Jobmatch

Jobmatch arbejder med henholdsvis afklarings- og mentorforløb samt job med løntilskud for førtidspensionister og fleksjob.

Vejledning og støtte til virksomheder og borgere med handicap i en fælles vej mod beskæftigelse

Vi tilbyder hjælp til dig, der har en førtidspension eller er blevet tilkendt fleksjob og ønsker vejledning og støtte for at komme i beskæftigelse.

Vi kan hjælpe dig med:

  • Vejledning om jobmuligheder
  • Udarbejdelse af CV
  • At være et bindeled mellem dig og jobcentret
  • At opsøge en praktikplads

Løbende opfølgning og vejledning

"Da jeg fik af vide af jobkonsulenten fra Jobmatch, at jeg havde fået et job, blev jeg rigtig glad."

- Kristine, ansat i job med løntilskud for førtidspensionister. 

Personer med en funktionsnedsættelse har forskellige forudsætninger og behov. For at indgå på en ordinær arbejdsplads skal der derfor ofte tilpasses ift. arbejdsopgaver og arbejdsvilkår. Jobmatch kan tilbyde forskellig støtte alt afhængig af, hvilken ordinær ansættelsesform du er tilkendt. Grundlæggende går vi op i at skabe et godt match mellem dig og virksomheden, og vi går også op i at støtte samarbejdet i mellem jer, sådan at begge parter er glade for ansættelsen. 

Vejledning til virksomheder 

For at hjælpe virksomhederne bedst muligt, hjælper vi i Jobmatch med de administrative opgaver samt giver den pædagogiske sparring, der knytter sig til at have en borger i praktik eller i beskæftigelse på særlige vilkår. 

Afklarings-, ressource- og mentorforløb: Et individuelt afklaringsforløb tilpasset dig

I Jobmatch tilbyder vi et individuelt afklaringsforløb tilpasset dine behov, kompetencer og funktionsniveau.

Fra første møde får du en fast afklaringskoordinator, der støtter dig i hele forløbet. Vi støtter dig i din udvikling og hjælper dig tættere på det ordinære uddannelsessystem eller arbejdsmarked. 

Vi hjælper med at finde praktikker både internt i Borgercenter Handicap og hos eksterne virksomheder.

  • vi afdækker og træner dine faglige kompetencer.
  • vi øger din indsigt, forståelse og viden inden for et givent arbejdsområde.
  • vi afklarer dine kommende beskæftigelsesmål
  • vi afklarer og afdækker din arbejdsevne i forhold til udfordringer og ressourcer.
  • vi afklarer dine muligheder for at komme i uddannelse
  • vi støtter dig under samtaler med sagsbehandler på jobcenteret.

”Vi styrker borgernes selvværd og tro på sig selv."

- Afklaringskoordinator i Jobmatch

Hvordan finder du en praktikplads?

Vi hjælper dig med at finde en praktikplads, der passer lige netop til dig. Vi starter med afklaringssamtaler og besøg på flere arbejdspladser, så vi kan skræddersy et forløb, der matcher netop dig og dit behov for støtte i praktikken.

Et praktikforløb starter med en grundig forberedelse og oplæring. Når vi har fundet en praktikplads, hvor du trives med meningsfulde opgaver, vil du opleve, at forventningerne til dig vokser i takt med, at du udvikler dig og bliver bedre til at klare forskellige opgaver.

Du og din afklaringskoordinator holder løbende møder med en medarbejder fra din praktikplads, hvor vi følger op på din praktik. Undervejs vurderer vi sammen, om der er noget i praktikken, der skal ændres på eller kan gøres anderledes.

Vi har interne praktikpladser. Det er arbejdspladser, hvor mennesker med forskellige forudsætninger bliver anset som et aktiv.

Mentorforløb

Vi tilbyder også mentorforløb i Jobmatch. Det kan være, du ikke er klar til beskæftigelse eller uddannelse endnu og har brug for støtte til at få en stabil hverdag. Du og din mentor i Jobmatch aftaler, hvilken støtte du har brug for, og hvordan du kan nærme dig uddannelse eller beskæftigelse. Du kan blandt andet få støtte til at komme ud af hjemmet og støtte til at få et socialt netværk. Mulighederne er mange, og de vil altid blive udarbejdet sammen med dig, og ud fra de mål du har aftalt med din sagsbehandler.

Vil du vide mere?

Ditte Frørup

Ditte Frørup

Beskæftigelseskonsulent

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Sofie Gaard

Sofie Gaard

Beskæftigelseskonsulent

Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

Captum Jobmatch

Vordingborggade 15

2300 København Ø

Jobmatch er en del af Kompetence- og Ressourceafklaring i Borgercenter Handicap. Har du spørgsmål til en af arbejdspladserne eller generelt om afklaringspraktik, er du meget velkommen til at kontakte os.