Københavns Kommunes logo

Nordlys

Nordlys er et botilbud for voksne borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne samt autisme eller psykiatriske diagnoser. Der er plads til 12 borgere i alderen 18-85.

Målgruppen er mennesker med udviklingshæmning kombineret med diagnoser inden for autismespektret samt psykiatriske problemstillinger.

Borgerne er kendetegnet ved i varierende grad at have behov for forudsigelige, strukturerede og individuelt tilrettelagte rammer samt en del fysisk og/eller psykisk (guidning) støtte til at klare de daglige gøremål og mestre deres tilværelse.

Det pædagogiske arbejde struktureres i forhold til borgernes behov og de muligheder, der er i de fysiske rammer rundt omkring på de forskellige tilbud i Center for Autisme og Specialpædagogik (CAS). Fx kan man vælge at opdele borgerne i spisesituationer, eller der kan findes ro i de enkelte lejligheder.

Der er fælleslokaler og gårdhaver til diverse aktiviteter alt efter borgernes funktionsniveau og behov.

Lejlighederne

Nordlys består af tre bo-enheder.

Der er fire boliger i hver bo-enhed. Lejlighederne er indrettet med to værelser og eget bad og toilet. Der er fælles køkken, stue og spisestue. 

I bo-enhed 1 og 3 er der mulighed for afskærmning i stuen og køkken, mens der i bo-enhed 2 er indrettet åben stue og køkken.

Der er tilknyttet en have til botilbuddet som bruges af alle borgerne.
På boligerne er der mindre rum til aktiviteter eller pauserum.

Pårørendesamarbejde

Vi har fokus på et godt og tæt samarbejde med pårørende, og der afholdes mindst et fælles pårørendemøde årligt.

Vi inviterer pårørende ind til større arrangementer, som fx julehygge eller sommerfest, som desuden planlægges i samarbejde med pårørenderåd.

Nordlys' pårørenderåd har følgende medlemmer:

  • Lars Winther Larsen (forperson), mail: larswl@mail.dk, tlf. 22401607
  • Garko Stinus, mail: gast@LB.DK
  • Ingelise Nyrup, mail: nyrup@godmail.dk 
  • Mitzi Gustavsen, mail: mgmk@webspeed.dk  

Hvis du spørgsmål til Nordlys' pårørenderåd er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Nordlys

Wivi Rosenkilde

Botilbudsleder

Fussingvej 23

2300 København S