CAS 3

CAS 3 er et botilbud for voksne borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og/eller autisme. Der er plads til 31 borgere i alderen 20-82 år i CAS 3.

I CAS 3 bor borgere med forskellige former for fysiske og psykiske handicaps og/eller med autismespektrumforstyrrelser. Fælles for dem alle er, at de profiterer af struktur og rutiner, samt at de alle har et stort behov for tryghed og forudsigelighed i alt fra medarbejderen, der vækker dem til middagsmaden efter en travl dag.

I CAS 3 har vi fokus på at skabe forudsigelige og stabile rammer for borgerne, så de kan føle sig trygge og dermed have de bedste forudsætninger for at udvikle og vedligeholde færdigheder.

Derudover arbejder vi med selv- og medbestemmelsesret for borgerne. Holdningen er, at beboerne skal bestemme så meget som muligt selv ud fra deres formåen. I praksis betyder dette, at der fortsat er mange tidspunkter i hverdagen, hvor vi er nødt til at træffe valg på borgernes vegne, og her har vi stor opmærksomhed på at træffe de valg, der er rigtige for borgeren.

Samtidig  fokuserer vi på de små valg i dagligdagen med borgerne, såsom tøjvalg eller sengetider. Ved at fokusere på de små valg sikrer vi, at alle kan overskue valgene og at de derved får trænet selvbestemmelsen i hverdagen uden at det føles uoverskueligt eller bliver et decideret brud på rutinen.

Hos os er omsorg især at være loyal over for rutinerne i borgernes liv. Derudover spiller relationer og relationsdannelse en stor rolle i CAS 3, da et godt samarbejde mellem medarbejder og borger afhænger af, hvor godt man kender hinanden. Relationen mellem borger og medarbejder er desuden ofte afgørende for, hvor meget en borger magter eller hvor meget initiativ en borger tager. Derfor er relationsarbejde en vigtig del af indsatsen i CAS 3.

Lokalområdet

CAS 3 er beliggende på Amagerfælledvej, hvilket betyder at vi har frodige Amager Fælled lige i nærheden, men også bylivet på Amager er inden for rækkevidde.

Vi er desuden placeret tæt på andre tilbud med lignende målgrupper, hvilket giver sociale muligheder for beboerne og faglige sparringsmuligheder for personalet.

Pårørendesamarbejde

Der er et godt samarbejde med pårørende, som altid er velkommen på besøg.

Kontakt

Peter Vingaard Salgado

Botilbudsleder

Amagerfælledvej 199

2300 København S