Overblik over aktiviteter, der inddrager dig

Du kan være med til at pege på, hvor der kan ske udvikling på handicapområdet i Københavns Kommune, komme med konkrete idéer til forbedringer, bidrage til at forbedre vores tiltag, eller udvikle nye tiltag.
Fotograf
Colourbox

I Borgercenter Handicap ønsker vi at inddrage dig i udviklingen af indsatser og tilbud. Det gør vi gennem vores daglige samarbejde, i målinger af brugertilfredsheden og gennem målrettede aktiviteter.

Vi inddrager dig og dit perspektiv for at sikre de bedste mulige løsninger for københavnere med handicap, deres familier og pårørende. 

Det gør vi ved at gå i dialog med dig og ved at samarbejde med dig i mindre projekter.

De enkelte tilbud under Borgercenter Handicap inddrager også borgerne i lokale aktiviteter. De bliver annonceret lokalt, og du kan kontakte dit tilbud for at høre mere.

Aktiviteter og initiativer, der inddrager

Her finder du en oversigt over planlagte initiativer, blandt andet dialogmøder og interviews. 

Nogle initiativer kan man frit tilmelde sig, hvis man er en del af målgruppen, for eksempel dialogmøder. Dem kan du se i kalenderen her på siden, når datoen er fastlagt.

Andre initiativer inddrager en mindre målgruppe, som bliver inviteret direkte til samarbejde.

Oversigten opdateres to gange om året – nye aktiviteter bliver tilføjet løbende.

Aktiviteter og initiativer på børneområdet

Vis alle

Dialogmøde om hjemmetræning

Hvem bliver inddraget?

Familier med et barn eller en ung, som er bevilget hjemmetræning.

Formål

Der afholdes løbende dialog- og informationsmøde med familierne. Det skal styrke samarbejdet med forældre på hjemmetræningsområdet og afdække, hvordan Borgercenter Handicap eventuelt kan styrke sin praksis på området.

Deltagelse

Familierne bliver inviteret direkte.
 

 

 

Aktiviteter og initiativer på ungeområdet

Vis alle

Orienteringsmøder om overgangen fra ung til voksen

Borgercenter Handicap inviterer til orienteringsmøder to gange om året. 

Hvem bliver inddraget?

Forældre til unge med handicap, der snart fylder 18 år - og de unge selv.

Formål?

At informere om de forandringer der sker, når unge med handicap fylder 18 år og overgår til voksenbestemmelserne i den sociale lovgivning. 

Hvornår?

Møderne afholdes to gange om året - som oftest  i løbet af efteråret og foråret. Tjek evt. vores kalender for aktuelle orienteringsmøder 

Deltagelse og tilmelding

Forældre og unge i målgruppen modtager en invitation fra Ungeområdet i Borgercenter Handicap. Info om tilmelding vil også fremgå på vores hjemmeside i kalenderen, når datoerne er på plads. 

Udvikling af information om voksenlivssamtalen

Hvem bliver inddraget?

Unge og forældre 

Formål

Udvikling og feedback på nyt informationsmateriale om voksenlivssamtalen. 

Hvornår? 

Forår og efterår 2023

Deltagelse

Deltagerne kontaktes direkte

Har du spørgsmål eller input kan du kontakte Sarah Katz på mail C48Q@kk.dk eller Louise Engel Balling på s75z@kk.dk

Aktiviteter og initiativer på voksenområdet

Vis alle

Borgeroplæg på områdemøder i Borgercenter Handicap

Hvem bliver inddraget?

Borgere, der ønsker at holde oplæg for medarbejdere i Borgercenter Handicaps Voksenområde. 

Formål

Formålet er at høre borgerens stemme og perspektiver på tingene.

Deltagelse

Har du lyst til at dele din historie eller viden? Kontakt områdechef Camilla Kyhl på mail QM35@kk.dk for at høre mere - eller kontakt din sagsbehandler. 

Udvikling af informationsmateriale om udredning på voksenområdet (VUM)

Hvem bliver inddraget?

Borgere, som for nylig har gennemgået en voksenudredning - eller er i målgruppen for det.

Formål

Udvikling og test af informationsmateriale om VUM-udredning (voksenudredningsmetoden). 

Deltagelse

Har du spørgsmål eller input til materialet, kan du skrive til Sarah Katz på mail  C48Q@kk.dk eller Louise Engel Balling på s75z@kk.dk 

Brugertilfredshed med administrationen af borgerstyret personlig assistance (BPA)

Hvem bliver inddraget? 

Borgere med en BPA-ordning 

Formål

Spørgeskemaundersøgelse, der skal kortlægge brugernes tilfredshed med  administrationen af BPA.  

Hvornår? 

