Københavns Kommunes logo

Albatros

Albatros er et botilbud for voksne borgere med udviklingshæmninger og funktionsnedsættelser. Borgerne er delvist selvhjulpne og mobile, og de fleste har et verbalt sprog. Der er plads til 36 voksne borgere på Albatros.

Kontakt

Wivi Rosenkilde

Wivi Rosenkilde

Botilbudsleder

Løvstikkevej 66

2300 København S
Ole Vinther Hosbond

Ole Vinther Hosbond

Afdelingsleder

Løvstikkevej 67

2300 København S
Joakim Bremholm Averhoff

Joakim Bremholm Averhoff

Afdelingsleder

Løvstikkevej 67

2300 København S

På Albatros går vi højt op i, at borgerne har et socialt liv med relationer og fællesskab i højsædet. 

Vi er nabo til Løvstikkevej 66, som også har samme leder som på Albatros, hvilket giver et godt og naturligt fællesskab i hverdagen. Vi holder mange fester og aktiviteter sammen, og flere af beboerne er gode venner på tværs af de to tilbud.

Vi er desuden en del af området omkring Sundby Væksthus, hvilket betyder, at borgerne har gode muligheder for at dyrke det sociale med andre borgere med lignende udfordringer og vanskeligheder. På den måde fungerer vores lille nabolag også som et trygt helle for vores beboere, hvor de kan prøve nye ting - såsom leg i svømmehallen eller på sansesien og øve sig i relationsdannende aktiviteter i et fordomsfrit miljø, hvor de kan være trygge og være sig selv, for her forstår vi, at anderledes er dejligt og vi byder forskelle velkommen.

En anden måde, hvorpå vi dyrker det sociale og relationelle i hverdagen er gennem måltider og daglige gøremål. Her inddrages de borgere, der kan magte det, ligesom borgerne er med til at bestemme, hvad der er på menuen. Dette er en del af den selv- og medbestemmelseskultur, som vi har på Albatros, og som vi mener er vigtig for et godt og selvstændigt liv.

Lejlighederne

Borgerne bor i egne lejligheder og vi har fællesrum og terrassser på hver etage. Vores fællesrum er indrettet i en personlig, hjemlig og hyggelig stil, som giver genklang i forhold til den alder de fleste borgere har. 

Der er køkken og spisestue på hver etage, og vi spiser som udgangspunkt sammen i fællesrummene.

Lokalområdet

Vi ligger tæt på Amagerbrogade, og mange af beboerne nyder at dyrke bylivet med shopping og caféture. Derudover ligger vi tæt på Sundby Væksthus, som også har café, og som desuden har svømmehal og tilbyder forskellige værksteder og aktiviteter. Derudover ligger sansestien lige om hjørnet, og her kan borgere og venner nyde sansestimulerende aktiviteter i al slags vejr året rundt.

Pårørendesamarbejde

På Albatros har vi et ønske om, at pårørende oplever sig inkluderet og inviteret indenfor til hver en tid.

På Albatros ser vi de pårørende som en vigtig ressource for at sikre den bedste støtte af borgeren. Derfor har vi et åbent hus, hvor pårørende, venner og andre i borgers netværk altid er velkomne til at komme på besøg, og vi inviterer også indenfor til særlige begivenheder som fx fællesspisninger og sommerfester.

Det er desuden altid muligt at aftale et møde med en medarbejder eller leder på Albatros, hvis man som pårørende har spørgsmål, brug for sparring eller af anden grund behov for at snakke med en af vores dygtige medarbejdere.

Pårørenderåd og pårørendeinvolvering

På Albatros forsøger vi at involvere de pårørende, så man fortsat er en aktiv del af borgerens liv. Derfor har vi også beboer- og pårørenderåd, som mødes minimum en gang om året. I rådet sidder både pårørende og beboere fra tilbuddet, og det er deltagerne selv, som bestemmer hvilke punkter, der skal diskuteres ved møderne.

Det er også pårørende- og beboerrådet der kan beslutte, om tilbuddet skal sende nyhedsbreve til de pårørende, og hvilke fælles arrangementer, året skal byde på.

Det er borgeren, der bestemmer niveauet af involvering

Det er vigtigt for os på Albatros, at de pårørende føler sig tilpas inddragede i livet på tilbuddet og trygge i, at vi gør det bedste for borgeren. Derfor inviteres pårørende som udgangspunkt også med til årlige samarbejdsmøder.

Da vi arbejder med voksne borgere, er det vigtigt for os, at vi værner om deres privatliv, sørger for at deres rettigheder bliver overholdt og generelt følger deres ønsker og behov så langt hen ad vejen som muligt. Det er derfor også borger selv, der bestemmer, hvor involveret den enkelte pårørende skal være. Langt det meste af tiden kan vi finde en god balance, hvor pårørendes behov og borgers behov bliver mødt, men det kan ske, at vi må skuffe enkelte pårørende, da vi altid sætter borger og borgers ønsker først.