Botilbuddet Løvstikkevej er et eksempel på inddragende arkitektur

København er i 2023 verdens arkitekturhovedstad. Det fejres med arrangementer, der sætter fokus på arkitektur, der samler os. Botilbuddet Løvstikkevej viste derfor borgere, hvordan de inviterer til fællesskab, inddragelse og mangfoldighed.

Løvstikkevej er nemlig gået sammen med Dansk Handicap Forbund for at sætte fokus på, hvordan arkitektur på botilbud understøtter fællesskaber og inklusion, og hvorfor tilgængelighed er en vigtig søjle i inddragende arkitektur.

Arkitekturen danner rammen om fællesskabet

”Til september har vi 10-års jubilæum her på Botilbuddene Løvstikkevej 66 og Albatros, vores søstertilbud”, fortæller Wivi Rosenkilde, der i dag er tilbudsleder på de to tilbud. 

Tidligere var hun pædagog på det daværende botilbud Albatros, som dengang lå på Radisevej, lige i nærheden. Hun husker, hvordan hun sammen med borgerne drømte og planlagde livet på det kommende tilbud.

”Da byggeriet skulle bygges, var jeg pædagog på Albatros, som dengang lå på Radisevej, og det var beboerne herfra, der skulle flytte til de nye botilbud. Vi gik altid aftenture ned til byggepladsen og fulgte med i, hvordan det skred fremad. De havde bygget en prøvebolig, så vi kunne se, hvordan lejlighederne kom til at se ud, og så kunne vi sammen med borgerne begynde at drømme og planlægge, hvordan deres respektive lejligheder skulle indrettes. På den måde var det allerede inddragende arkitektur fra første spadestik”, fortæller hun.

Også i planlægningsprocessen, blev beboere og medarbejdere fra botilbuddet på Radisevej inddraget.

”Det var vigtigt for os, at der var plads til fællesskaberne. Der skulle være rummelige fællesarealer med plads til, at alle kan spise sammen, men også med mulighed for at kunne trække sig lidt. Derfor har vi fået store fællesrum på alle etager med skydedøre, så vi også har mulighed for at inddele dem i mindre rum efter behov”. fortæller Wivi Rosenkilde og understreger, at det er beslutninger, de stadig nyder godt af her ti år efter. 

”En anden ting, der var vigtig for os, var brede gange. Det skal være muligt for to borgere i kørestol at mødes på gangen uden at være i vejen for hinanden, og det fik vi også,” fortæller hun og understreger, at netop fællesarealernes rummelighed og tilgængelighed er en af de ting, der sikrer, at beboerne trives i hverdagen.

”Der skal jo være plads til at man er som man er, der hvor man bor. Derfor er det her med tilgængelighed og inklusion enormt vigtigt, når man bygger botilbud”, afslutter hun.

Fotograf
Wivi Rosenkilde

Botilbuddet Løvstikkevej er en del af den blandede by

En del af Copenhagen in Common er en udstilling på Dansk Arkitektur Center med forskellige bykvarterer. Et af kvartererne er ”den blandede by”, som har fokus på de københavnske boligområder og byrum, der samler mennesker på tværs af kultur, alder, indkomst og religion. 

Hvis Løvstikkevej tilhører en kategori, er det den blandede by. Botilbuddet er nemlig en del af et større lokalmiljø, som består af botilbud, aktivitetstilbud, børneinstitutioner, seniorforeninger og almindelige boligkomplekser. Her er livet alsidigt og folk kommer hinanden ved. Fx på den offentligt tilgængelige sansesti, som bliver brugt af alle, eller i Sundby Væksthus, som både byder på caféer, spisehus, værksteder og genoptræning.

Helga Mark, som er en del af Dansk Handicapforbund, og en af arrangørerne af dagens arrangement, har selv været til genoptræning hos specialterapien, som er en del af Borgercenter Handicaps tilbud. 

”Dengang spiste jeg tit i Spisehuset lige ved siden af. Der er du sikker på at få god mad og nogle at snakke med. Jeg anbefaler det af samme grund altid til folk”, fortæller hun og understreger, at en vigtig del af botilbuddets attraktion er placeringen.

”Når man bygger botilbud, er det vigtigt, at man ikke gemmer dem af vejen. De skal placeres der, hvor der er mennesker og liv. Vi bliver bedre mennesker af at have mere med andre at gøre, som ikke er præcis magen til os selv, og der er så mange fordomme om mennesker med handicap, som lynhurtigt bliver gjort til skamme, så snart du faktisk møder dem”, fortæller hun og understreger, at handicapområdet på den front er kommet langt, selvom der stadig er plads til forbedringer.

Ønsker flere gæster og helst om torsdagen

19. juli er den store dag, hvor Løvstikkevejs beboere gjorde klar til besøg. I dagens anledning har flere af beboerne valgt at blive hjemme fra arbejde. Alligevel er de stået tidligt op for at klæde sig pænt på og byde velkommen til de gæster, der har takket ja til muligheden for at se og høre mere om livet på Løvstikkevej. 

”Hele huset har dirret af forventning hele morgenen”, fortæller Ronnie Gryberg, som er stedfortræder på botilbuddet. 

”De beboere, der har valgt at være med i dag, har sådan glædet sig til at vise deres hjem og arbejdspladser frem og fortælle om, hvad de får dagen til at gå med” afslutter han. 

Og det er helt tydeligt, at i dag er en festdag på Løvstikkevej! Allerede ved hoveddøren står beboerne klar og viser glade og stolte deres lejligheder frem, som alle har eget badeværelse med loftlifte og god plads til kørestole og andre hjælpemidler. 

Flere gange i løbet af dagen italesætter beboerne, hvor hyggeligt de synes det er, at der er besøg.

”Det er rigtig hyggeligt at få besøg af nogle gode mennesker, og vise dem, hvor vi bor”, fortæller Jimmi Jensen, som er en af beboerne, der har valgt at blive hjemme for at vise rundt på tilbuddet. 

Han bor sammen med sin kone gennem 25 år, Tina, og de viser både hjem og arbejdsplads frem. De arbejder nemlig begge i Sundby Væksthus, som ligger lige overfor tilbuddet.

Da arrangementet slutter tager Britt Lindebjerg Jensen, som ligeledes bor på Løvstikkevej, fat i Ronnie Gryberg for at sige, at hun har hygget sig mægtigt! 

”Jeg synes, det var dejligt og hyggeligt”, fortæller hun og fortsætter.

”Det kunne være hyggeligt at få gæster lidt oftere, som vil se, hvordan vi bor. Særligt hvis det kan være om torsdagen, for der har jeg hjemmedag, så der kan jeg vise rundt uden at skulle tage fri fra arbejde” konkluderer hun storsmilende og tøffer derefter ned mod sin lejlighed.

Om Løvstikkevej

Løvstikkevej 66 er en del af Center for Omsorg og Specialpædagogik i Borgercenter Handicap, Københavns Kommune. De har valgt at melde sig som en del af Copenhagen in Common og vise, hvordan man som botilbud forstår fællesskab, inklusion og tilgængelighed.

Vil du høre mere om botilbuddet, er du velkommen til at kontakte tilbudsleder Wivi Rosenkilde på T787@kk.dk eller 2476 9012

Vil du vide mere?

Anne Pallisgaard Rasmussen

Kommunikationsrådgiver