Albatros

Albatros er et botilbud for voksne borgere med udviklingshæmninger og funktionsnedsættelser. Borgerne er delvist selvhjulpne og mobile, og de fleste har et verbalt sprog. Der er plads til 36 voksne borgere på Albatros.

På Albatros går vi højt op i, at borgerne har et socialt liv med relationer og fællesskab i højsædet. 

Vi er nabo til botilbuddene Løvstikkevej 66 og Nordlys. De tre tilbud har desuden samme botilbudsleder og afdelingslederne er del af et fælles ledernetværk. Dette giver et godt og naturligt fællesskab i hverdagen, som er til gavn for både beboere og medarbejdere. Vi holder mange fester og aktiviteter sammen, og flere af beboerne er gode venner på tværs af de tre tilbud.

Vi er desuden en del af området omkring Sundby Væksthus, som blandt andet rummer spisehus og værksteder for borgere i Borgercenter Handicap. Dette betyder et trygt og rart miljø med gode sociale muligheder for borgerne på Albatros og de øvrige tilbud. På den måde fungerer vores lille nabolag også som et trygt helle for vores beboere, hvor de kan prøve nye ting - såsom leg i svømmehallen eller på sansesien og øve sig i relationsdannende aktiviteter i et fordomsfrit miljø, hvor de kan være trygge og være sig selv, for her forstår vi, at anderledes er dejligt, og vi byder forskelle velkommen.

Vi dyrker også det sociale og relationelle på Albatros’ matrikel i hverdagen. For eksempel gennem måltider og daglige gøremål. Borgerne er f.eks. selv med til at bestemme, hvad der er på menuen. Dette er en del af den selv- og medbestemmelseskultur, vi har på Albatros, og som vi mener er vigtig for et godt og selvstændigt liv.

Lejlighederne

Borgerne bor i egne lejligheder  fordelt på tre etager. På hver etage er desuden fællesrum og terrasser, som inviterer til frivilligt fællesskab i hverdagen. Vores fællesrum er indrettet i en personlig, hjemlig og hyggelig stil, som giver genklang i forhold til den alder de fleste borgere har. 

Der er køkken og spisestue på hver etage, og vi spiser som udgangspunkt sammen i fællesrummene.

Lokalområdet

Vi ligger tæt på Amagerbrogade, og mange af beboerne nyder at dyrke bylivet med shopping og caféture. Derudover ligger vi tæt på Sundby Væksthus, som også har café, og som desuden har svømmehal og tilbyder forskellige værksteder og aktiviteter. Sansestien ligger lige om hjørnet, og her kan borgere og venner nyde sansestimulerende aktiviteter i al slags vejr året rundt.

Pårørendesamarbejde

På Albatros har vi et ønske om, at pårørende oplever sig inkluderet og inviteret indenfor til hver en tid.

På Albatros ser vi de pårørende som en vigtig ressource for at sikre den bedste støtte af borgeren. Derfor har vi et åbent hus, hvor pårørende, venner og andre i borgers netværk altid er velkomne til at komme på besøg, og vi inviterer også indenfor til særlige begivenheder som fx fællesspisninger og sommerfester.

Det er desuden altid muligt at aftale et møde med en medarbejder eller leder på Albatros, hvis man som pårørende har spørgsmål, brug for sparring eller af anden grund behov for at snakke med en af vores dygtige medarbejdere.

Pårørenderåd og pårørendeinvolvering

På Albatros forsøger vi at involvere de pårørende, så man fortsat er en aktiv del af borgers  liv. Derfor har vi også beboer- og pårørenderåd, som mødes minimum en gang om året. I rådet sidder både pårørende og beboere fra tilbuddet, og det er deltagerne selv, der  bestemmer hvilke punkter, der skal diskuteres ved møderne.

Det er også pårørende- og beboerrådet der kan beslutte, om tilbuddet skal sende nyhedsbreve til de pårørende, og hvilke fælles arrangementer, året skal byde på.

Det er borgeren, der bestemmer niveauet af involvering

Det er vigtigt for os på Albatros, at de pårørende føler sig tilpas inddragede i livet på tilbuddet og trygge i, at vi gør det bedste for borgeren. Derfor inviteres pårørende som udgangspunkt også med til årlige samarbejdsmøder.

Da vi arbejder med voksne borgere, er det vigtigt for os, at vi værner om deres privatliv, sørger for at deres rettigheder bliver overholdt og generelt følger deres ønsker og behov så langt hen ad vejen som muligt. Det er derfor også borger selv, der bestemmer, hvor involveret den enkelte pårørende skal være. Langt det meste af tiden kan vi finde en god balance, hvor pårørendes behov og borgers behov bliver mødt, men det kan ske, at vi må skuffe enkelte pårørende, da vi altid sætter borger og borgers ønsker først.

Kontakt

Albatros

Albatros

Løvstikkevej 67

2300 København S

Afdelingstelefoner

  • Stuen: 24 63 45 13
  • 1. sal:  24 63 44 96
  • 2. sal:  24 63 44 82

Afdelingsleder Ole Vinther Hosbond

Afdelingsleder Ole Vinther Hosbond

Botilbudsleder Wivi Rosenkilde

Botilbudsleder Wivi Rosenkilde