Hjælp til socialområdet, men presset på handicapområdet fortsætter

Septembers budgetforhandlinger på Københavns Rådhus er udmundet i et budget for 2024. Socialforvaltningen får dækket en stor del af den økonomiske udfordring, men skal stadig finde besparelser på handicapområdet.

Socialforvaltningen gik til forhandlingerne med et hul i næste års budget på mindst 215 millioner kroner. Partierne bag budgetaftalen har med 155 millioner kroner dækket en stor del af udfordringen. Der er dog fortsat et hul i 2024, og budgetaftalen indebærer dels videreførelse af en besparelse på 60 mio. kr. og dels en besparelse på administration på 5 mio. kr. Dertil kommer evt. yderligere udgiftsvækst, siden forvaltningen opgjorde udfordringen til 215 millioner kroner i august. 

”Der er et stort pres på det sociale område i alle landets kommuner og desværre også i København. Derfor er jeg rigtig glad for den hjælp, vi har fået med budgetaftalen,” siger Mikkel Boje, der er administrerende direktør i Socialforvaltningen, og fortsætter. 

”Det er en aftale, som understøtter det vigtige arbejde, vi laver i hele forvaltningen. Samtidig har vi blandt andet fået en række planlægnings- og anlægsbevillinger, som bringer os vigtige skridt tættere på nye og bedre botilbud for de borgere, vi hjælper.” 

Mikkel Boje sætter også ord på de besparelser, der stadig ligger foran Socialforvaltningen:

”Vi har stadig et hul i næste års budget på mindst 65 mio. og undgår derfor ikke besparelser. Det kommer til at kunne mærkes af medarbejdere og borgere”. 

Fotograf
Colourbox

Kerneopgaven er i fokus på Borgercenter Handicap

Vicedirektør i Borgercenter Handicap, Mette Boskov Vedsmand, har arbejdet med økonomiske handleplader siden starten af året. 

”Det er fortsat vores mål, at besparelserne gennemføres så varsomt som muligt. Men derfor er det stadig frustrerende og tungt at finde så store besparelser”, siger hun. 

”Det vigtigste for os i denne situation er kerneopgaven, nemlig borgernes tryghed og sikkerhed. Derfor er vores fokus at sikre, at besparelserne gennemføres på en forsvarlig måde, det vil sige indenfor lovens rammer, med mindst mulig konsekvens for borgernes hverdagsliv og uden store konsekvenser for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere på handicapområdet,” siger hun og fortsætter, ”men det vil kunne mærkes”, 

Socialudvalget skal på deres møde i november tage stilling til, hvordan Socialforvaltningens skal tilpasse sine aktiviteter for at kunne overholde budgettet for 2024.