Biodiversitet og beskæftigelse hænger sammen i Den Vilde Mission

Solen skinner og festsalen på Sundbygårdsvej summer af liv. Her har TeamOP og Den Vilde Mission inviteret til miljø- og beskæftigelsesevent. Arrangementet er startskuddet på miljøuge i Center for Specialiserede Botilbud.

Siden september 2022 har der været fuld gang i beskæftigelsesprojektet Den Vilde Mission. Formålet med projektet er at skabe meningsfuld beskæftigelse og biodiversitet for borgere og botilbud i Center for Specialiserede Botilbud.

“Den vilde mission er en del af vores biodiversitets-dagsorden i TeamOP,” fortæller Mikkel Jensen, som er projektkoordinator i Den Vilde Mission. 

”Vi har en masse projekter, som omhandler biodiversitet og inddragelse. Vi laver vilde haver med blomster, insekthoteller og fuglehuse, som vi selv bygger. Vi har regnvandsopsamling, kompostprojekt og meget mere”, fortæller han. 

“De vilde haver skal være med til at forbedre beboernes udeoplevelse og selvfølgelig bidrage til byens generelle biodiversitet” siger Mikkel Jensen afslutningsvis, hvorefter han går op på scenen og sætter gang i dagens ambitiøse program, som blandt andet byder på tale fra socialborgmesteren, besøg af TV-vært og biolog, Katrine Turner, smagsprøver på de vilde spirer samt miljø-lege og aktiviteter.
 

Fotograf
Madeline Luidor Heltberg

Et projekt der viser, at grøn omstilling og socialbeskæftigelse går hånd i hånd

Biodiversitet og beskæftigelse er den uofficielle overskrift på dagens arrangement, og det er en overskrift, som dagens første taler kan bakke op om: Socialborgmester, Karina Vestergård Madsen er mødt op for at fejre dagen med TeamOP og Den Vilde Mission, og hun er stolt på socialforvaltningens vegne.

”For mig er grøn omstilling og velfærd hinandens forudsætning, og det er Den Vilde Mission et godt eksempel på” siger hun og fortsætter.

”Jeg er imponeret over, hvordan I er lykkedes med det, for det er lige præcis et projekt som det her, der viser, at socialbeskæftigelse og grøn omstilling går op i en højere enhed.” 

Der er mange af de fremmødte, der tydeligvis brænder for projektet, og håbet er, at det ikke skal fortsætte som et projekt, men blive noget permanent. Også dette bakker socialborgmesteren op om.

”Måske I kan blive biodiversitets-ambassadører for resten af forvaltningen”, afslutter hun sin tale. 

Fotograf
Madeline Luidor Heltberg

Meningsfuld beskæftigelse

I TeamOP tænker vi beskæftigelse på nye måder, og det er Den Vilde Mission et eksempel på, fortæller Kathrine Friis, som er projektkoordinator i TeamOP, og som sammen med Mikkel Jensen er primus motor bag Den Vilde Mission. Eller det vil sige, den oprindelige primus motor, for projektet har fået vokseværk undervejs, der er kommet flere til, og Kathrine Friis tror da nok, at hun tør kalde Den Vilde Mission for en succes. 

”Vi startede med at banke på borgernes døre og invitere til bålhygge i haven. Nu er vi 15 på kontrakt og 30-40 frivillige i Den Vilde Mission”, fortæller hun smilende, men den endelige dom vil hun lade beboerne om at komme med. 

Den Vilde Succes

Blandt beboerne er der ingen tvivl. Den Vilde Mission er en vild succes!
En del af dagens arrangement er beboerpanel hvor beboerne fortæller, hvad Den Vilde Mission betyder for dem, og det er en helt tydelig forbedring for det sociale liv på tilbuddene.

”Det kan godt være lidt dødt at bo sådan et sted her, hvis man ikke selv gør noget”, fortæller en af de frivillige og fortsætter.
 

Takket være Den Vilde Mission har jeg noget at foretage mig.
Beboer
På botilbud

En uge med fokus på miljø skal inspirere til varige forandringer

Miljøugen er en uge med særlig fokus på miljø og biodiversitet, og i løbet af ugen vil der derfor være forskellige miljø-aktiviteter på botilbuddene i Center for Specialiserede Botilbud. Der er desuden placeret idékasser på alle tilbud, så borgerne kan komme med deres idéer og input til, hvordan man kan skabe en grønnere og mere biodivers fremtid. Når ugen er omme, bliver alle idéer samlet, printet og leveret til alle tilbuddene, som kan lade sig inspirere af de mange idéer. 

”Bæredygtighed, upcykling, genbrug, det rækker jo over længere tid end denne uge” siger Signe Strøm Olsen, som er leder af botilbuddet Sundbygårdsvej og Den Vilde Mission. Hun er stolt over at være med til at sætte gang i miljøugen og glæder sig til at følge med i de mange spændende projekter.

Miljøugen rundes af med et stort afslutningsevent på fredag den 12. maj for alle bostederne i Center for Specialiserede Botilbud. Her bliver de mange forskellige tiltag fra ugens løb vil gennemgået og fejret – og der er ingen tvivl om, at både den festlige stemning og aktiviteterne vil fortsætte, når miljøugen er slut.

Mange aktiviteter for borgerne

I Den Vilde Mission og resten af TeamOP er der er mange aktiviteter for borgerne og ikke kun i denne uge. Aktiviteterne dækker blandt andet over snobrød over bål i haven, havevandring, udvidelse af de vilde haver, svampedyrkning i kaffegrums, fuglehus-værksted, og snart starter bage- og køkkenkurset.

Den Vilde Mission

Kathrine Friis

Kathrine Friis

Projektkoordinator

Mikkel Jensen

Mikkel Jensen

Projektkoordinator

Hvem er TeamOP?

Team of People er en projekt- og udviklingsenhed. Formålet er at skabe meningsfuld beskæftigelse og faglige fællesskaber, som inspirerer og udvikler.