Linde Allé

Linde Allé er et bo- og træningstilbud for unge med autisme. Der er plads til 15 borgere i alderen 18-30.

På Linde Allé er målet, at du via et tilrettelagt træningsforløb skal udvikle og vedligeholde kompetencer, som vil gøre dig i stand til at bo i en mere selvstændig bolig med eller uden støtte. Vi arbejder med et fasekoncept, som skal sikre, at vi sammen med dig arbejder med din udvikling. De fire faser er med til at tydeliggøre, hvad du skal have fokus på i dit midlertidige træningsforløb, og hvordan vi samarbejder og støtter dig i at opnå dine indsatsmål. 
 
I den første fase har vi fokus på den gode indflytning. Målet er, at vi som medarbejdere får alle nødvendige og vigtige oplysninger om dig, så vi kan indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med dig. Målet er også, at vi begynder at lære hinanden at kende, så det bliver trygt for dig at flytte ind. Du bliver tilbudt to indflytningsmøder, hvor vi vil drøfte de gensidige forventninger om samarbejdet mellem dig, pårørende og medarbejderne. Du vil få oplyst, at du skal indgå i et aktivt træningsforløb, der planlægges sammen med dig og personalet. 
 
I den anden fase, som er indflytningsfasen, skal vi først og fremmest lære hinanden at kende. Vi vil arbejde på at få en god relation til dig ved at tage udgangspunkt i, hvad du godt kan lide at lave i din fritid – og hvor dine styrker er. Når vi kender hinanden og har en god relation, så kan vi bedre samarbejde om dine indsatsmål. Indsatsmål er de mål, som du har lavet sammen med din sagsbehandler i Borgercenter Handicap – og de vil hele tiden være styrende for, hvordan vi skal samarbejde om din udvikling. 
 
Når du er faldet godt til rette på Linde Allé og har fået en god relation til medarbejderne, starter den tredje fase. Her begynder det aktive arbejde med dine indsatsmål, hvor du skal arbejde mere målrettet og konkret med dine mål. Vi støtter dig i at arbejde med målene ved bl.a. at lave konkrete planer og aftaler. Det er hele tiden vigtigt for os, at du selv kan se meningen i måden at arbejde med målene på. Det skal give mening for dig og være attraktivt. 
 
Den fjerde fase starter, når du er klar til at flytte ind i en mere selvstændig bolig. Her har vi fokus på den gode overgang. Der er i Borgercenter Handicap mulighed for, at man kan få tilknyttet en flyttevejleder, som kan følge dig fra botilbuddet og ud i egen lejlighed. Dette er med til at gøre overgangen mindre pludselig.

Lejlighederne

Linde Allé er et midlertidigt botræningstilbud med 15 værelser og en opholdslængde på cirka to år. På Linde Allé får du dit eget værelse med køleskab, skab og eget toilet. Køkken og bad deler du med andre beboere. Der er to store køkkener, som du kan bruge efter behov. Du deler en badekabine med en anden beboer, men i særlige tilfælde kan du få din egen. Det er ikke tilladt at have kæledyr boende fast. 

Lokalområdet

Vi bor centralt i Vanløse, nær Ålekistevej tæt på Damhussøen og Jernbane Allé ved Vanløse St. Der er ikke langt til offentlig transport, indkøbsmuligheder samt grønne områder og parker.

Pårørendesamarbejde

På botræningstilbuddet Linde Allé vægter vi samarbejdet med de pårørende højt. De pårørende har både vigtig viden om borgeren og borgerens liv, som er vigtig for os at kende til i samarbejdet med borgeren om udvikling. De fleste pårørende vil også gerne fortsætte med at hjælpe deres kære og være en del af deres liv. Vi ser derfor de pårørende som en vigtig ressource, som vi inviterer ind til åben dialog, inddragelse og kontinuerlig kontakt.

Kontakt

Botræningstilbuddet Linde Allé

Botræningstilbuddet Linde Allé

Linde Allé 33

2720 Vanløse

Mai Due-Aundal

Mai Due-Aundal

Faglig leder

Lotte Daugaard

Lotte Daugaard

Botilbudsleder