CAS 5 - Nordlys

CAS 5 er et bo- og dagtilbud for voksne borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne samt autisme eller psykiatriske diagnoser. Der er plads til 12 borgere i alderen 18-85.

Målgruppen er mennesker med udviklingshæmning kombineret med diagnoser inden for autismespektret samt psykiatriske problemstillinger.

Borgerne er kendetegnet ved i varierende grad at have behov for forudsigelige, strukturerede og individuelt tilrettelagte rammer samt en del fysisk og/eller psykisk (guidning) støtte til at klare de daglige gøremål og mestre deres tilværelse.

Det pædagogiske arbejde struktureres i forhold til borgernes behov og de muligheder, der er i de fysiske rammer rundt omkring på de forskellige tilbud i CAS. Fx kan man vælge at opdele borgerne i spisesituationer, eller der kan findes ro i de enkelte lejligheder.

Der er fælleslokaler og gårdhaver til diverse aktiviteter alt efter borgernes funktionsniveau og behov.

Dagtilbuddet Nordlys

Dagtilbuddet holder til i Sundby Væksthus. Dagtilbuddets fysiske rammer består af fælles opholdsstuer og flere mindre rum. Der er en tilhørende have, samt grønne arealer udenfor døren. Derudover har vi en motions- og sansesti lige rundt om hjørnet.

Dagtilbuddet er et specialtilbud, der kan rumme borgere med mange forskellige behov. Tilbuddets pædagogik planlægges ud fra hver enkelt borgers behov. Aktiviteter, ture og struktur skabes og udføres i det omfang borgeren mestrer det.

Borgerne tilbydes aktiviteter hvor de kan indgå i forskellige relationer til de øvrige borgere, dette mestrer borgerne i større eller mindre omfang. Alle borgere tilbydes et fællesskab, hvor de kan gå til og fra. At tage på ture ud af huset med borgerne giver rigtig gode relationer og positive referencerammer.

Omsorg er for os, at se på borgerens dagsform og hjælpe dem med at håndtere dagligdagen. At overholde dagsprogrammet er omsorg for borgeren. Det kan også være omsorgsfuldt at hjælpe dem med at begrænse deres valg på en dårlig dag. Omsorg er at være til stede for borgeren på deres præmisser.

Lejlighederne

CAS 5 består af tre boenheder samt et dagtilbud.

Der er fire boliger i hver boenhed. Lejlighederne er indrettet med 2 værelser og eget bad og toilet. Der er fælles køkken, stue og spisestue. I boenhed 1 og 3 er der mulighed for afskærmning i stuen/køkken, mens der i boenhed 2 er indrettet åben stue og køkken.

Der er tilknyttet en have til botilbuddet som bruges af alle borgerne.

På boligerne er der mindre rum til aktiviteter eller pauserum.

Pårørendesamarbejde

På både botilbud og dagstilbud har vi fokus på et godt og tæt samarbejde med pårørende, og der afholdes mindst et fælles pårørendemøde årligt.

Vi inviterer pårørende ind til større arrangementer, som fx julehygge eller sommerfest, som desuden planlægges i samarbejde med pårørenderåd.

Nordlys har et pårørenderåd, der repræsenterer både Nordlys' bo- og dagtilbud.
Nordlys' pårørenderåd har følgende medlemmer:

  • Lars Winther Larsen (formand), mail: larswl@mail.dk, tlf. 22401607
  • Garko Stinus, mail: gast@LB.DK
  • Ingelise Nyrup, mail: nyrup@godmail.dk 
  • Mitzi Gustavsen, mail: mgmk@webspeed.dk  

Hvis du spørgsmål til Nordlys' pårørenderåd er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Mads Boelt Hansen

Botilbudsleder

Fussingsvej 23

2300 København S