Jens Warmings Vej

Jens Warmings Vej er et botilbud for voksne borgere med autisme. Der er plads til 13 borgere i alderen 18-35.

For borgerne på Jens Warmings Vej er stress og sårbarhed medvirkende til at definere deres psykiske og fysiske funktionsniveauer. I perioder oplever borgerne "meltdowns" eller "cyklusdyk", og i disse perioder er borgerne typisk udfordrede på motivation, initiativ og eksekutive funktioner. Konsekvenserne af dette kan være et midlertidigt tab af helt basale dagligdagskompetencer, som fx organisering eller døgnrytme. 

Borgerne forventes at kunne indgå i et job eller en uddannelse, men flere af borgerne vil ofte have svært ved at finde et beskæftigelsestilbud, som giver mening for dem, og som de profiterer af at deltage i.

En stor gruppe af borgerne er derfor på kontanthjælp eller i ressourceforløb, og en af de udfordringer, vi arbejder med på Jens Warmings Vej, er derfor at finde de rette tilbud og herefter at fastholde et stabilt fremmøde.

Vi tror på at struktur og øget mestring, selvbestemmelse og selvstændighed styrker borgernes selvværd, livskvalitet og identitetsdannelse.

Jens Warmings Vej er en del af ASPECT, som består af fem botilbud for voksne borgere med autisme. Ved at være en del af ASPECT sikrer vi struktureret samarbejde og faglig sparring med kollegaer, som arbejder med samme målgruppe, hvilket gør os i stand til at være den bedst mulige støtte for borgerne.

Lokalområdet

Vi er placeret på Jens Warmings Vej på Amager, og har derfor både byliv og grønne områder lige om hjørnet.

Pårørendesamarbejde

Vi prioriterer en løbende dialog med pårørende højt, så der sikres det bedst mulige samarbejde om borgerens liv.

Kontakt

Lotte Daugaard

Botilbudsleder

Jens Warmings Vej 56

2300 København S