Efterår 2023 

Deltagelse

Deltagerne bliver inviteret direkte. 
Vil du vide mere, kan du kontakte Louise Engel Balling på s75z@kk.dk

 

Aktiviteter og initiativer på tværs af aldersgrupper

Vis alle

Dialogmøde for pårørende i Center for særlig bolig og beskæftigelse (CSBB)

Hvem kan deltage? 

Pårørende til borgere, der er tilknyttet et tilbud i CSBB

Hvornår? 

Er afholdt

Formål

Fælles afklaring af, hvordan vi bedst tilrettelægger det fremtidige organisatoriske og tilbudsvise pårørendesamarbejde

Deltagelse 

Deltagerne får direkte besked om dialogmødet.  

Har du spørgsmål eller info, er du velkommen til at kontakte Mari Holm  på QI3T@kk.dk
 

Temaarangement for pårørende om overgangen fra ung til voksen

Formål 

Temaarrangement om overgangen fra ung til voksen med fokus på de følelsesmæssige aspekter. Emnet for temamødet blev fastsat på baggrund af ønsker og interesse fra forældre og pårørende.

Hvem blev inddraget?

Forældre og andre pårørende

Hvornår?

Er afholdt 

Bedre ansøgningsproces for servicehund

Hvem bliver inddraget?

Borgere, der har ansøgt om en servicehund som hjælpemiddel samt  organisationer med specifik interesse for servicehunde.   

Hvornår? 

Afsluttes september 2023 

Formål

Feedback på nyt materiale om ansøgningsprocessen for servicehund efter § 112 i serviceloven. 

Deltagelse og input

Deltagere kontaktes direkte.

Har du feedback til materialet er du meget velkommen til at kontakte Sarah Katz via mail på C48Q@kk.dk eller Louise Engel Balling på s75z@kk.dk

Interview i forbindelse med afprøvning af mødeindkaldelser og aftalereferat fra borgermøder

Hvem bliver inddraget?

Borgere, som har afholdt møde med sagsbehandlere

Formål

At inddrage borgernes perspektiv i evaluering af de udviklede mødeindkaldelser og aftalereferater.

Hvornår

Efterår 2023 

Deltagelse

Deltagere kontaktes direkte 

Har du feed back til materialet eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sarah Katz på mail C48Q@kk.dk

Temaarrangementer for forældre og pårørende

Formål

Der er planlagt to årlige temaarrangementer for pårørende og familier i samarbejde mellem Handicaprådet, Centerrådet og Borgercenter Handicap. 

Formålet med arrangementerne er at bidrage til at styrke samarbejdet mellem forældre/pårørende og borgercentret. 

Hvornår 

  • Den 21. september 2023 afholdes der en fælles temaaften med titlen: "Når jeg ikke er her længere", med oplæg om, hvordan man som forælder eller pårørende kan forberede sig på at skulle overdrage ansvaret for ens kære til professionelle. 
     
  • Der er også planlagt en temaaften om søskende som pårørende senere i 2023. Det annonceres i kalenderen, når datoen er er fastlagt.  

Se vores kalender

Deltagelse

Arrangementer er rettet mod forældre og pårørende til borgere med handicap handicap i Københavns Kommune.

Har du input eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte pårørendevejleder Hanne Skov Henriksen via mail på B045@kk.dk eller Louise Engel Balling på s75z@kk.dk. 

Læs mere om vejledning og støtte til pårørende  

Udvikling af dialog med Borgercenter Handicap via Emento-app

Hvem bliver inddraget?

Borgere der er i målgruppe for støtte eller forløb, hvor Emento-appen anvendes. Det kan fx være ved bostøtte fra en hjemmevejleder, blandt forældre til børn, der bor på døgninstitution eller blandt borgere, der benytter sig af aktivitets- og samværstilbud.

Hvornår 

Løbende i 2023 og 2024.

Formål

Emento-appen skal give digital understøttelse og bidrage til et større overblik og mere struktur for borgere, der får støtte og er i forløb i Borgercenter Handicap. Appens beskedfunktion skal desuden muliggøre nemmere kommunikation mellem borger og sagsbehandler/kontaktperson. 

Formålet med at indhente feedback fra borgerne, er at kvalitetssikre, at  borgerne reelt oplever, at de får hjælp fra appen i form af større overblik, mere struktur og nemmere kommunikation i samarbejdet med Borgercenter Handicap.

Deltagelse

Deltagere inviteres direkte via app’en.
Har du spørgsmål eller input, kan du skrive til Lise Kuszcz på mail LS2P@kk.dk eller Isabel Holbech på LK6I@kk.dk. 

Har du spørgsmål om borgerinddragelse?

Louise Engel Balling