Forestillinger kan flytte bjerge

Neuropsykologisk coaching og mentaltræning er effektfuldt, når det handler om at reducere angst og bryde med de barrierer, der spænder ben for beboernes egne ønsker og mål. Det har Lars Risum Hansen fra botilbuddet Pallesvej erfaret som coach.
Fotograf
Mari Mathilde Meling Holm

Lars Risum Hansen er uddannet ved International Coaching Institute   og bliver i april færdig med uddannelsen som neuropsykologisk coach og mentaltræner ved Empowermind. Da han startede på uddannelsen, var han spændt på, om tilgangen og metoderne ville skabe effekt i samarbejdet med målgruppen på Pallesvej. Det er et et botilbud, hvor borgerne er generelt kendetegnet ved at have nedsat psykisk funktionsevne, men har gode sociale færdigheder og lyst til at indgå i sociale sammenhænge.  

Men det har vist sig at være tilfældet, fortæller han. Et eksempel er en beboers rejse fra tandlægeskræk til taknemlighedschokolade.  

”Den konkrete beboer har nedsat kognitiv funktionsevne og buldrende tandlægeskræk. Tandlægeskrækken var et voksende problem, da beboeren var plaget af alvorlig tandpine. Derfor lavede vi coachende visualiseringer sammen. Det betyder, at vi arbejdede med visualiseringer, der forestiller det perfekte tandlægebesøg. Her var der tid til at beboeren kunne fortælle om tandlægeskrækken med egne ord, og også om hvornår og hvorfor det plejede at gå galt”.

Gennem coaching fandt de sammen frem til, at det i høj grad handlede om, ikke at kunne få luft og ikke at kunne sige fra under tandlægebehandlinger. Lars Risum Hansen forklarer, at han i sin coaching spørger nysgerrigt og åbent ind til mulige løsninger for på den måde at få beboerens egne idéer til løsninger i spil.

”Her er hele pointen, at det skal være beboernes egne perspektiver og egne ord, der er i centrum. Det forstærker både visualiseringerne og oplevelsen af succes, når det lykkedes. Vi fandt frem til en løsning, hvor beboeren med et kort i hånden kan kommunikere sit behov for pause for at få luft og ro i hovedet igen”.

Lars Risum Hansen og beboeren mentaltrænede tandlægebesøget og afprøvede kortet i virkeligheden. Her talte beboeren med tandlægerne om kortet, som han brugte efter cirka fem minutter inde i besøget. Det betød at beboeren fik kontrol under tandlægebesøget og hans tandlægeskræk er i dag ikke aktuel og der har endda været fire tandlægebesøg siden. 

”Beboeren var med rette megastolt og gav tandlægerne chokolade som tak”, fortæller Lars Risum Hansen.

Alle kan drage nytte af neuropsykologisk coaching og mentaltræning

Lars Risum Hansen fortæller, at alle trods handicap kan have nytte af neuropsykologiske træning.

”Så længe du kan lytte, har mentaltræning en effekt. Den rolige stemme er med til at stabilisere nervesystemet og give ro. Jeg har været spændt på om metoderne ville være effektfulde for beboerne, men beboerne er vildt gode til at forestille sig ting og det gør metoderne virksomme”.

Lars Risum Hansen fortæller om en anden beboer, der har skizofreni og stemmehøring. Beboeren udtrykker, at mentaltræning er rart, fordi der kommer ro på og det giver ham en pause fra stemmerne.

Udover at mentaltræning ofte giver en øget ro og en følelse af pause, så er der også evidens for, at det bidrager aktivt til bedre søvn, en bedre evne til at sige pyt, generel større følelse af glæde og en øget bevidsthed om en selv og ens tanker om egne udfordringer.

”Jeg ser det som et godt supplement til de pædagogiske tilgange når de ikke virker eller vi ikke ved, hvordan vi skal komme videre ift. en konkret udfordring.”

Det er altid beboernes egne ønsker og behov, der er grundlaget for den mentale træning. Mentaltræningen tager i omegnen af et kvarter, hvilket også gør det tilgængeligt for målgruppen og yderst fleksibelt ift. tilrettelæggelsen.

Lars Risum Hansens leder, Betinna Roed, fortæller at arbejdet med neuropsykologisk coaching og mentaltræning gør en forskel.

”Vi kan se, at den indsats, der er blevet givet omkring enkelte borgere har givet dem en ro, og faktisk også et redskab til at vende tilbage og bede om strategier for andre problematikker eller udfordringer der angår andre dele af deres liv”, siger hun. 

Fakta om Pallesvej

Botilbuddet Pallesvej er et botilbud med boformer efter Servicelovens §108, samt boliger efter ABL § 105. Borgergruppen er generelt kendetegnet ved at have nedsat psykisk funktionsevne. Pallesvej 22-30 er et tilbud med 27 selvstændige boliger efter almenboligloven §105 for borgere i alderen 18-67 år.

Tilbuddets målgruppe er borgerne med udviklingsforstyrrelser samt evt. ledsagende tilstande fx psykiatriske diagnoser. Fælles for målgruppen er gode sociale færdigheder og/eller lyst til at indgå i en social sammenhæng samt færdigheder til at bo selvstændigt i egen bolig med moderat støtte.

Vil du vide mere?

Lars Risum Hansen

Socialforvaltningen