periode.  
 • Et fællesskab og relationer, som kan række ud over gruppeforløbet.

Hvad skal du kunne for at få SFT?

 • Du er motiveret for en forandring og kan se dig selv som en del af et SFT-gruppeforløb.
 • Du kan så vidt muligt deltage hver gang, da alles bidrag med idéer og perspektiver har stor betydning for gruppedynamikken.
 • Du deltager aktivt i SFT-forløbet og byder ind i dialogen (når du er klar til det).
 • Du har et kognitivt funktionsniveau, der muliggør, at de kan få et udbytte af og kan forstå og anvende de redskaber, der indgår i forløbet.

Det gode match i SFT-gruppen

SFT sammensættes grupperne med henblik på at give dig størst muligt udbytte af forløbet. Derfor vil du inden start blive inviteret til en samtale med en SFT-træner som vil matche dig til en gruppe. Der kan derfor godt være ventetid.

Hvordan får jeg Social færdighedstræning?

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for at deltage i et SFT-gruppeforløb, så kontakt din sagsbehandler i Borgercenter Handicap. Social færdighedstræning bevilges efter paragraf 82a i serviceloven.

Emma, som har deltaget i Social færdighedstræning, har skrevet følgende: 

”Det som har været særlig godt for mig, er at møde andre unge, som har nogle af de samme udfordringer som jeg har og at jeg føler mig forstået. Jeg er blevet mere positiv og kan mærke en kæmpe forskel ved at have deltaget i SFT. Jeg er meget glad at have muligheden for at deltage, og jeg har udviklet mig utrolig meget og er blevet en gladere og positiv pige efter forløbet. Da jeg blev introduceret til forløbet af min vejleder, var jeg i tvivl om jeg ville få gavn af det. Jeg er så glad og føler mig heldig fordi mine forældre, mentor og venner presset mig til at deltage. Forløbet var ikke som jeg havde forventet, det var meget bedre og et godt frirum. Når jeg skal noget nyt, har jeg svært ved at være tryg og derfor var svært for mig i starten for at åbne mig op, men det var ok. Jeg gjorde det, og i dag er jeg glad for at jeg har deltaget i SFT forløbet. Hvis du er i tvivl, om dette tilbud er det rigtige for dig så prøv det alligevel. Der er så meget læring og for mig har betydet, at jeg ved at jeg er god nok.”