Nørrebro Vænge

Nørrebro Vænge er et botilbud for voksne borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Der er plads til 35 borgere i alderen 19-85.

På Nørrebro Vænge har vi fokus på at skabe det bedste liv for borgerne, så de så vidt muligt oplever, at de har de samme vilkår for et godt liv på deres betingelser.

På Nørrebro Vænge har vi en meget alsidig beboergruppe, der spænder bredt i forhold til både alder, diagnoser og kognitivt niveau. På Nørrebro Vænge bruger vi den forskellighed aktivt, og borgerne både lærer af hinanden og hjælper hinanden. Dette ser vi som en socialisering, der er vigtig for borgernes udvikling.

Grundet forskelligheden i borgernes diagnoser og funktionsniveau bruges der forskellige pædagogiske metoder og handlemuligheder, der bygger på flere pædagogiske teorier. Det fælles grundlag for den pædagogiske praksis er relationsarbejde, struktur for borgerne samt en praksis funderet i Low Arousal. Gennem dette arbejde sikrer vi at borgerne får en hverdag, som er tilpasset dem og deres individuelle behov.

Lejlighederne

På Nørrebro Vænge bor 35 borgere med varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse fordelt på stueetage, 1. og 2. sal. 

Lokalområdet

Midt på Nørrebro, tæt på Nørrebroparken, ligger botilbuddet Nørrebro Vænge.

Pårørendesamarbejde

På Nørrebro Vænge har vi fokus på og glæde af et givtigt samarbejde med pårørende.

Pårørende vil altid være en vigtig samarbejdspartner i vores arbejde omkring borgernes trivsel, og vi ser dem som en vidensbank, hvor vi hæver viden, og en ressource vi kan bruge.

Dette læner sig op af Socialforvaltningens pårørendepolitik, hvor udgangspunktet er dialog og samarbejde, og formålet er at skabe større kvalitet i vores indsats. Vi arbejder med principperne om, at de pårørende skal informeres, og – når det er relevant – inddrages i forbindelse med den sociale indsats. Det sker selvfølgelig under hensynstagen til borgerens ret til selvbestemmelse.

Nørrebro Vænge har en afdelingsbestyrelse, som har til formål at sikre beboernes interesser og samarbejder med boligorganisationen, hvilket gør, vi samarbejder med vores nærområde og den dialog er vigtig for os.

Kontakt

Ghita Østenby

Botilbudsleder

Nørrebro Vænge 16

2200 København N