Borgernes tryghed er i fokus trods økonomisk pres

Socialområdet er under økonomisk pres, og Socialforvaltningen arbejder hårdt på at overholde budgettet for i år. Borgercenter Handicap har fokus på borgernes tryghed og sikkerhed.

Efter sommerferien går politikerne på Københavns Rådhus i gang med forhandlingerne til budgettet for 2024. Socialområdet er presset af en række forhold, som gør, at forvaltningen allerede i år arbejder med økonomiske handleplaner og har fokus på at finde de bedste løsninger indenfor rammen. Men besparelser er uundgåelige. 

”Det er vores mål, at besparelserne gennemføres så varsomt som muligt. Men derfor er det stadig frustrerende og tungt at finde hurtige og store besparelser i driften”, siger Mette Boskov Vedsmand, vicedirektør i Borgercenter Handicap.

Det er især stigningen i autismediagnoser, unges mistrivsel og stigende priser på botilbud, der gør, at budgetterne ikke hænger sammen med den nuværende finansiering. Derudover har forvaltningen har mistet de mange ekstra midler i forbindelse med Corona, hvilket betyder færre penge på de enkelte tilbud. 

”Det vigtigste for os i denne situation er kerneopgaven, nemlig borgernes tryghed og sikkerhed. Derfor er vores fokus at sikre, at besparelserne gennemføres på en forsvarlig måde, det vil sige indenfor lovens rammer og uden store konsekvenser for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og ledere på handicapområdet,” siger hun.

Træls dagsorden 

Der er også stort fokus på det økonomiske pres hos både direktionen, socialborgmesteren og Socialudvalget. Dagsordenen fylder rigtig meget, og der er en åben dialog om både tiltag og konsekvenser. 

Det fortæller administrerende direktør Mikkel Boje.

”Den pressede økonomi er og bliver en træls dagsorden. Særligt fordi vi har rigelig med andre, vigtige dagsordener i efteråret. Det vigtigste for mig og resten af ledelsen i Socialforvaltningen er, at vi får økonomien til at hænge sammen på en forsvarlig måde og så fagligt fornuftigt som overhovedet muligt”.

Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Voksne har, ligesom Borgercenter Handicap, udarbejdet økonomiske handleplaner med henblik på at opnå budgetoverholdelse i 2023. Når budgetforhandlingerne er overstået, vil forvaltningen have et overblik over økonomien for 2024 og dermed kende behovet for yderligere tilpasninger. 

Samtidig arbejder Socialforvaltningen fortsat sammen med resten af kommunen på at nedbringe bureaukratiet, gøre arbejdsgangene mere smidige og lette sagsbehandlingen.

Vil du vide mere?

Anne Pallisgaard Rasmussen

Kommunikationsrådgiver

Socialforvaltningen