Københavns Kommunes logo

Linde Allé

Linde Allé er et bo- og træningstilbud for unge med autisme. Der er plads til 15 borgere i alderen 18-30.

Den pædagogiske opgave på Linde Allé er at støtte den enkelte i at udnytte sine ressourcer, så vedkommende bliver bedst muligt rustet til at dække egne behov i forhold til fremtidig bolig, sociale aktiviteter, job og uddannelse.

For borgerne på Linde Allé er stress og sårbarhed medvirkende til at definere deres psykiske og fysiske funktionsniveauer. I perioder oplever borgerne "meltdowns" eller "cyklusdyk", og i disse perioder er borgerne typisk udfordrede på motivation, initiativ og eksekutive funktioner. Konsekvenserne af dette kan være et midlertidigt tab af helt basale dagligdagskompetencer, som fx organisering eller døgnrytme. 

Borgerne forventes at kunne indgå i et job eller en uddannelse, men flere af borgerne vil ofte have svært ved at finde et beskæftigelsestilbud, som giver mening for dem, og som de profiterer af at deltage i. En stor gruppe af borgerne er derfor på kontanthjælp eller i ressourceforløb, og en af de udfordringer, vi arbejder med på Linde Allé, er derfor at finde de rette tilbud og herefter at fastholde et stabilt fremmøde.

Linde Allé er en del af ASPECT, som består af fem botilbud for voksne borgere med autisme. Ved at være en del af ASPECT sikrer vi struktureret samarbejde og faglig sparring med kollegaer, som arbejder med samme målgruppe, hvilket gør os i stand til at være den bedst mulige støtte for borgerne.

Lokalområdet

Vi er placeret på Linde Allé 33 i Vanløse nær ved Damhussøen, og vi har derfor både Damhussø og -park lige i nærheden. 

Vi er desuden placeret i mellem KB Hallen og Vanløse station, og det er derfor nemt at komme både hertil og fra med offentlig transport

Pårørendesamarbejde

Vi prioriterer en løbende dialog med pårørende højt, så der sikres det bedst mulige samarbejde om borgerens liv.

Kontakt

Lotte Daugaard

Botilbudsleder

Linde Allé 33

2720 Vanløse