Københavns Kommunes logo

Velkommen til Ny Ellebjerg

Bostedet Ny Ellebjerg er et botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning og i nogle tilfælde mobilitetsnedsættelser og/eller psykiatriske diagnoser. Der er plads til 26 borgere i alderen 18-75 år.

Borgerne har brug for forskellig grad af støtte og vejledning til praktiske, administrative, sociale og personlige aktiviteter og gøremål i deres hjem. Herudover har de fleste brug for pædagogisk ledsagelse på ture og ved aktiviteter ud af huset.

Målgruppen på 1. sal er borgere, hvor der er behov for struktur, tydelighed og begrænsede stimuli.

På 2. salen er målgruppen karakteriseret ved at have gavn af at indgå i større sociale fællesskaber.

Livet på Ny Ellebjerg

På 1. sal har vi tre køkkener og spisestuer til hver seks personer. Borgerne her har det bedst med at spise i mindre grupper. På 2. sal har vi et stort fællesområde med køkken, spisestue og opholdsstue.

Borgerne er så vidt muligt med til at lave mad og dække bord. Nogle er køkkenskrivere og andre er mere med til selve madlavningen. Borgerne er med til at planlægge, hvad vi skal have at spise. Det sker på etagemøder, hvor vi også planlægger, hvad vi skal lave til fester og højtider.

Fritid og aktiviteter

Vi hjælper borgerne med deres fritidsliv og støtter dem med at pleje deres netværk, venner, familie og pårørende.