SIBS for søskende

I alle familier er det vigtigt at tale om tanker og følelser. I familier, hvor der er et eller flere børn med handicap, er det særligt vigtigt for søskendes trivsel, at tale åbent om de udfordringer, børnene møder, og om de tanker og følelser, de har.

Samtidig kan kommunikationen være særligt sårbar i disse familier.

Som forælder kan du være i tvivl om, hvordan du bedst muligt taler med dit barn om de måske svære emner. På samme måde kan dit barn være bange for at bekymre jer forældre endnu mere med dets tanker og følelser. At føle sig hørt og forstået bidrager til børns mestring af deres situation.

SIBS er en forkortelse af Siblings, der betyder søskende og er for søskende til børn med handicap og deres forældre (8-16 år).

I SIBS arbejder I målrettet med kvaliteten af kommunikationen i jeres familie.

SIBS er udviklet i Norge som en forebyggende gruppebaseret indsats.

  Praktisk information om SIBS

  På holdet deltager søskende til børn med handicap og den ene forælder. Det er den samme forælder, der deltager gennem hele forløbet. Der vil være tidspunkter, hvor I er opdelt i hhv. forældregruppen og børnegruppen, og tidspunkter, hvor barn og forælder taler sammen i par ud fra spørgsmål, som barnet er kommet frem til i børnegruppen. I de samtaler skal I som forældre øve jer i at bruge de teknikker, som I lærer i forældregruppen.

  Forløbet strækker sig over 2 gange a cirka 2,5 times varighed og varetages af Familiehusets uddannede familiebehandlere.

  Målet for deltagelse i forløb

  Målet for børnegruppen er, at børnene hjælpes til at tale om deres oplevelse af at være søskende til et barn med handicap. De støttes i at formulere spørgsmål til forældrene, som er udgangspunkt for de fælles sessioner. Målet for forældregrupperne er, at I som forældre opnår og træner praktiske redskaber til, hvordan I kan lytte og vise interesse og forståelse for, hvordan barnet tænker og føler i forhold til sin søskendes handicap.

  Information til barnet med handicap

  Det kan være en god idé at fortælle barnet/børnene med handicap, hvad I og deres søster eller bror skal deltage i. Som forælder ved I bedst, hvad og hvor meget I kan sige til jeres barn/børn, men I kan eventuelt fortælle dem:

  • Det kan nogle gange være svært for bror/søster at sætte ord på, hvordan det føles at være i en familie, hvor der er en, der har et handicap. I SIBS skal forældre øve sig i at lytte, og børn skal øve sig i at fortælle om deres følelser og de tanker og spørgsmål, der kan være forbundet med at have en søskende med et handicap.
  • At I vil fortælle om, hvad I har lært, når I kommer hjem fra SIBS. I kan fx fortælle, hvordan I har lært at vise, at I lytter, og børn kan fortælle, om det har været sjovt at møde andre, der også har en søskende, der har et handicap.
  • Hvis det er vigtigt for jeres barn, kan I fortælle, at alle, der går på SIBS, har tavshedspligt og derfor ikke fortæller noget videre, som de hører om andre.

  Kontakt

  Borgercenter Handicap

  Hvis du ønsker at høre om mulighederne for at deltage i SIBS, kan du tage kontakt til jeres sagsbehandler eller ringe til Modtagelsen i Borgercenter Handicap.

  Kurset finder sted i Familiehuset i Borgercenter Handicap, som ligger på Hans Knudsens Plads 3, 2. sal på Østerbro.