Kontakt lederne på myndighedsområdet

Her kan du se en liste over lederne på myndighedsområdet i Borgercenter Handicap.

Afdelingsledere:

Modtagelsen

 • Line Becher Johansen, 24 97 83 16 (tekniske hjælpemidler og kontaktcenter) 
 • Lone Mølgaard, tlf. 23 70 64 42 (handicapbiler og projekter)
 • Stine Ørtvig, tlf. 24 94 95 95 (tekniske hjælpemidler)
 • Sandra Palmqvist, tlf. 21 54 93 99 (handicapkompenserende ydelser) 
 • Thomas Vagn Jensen, tlf. 21 42 72 04 (kropsbårne hjælpemidler)

Børneområdet

 • Anne Sandager Christensen: 51 46 89 23
 • Berit Kryger: 23 74 28 96

Ungeområdet

 • Louise West Carlsen: 23 84 27 55
 • Susie Marthin Kjeldsen: 24 64 08 35

​Voksenområdet

 • Steen Lindorf Jensen: 51 63 33 13
 • Stine Malling: 21 28 73 23

Udførerområdet

 • David Edvard Toft: 24 63 78 27
 • Johnni Drost Pedersen: 40 42 83 59

Områdechefer:

 • Charlotte Vidmar: 20 53 48 15
  Modtagelsen
   
 • Claus Phiroze Hansen: 21 36 19 03
  Økonomi
   
 • Elly Mørkeberg: 29 42 04 15 
  Børneområdet
   
 • Karima Isert: 21 57 57 67
  Staben
   
 • Camilla Kyhl: 29 28 34 18
  Voksenområdet
   
 • Merete Lefeldt: 26 31 51 37
  Ungeområdet og Udførerområdet