Musvågevej

Musvågevej er et bo- og dagtilbud for voksne borgere med udviklingshæmning, multiple funktionsnedsættelser samt diagnoser inden for autismespektret. Der er plads til 50 borgere på botilbuddet og 25 borgere i dagtilbuddet.

Musvågevej er opdelt i en Nordfløj og en Sydfløj. På Musvågevej Syd er der plads til 32 beboere og 17 borgere i dagtilbuddet. På Musvågevej Nord er der plads til 18 borgere på botilbuddet og 8 borgere i dagtilbuddet.

På tværs af Musvågevej går vi højt op i at skabe rare og trygge rammer, som giver borgerne de bedste muligheder for at leve et liv med en høj grad af selvstændighed og livskvalitet. 

Lokalområdet

Musvågevej Syd ligger på Musvågevej i Københavns nordvestkvarter, og vi har derfor både byliv med caféer og butikker samt parker, ro og natur i nærheden. 

Pårørendesamarbejde

Musvågevej har et pårørenderåd som mødes fire gange årligt. Dette samarbejde skaber en god og naturlig sparring og erfaringsudveksling, både blandt pårørende og medarbejdere. 

Rådets ansvar og formål er at repræsentere beboernes og de pårørendes interesser, at sikre samarbejde og en løbende dialog om tilrettelæggelse af hverdagen samt at udvikle bo- og dagtilbud.  

Har du spørgsmål, der vedrører pårørende, så er du velkommen til at kontakte et af pårørenderådets medlemmer: 

 • Lene Hegner (forperson): tlf. 40 58 38 99
 • Steen Wulff: tlf. 21 76 69 00
 • Ole Frimann Olesen: tlf. 38 89 20 23
 • Bente Wedel: tlf. 60 17 00 21
 • Frank Barry Frydendal Ungstrup

Ved alle øvrige spørgsmål, kontakt konstitueret tilbudsleder, Sian Kader.  

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn af Musvågevej Syd

Kontakt

Botilbuddet Musvågevej

Botilbuddet Musvågevej

Musvågevej 24

2400 København NV

Telefonnumre til afdelingerne

 

Nordfløjen: 

 • 1. Nord: 22 81 95 09
 • 2. Nord: 22 81 95 11
 • 3. Nord: 22 81 95 07
 • VIKA Nord: 22 11 99 45
 • VIKA : 27 11 37 77 

Sydfløjen: 

 • Stuen: 22 81 95 08
 • 1. Syd: 22 81 95 10
 • 2. Syd: 22 81 95 04
 • 3. Syd: 22 81 95 06
 • Aktivitetstilbud: 22 81 95 051
   

Sian Kader

Sian Kader

Konstitueret institutionsleder