Nordhavn

Botilbud Nordhavn er et bo- og træningstilbud for borgere med autisme. Der er plads til 12 borgere i alderen 18-35.

Borgerne på Nordhavn er alle normaltbegavede borgere med autisme. Visse af borgerne har desuden psykiatriske diagnoser som ADHD, OCD eller angst.

Borgerne i denne målgruppe kan, i perioder svinge meget i deres psykiske tilstand, hvor stress og belastning har stor indvirkning på deres psykiske- og fysiske funktionsniveau. I belastede perioder, i borgerens liv, kan påvirkningen af funktionsniveauet medføre manglende evne til at tage initiativ.

Målet er at borgerne gennem fagligstøtte opnår praktiske færdigheder, kompenserende sociale strategier, så de, på sigt kan bo i egen lejlighed evt. med §85 støtte.

Botilbud Kuben er en del af Bofællesskaberne (BOF), som består af i alt otte botilbud. Ved at være en del af Bofællesskaberne er vi sikret struktureret vidensdeling og erfaringsudveksling blandt medarbejderne, hvilket kommer borgerne til gode og sikrer, at vi altid kan yde den bedste støtte.

Lokalområdet

Vi ligger på Århusgade 157 ved Nordhavn. Vi har derfor Nordhavns flotte havneområde som nabo og ligger ligeledes tæt på Nordhavn station.

Kontakt

Hanne Fjordvang

Botilbudsleder

Århusgade 157

2150 Nordhavn