Københavns Kommunes logo

Musvågevej Syd

Musvågevej Syd er et bo- og dagtilbud for voksne borgere med udviklingshæmning og multiple funktionsnedsættelser. Der er plads til 32 borgere på Musvågevej Syd og 17 borgere i dagtilbuddet.

På Musvågevej Syd går vi højt op i at skabe rare og trygge rammer, som giver borgerne de bedste muligheder for at leve et liv med en høj grad af selvstændighed og livskvalitet.

Vi arbejder med voksne mennesker, og det er derfor vigtigt for os, at rammerne inviterer til, at borgerne kan leve et liv på egne præmisser og ud fra egne ønsker og behov.

Her bor 32 fantastiske mennesker med hver deres unikke historie og personligheder. Fælles for dem alle er, at de er voksne udviklingshæmmede med forskellig grad af multiple funktionsnedsættelser.

Tilbuddet består af fire afdelinger med otte borgere hver, som alle får hjælp og støtte døgnet rundt til pleje, støtte og udvikling.

Lokalområdet

Musvågevej Syd ligger på Musvågevej i Københavns nordvestkvarter, og vi har derfor både byliv med caféer og butikker samt parker, ro og natur i nærheden.
Musvågevej Syd deler adresse med tilbuddet Musvågevej Nord, som er et bo- og dagtilbud for voksne med autisme. 

Pårørendesamarbejde

På Musvågevej prioriterer vi samarbejdet med pårørende højt.
Vi har et pårørenderåd som mødes 4 gange årligt, og som har repræsentanter fra både Musvågevej Syd og Musvågevej Nord. Dette samarbejde skaber en god og naturlig sparring og erfaringsudveksling, både blandt pårørende og medarbejdere. 

Pårørenderådets ansvar og formål er at repræsentere beboernes og de pårørendes interesser, at sikre samarbejde og en løbende dialog om tilrettelæggelse af hverdagen samt at udvikle bostedet, herunder også dagtilbuddet.

Har du spørgsmål, der vedrører pårørende, så er du velkommen til at kontakte et af pårørenderådets medlemmer: 

  • Lene Hegner (formand): tlf. 40 58 38 99
  • Steen Wulff: tlf. 21 76 69 00
  • Ole Frimann Olesen: tlf. 38 89 20 23
  • Bente Wedel: tlf. 60 17 00 21
  • Frank Barry Frydendal Ungstrup

Ved alle øvrige spørgsmål, kontakt tilbudsleder Anders Jacobsen. 

Kontakt

Musvågevej Syd

Musvågevej 24

2400 København NV

Anders Jacobsen
Tilbudsleder
T36A@kk.dk
Tlf. 51 44 06 93

 

Telefonnumre til afdelingerne

Stuen: 22 81 95 08
1. Syd: 22 81 95 10
2. Syd: 22 81 95 04
3. Syd: 22 81 95 06
Aktivitetstilbud: 22 81 95 05