Botilbud Valby

Botilbud Valby er et botilbud for voksne borgere med udviklingshæmning. Der er plads til 18 borgere i alderen 18-70.

Borgerne på Botilbud Valby er i høj grad selv i stand til at mestre hverdagslivet, og kan derfor klare sig med minimal hjælp og støtte.

Der er dog altid medarbejdere til stede i huset, så man altid kan få hjælp, vejledning eller anden støtte.

Botilbud Valby er en del af Bofællesskaberne (BOF), som består af i alt otte botilbud. Ved at være en del af Bofællesskaberne er vi sikret struktureret vidensdeling og erfaringsudveksling blandt medarbejderne, hvilket kommer borgerne til gode og sikrer, at vi altid kan yde den bedste støtte.

Lokalområdet

Vores botilbud er fordelt på to adresser, som begge ligger i Valby og i gåafstand fra hinanden. Vi er således placeret på både Valbyholm og Dronning Dagmars Allé.

Fra begge adresser er der gode muligheder for offentlig transport, idet vi ligger tæt på både Langgade station og Ålholm station. Vi ligger desuden tæt på Valby Langgade, hvilket giver os gode muligheder for at nyde bylivet i Valby med cafébesøg og lignende.

Kontakt

Dorthe Buch

Dorthe Buch

Faglig leder i Bofællesskaberne

Anne Christensen

Anne Christensen

Faglig leder i Bofællesskaberne