Nordhavn (Vinklen)

Botilbud Nordhavn er et bo- og træningstilbud for borgere med autisme. Der er plads til 12 borgere i alderen 18-35.

Borgerne på Nordhavn er alle normaltbegavede borgere med autisme. Visse af borgerne har desuden psykiatriske diagnoser som ADHD, OCD eller angst.

Borgerne i denne målgruppe kan, i perioder svinge meget i deres psykiske tilstand, hvor stress og belastning har stor indvirkning på deres psykiske- og fysiske funktionsniveau. I belastede perioder, i borgerens liv, kan påvirkningen af funktionsniveauet medføre manglende evne til at tage initiativ.

Målet er at borgerne gennem fagligstøtte opnår praktiske færdigheder, kompenserende sociale strategier, så de, på sigt kan bo i egen lejlighed evt. med §85 støtte.

Nordhavn er en del af Vinklen, som består af i alt seks botilbud for borgere med nedsat funktionsevne så som udviklingshæmning eller autisme.  

Lokalområdet

Vi ligger på Århusgade 157 ved Nordhavn. Vi har derfor Nordhavns flotte havneområde som nabo og ligger ligeledes tæt på Nordhavn station.

Kontakt

Susanne Wolfsberg

Botilbudsleder

Århusgade 157

2150 Nordhavn