Københavns Kommunes logo

Husum Vænge

Husum Vænge er et døgntilbud for voksne borgere med autisme. Der er plads til 32 borgere i alderen 18-45.

På Husum Vænge har vi fokus på borgernes selvstændiggørelse og mestring af eget liv. Vi arbejder med strukturer, som giver borgerne muligheder for selv at tage så meget styring som muligt og dermed opleve den højest mulige grad af selvstændighed og medindflydelse i hverdagen.

Skønt målet er selvstændighed er der altid medarbejdere til stede, som står klar til at støtte og vejlede borgerne. Der er desuden planlagt ugentlig bostøtte, hvor medarbejderne fast hjælper borgerne med diverse opgaver.

Borgerne på Husum Vænge har et relativt højt funktionsniveau, men har behov for hjælp og støtte for at håndtere hverdagen, og medarbejderne hjælper derfor blandt andet med at udvikle hensigtsmæssige strategier, som borgerne aktivt kan anvende i livet.

Husum Vænge er en del af ASPECT, som består af fem botilbud for voksne borgere med autisme. Ved at være en del af ASPECT sikrer vi struktureret samarbejde og faglig sparring med kollegaer, som arbejder med samme målgruppe, hvilket gør os i stand til at være den bedst mulige støtte for borgerne.

Lejlighederne

Husum Vænge er et botilbud med 20 boliger. 12 af boligerne er almennyttige boliger med egen lejekontrakt, og de sidste otte boliger kan konverteres til udslusningsboliger. En udslusningsbolig fungerer på næsten samme måde som en servicelovsbolig, men kan dog kun have funktionen som udslusningsbolig i maksimum 2 år.

Boligerne er 2-værelses lejligheder med eget bad og køkken. Fra hver bolig er der adgang til fælles opholdsrum samt stort køkken med mulighed for fællesspisning.

Lokalområdet

Husum Vænge ligger på Kapelvej 47, København N.
Vi ligger således tæt på Nørrebros byliv med caféer og shopping-muligheder, men har også grønne områder som Hans Tavsens park om hjørnet, hvilket også giver mulighed for ro og fordybelse i den grønne natur.

Tilbuddet ligger i gåafstand fra bus og tog, og ligger centralt i forhold til Husum Torv. Der er flere forskellige indkøbsmuligheder, og dette gælder både dagligvarer og småbutikker. Der er vaskeri i boligkomplekset, og også adgang til et mindre lokalt vaskemiljø.

Pårørendesamarbejde

Vi prioriterer en løbende dialog med pårørende højt, så der sikres det bedst mulige samarbejde om borgerens liv.

Kontakt

Lotte Daugaard

Botilbudsleder

Husum Vænge 7

2700 Brønshøj