Brobyggere til job

Ditte og Sofie hjælper københavnere på førtidspension eller i fleksjob med at komme ind på det ordinære arbejdsmarked. Det har de succes med, og det skyldes ikke mindst, at indsatsen er individuel, relationsbåret og håndholdt.
Ditte Timm Frørup og Sofie Gaard fra Jobmatch.

Vejen til job på det ordinære arbejdsmarked er ikke altid snorlige. Det gælder i udstrakt grad for mennesker med nedsat funktionsevne. Her er der i særlig grad brug for at tilpasse arbejdsopgaverne til den enkeltes forudsætninger og behov – og der skal være et godt match mellem borgerne og virksomheden. Det hjælper Ditte Timm Frørup og Sofie Gaard med at skabe. De er begge beskæftigelseskonsulenter i Jobmatch, som er en del af Captum i Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse i Borgercenter Handicap – og fungerer som et bindeled mellem jobcentret, virksomheder og borgere med handicap.

De jobs, som de to beskæftigelseskonsulenter er med til at skabe, spænder bredt:

”Det kan være alt muligt i virkeligheden. Vi gør rigtigt meget ud af at prøve at ramme de ønsker, som borgerne har - om det så er at være gartner i DR-byen, at arbejde i et supermarked, arbejde på caféen internt i Sundby Væksthus eller andet. Når en borger er motiveret for en bestemt type job, giver det sandsynligvis også mere værdi og motivation til at stå op om morgenen i det lange løb”, fortæller Sofie.

Håndholdt indsats

For at kunne skabe grobund for et bæredygtigt samarbejde mellem borgerne og virksomhederne, lægger Sofie og Ditte stor vægt på at få opbygget gode relationer:

”Vi går rigtigt meget op i at skabe gode relationer til borgerne og virksomhederne og støtte samarbejdet mellem dem, så begge parter bliver glade for ansættelsen. På den måde bliver begge parter også trygge nok til at turde italesætte det, hvis noget ikke fungerer”, oplyser Ditte.

Og netop kendskabet til borgerne og deres behov er afgørende for den hjælp og støtte Ditte og Sofie giver:

 ”Vi arbejder fuldstændig individuelt og håndholdt – og skruer op og ned for os selv, alt efter alt efter, hvad det er for en borger, vi samarbejder med. Vi er også begyndt at samarbejde med borgere med senhjerneskade, som ikke har så meget brug for os i det daglige. De har som regel været tilknyttet arbejdsmarkedet før og kan huske, hvordan man laver en ansøgning eller går til jobsamtale. Og så har vi borgere, som skal have mere hjælp og støtte til at starte i et job og måske også til at fastholde det. Det kan fx være borgere med udviklingshæmning, autisme eller andet”, forklarer de.

Vi går rigtigt meget op i at skabe gode relationer til borgerne og virksomhederne og støtte samarbejdet mellem dem, så begge parter bliver glade for ansættelsen.
Ditte Timm Frørup
Beskæftigelseskonsulent i Jobmatch

Indsatsen bærer frugt på flere planer

Og indsatsen bærer frugt. Det fortæller proces- og projektleder Pia Finne, der står i spidsen for Jobmatch:

”Vi er lykkedes rigtigt godt med at få borgere med førtidspension i beskæftigelse. Disse borgere samt borgere i fleksjob støtter vi med løbende opfølgninger for at sikre fastholdelse i beskæftigelsen samt for at støtte op om bæredygtige samarbejder med virksomhederne."

I løbet af 2021 har Ditte og Sofie 62 borgere tilknyttet Jobmatch, hvor 32 af dem er nye henvendelser, som har haft ønske om ordinær beskæftigelse. De har, til trods for covid-19, iværksat 11 praktikker, og seks af dem har fået jobs med løntilskud, det er rigtigt flot. Derudover får Jobmatch også henvendelser, hvor borger bliver vejledt videre til andre tilbud, hvis borger ikke er i målgruppen for Jobmatch pt.”.    

De gode resultater skal også ses i lyset af, at kendskabet til Jobmatch er blevet større:  

”Vi har gjort meget ud af at udbrede kendskabet til Jobmatch blandt sagsbehandlere og hjemmevejledere på myndighedsområdet i Borgercenter Handicap. Dertil kommer, at der i borgercentret også er et stort fokus på at støtte borgerne med at komme i beskæftigelse”, siger hun.   

Pia Finne pointerer, at resultaterne ikke kun skal ses i relation til antal borgere i beskæftigelse:

”Der ligger meget mere end tal i indsatsen. Der giver også en stor forebyggelse af ensomhed, udvikling og vedligeholdelse af funktionsevne mv., når en borger kommer i job. Og det kan vi jo ikke måle på, så det giver en række sekundære gevinster for borgere at være tilknyttet Jobmatch”.

Et job med mening og mange kasketter 

Sofie og Ditte beskriver deres job som et job med mening og mange kasketter:

”Vi plejer at beskrive det sådan, at vi har en blækspruttefunktion. Alt, hvad der har med beskæftigelse at gøre, det vil vi gerne hjælpe med. Og mening er der masser af, fordi vi er med til at gøre en konkret forskel for borgerne, som både kan være med til at give gode succesoplevelser og mindske ensomhed”, siger de to beskæftigelseskonsulenter:  

Noget af det bedste er at lande drømmejobbet for borgeren:

”Jeg har lige landet et job til en kvinde, som har haft en hjerneblødning. Hun er kommet tilbage i sit gamle fag, hvor hun sammen med fagfæller er i gang med at afklare, hvilke elementer af jobbet hun vil være i stand til at arbejde med. Jeg har fået en sms fra hende om, at hun har haft en fantastisk første dag på arbejdet, og det er jo bare skønt at høre”, fortæller Ditte.

Sofie tilføjer, at selv når det ikke lykkes at lande et job til en borger, kan det alligevel føre noget godt med sig:   

”Vi stiler selvfølgelig altid efter, at borgerne kommer i job. Men hvis det ikke lykkedes eller det er sværere for borgerne, end de havde forventet, så oplever vi, at borgerne er trygge nok i vores relation, til at turde at tale om det. Det er også givende, at vi kan være der for dem på den måde. Hvis processen derfor ikke har vej i det ordinære, så kan det være et springbræt til at finde andre muligheder”, siger beskæftigelseskonsulenten fra Jobmatch.

Fakta

  • Jobmatch er et samarbejde mellem Captum, som hører under Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse i Borgercenter Handicap samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.
  • Jobmatch tilbyder hjælp og støtte til forskellige ansættelsesformer til borgere i Københavns Kommune, som er tilkendt førtidspension eller fleksjob – og som er tilknyttet Borgercenter Handicap. Det kan fx være praktikker, job med løntilskud på særlige vilkår, samt vejledning og sparring i virksomheden.    
  • Indsatsen er todelt. Ud over Ditte og Sofies indsats målrettet borgere med førtidspension eller fleksjob, arbejder fire kolleger med individuelle afklarings, ressource - og mentorforløb, der skal afklare om borgere er i målgruppe for det ordinære uddannelsessystem eller arbejdsmarked.
  • Jobmatch samarbejder bl.a. med KLAPjob om at finde de rette jobs til borgerne. KLAPjob henvender sig til førtidspensionister med kognitive handicap, og har en samarbejdsaftale med Københavns Kommune.