Hvad er nettet til citroner lavet af?

Er juicekartonen plastik eller restaffald? Affaldssortering kan være vanskeligt, og det er ikke altid, man lige får sorteret det hele korrekt. I Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse er borgerne derfor inviteret til at øve sig i affaldssortering.

Netværkscaféen i Vækstpunktet er en del af Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse. De har booket Kenneth Østergaard, Philip S. Witt, Andrea Björk Paulson og Brian Qvordrup Jensen fra TeamOP til at afholde et involverende og udviklende miljø-event. 

På programmet er én ting: skrald. 

I midten af rummet står et stort bord fyldt med husholdningsskrald. Bagved er farverige, affaldssorteringskasser på række, de er tomme og klar til at blive fyldt med det rigtige skrald. Andrea Björk Paulson introducerer første opgave kort og klart: sorter skraldet på bordet i de rigtige spande. 

De fremmødte går straks i gang og bordet er hurtigt ryddet. Undervejs er der mange gode refleksioner og snakke rundt om bordet. Glas er der ingen tvivl om, og lågene fra fx oliven og syltetøjsglas kommer næsten automatisk i metalspanden. Men visse genstande driller lidt, fx mælkekartoner og servietter, og forskellen på papir og pap er heller ikke altid lige til at gennemskue. Nettet, der tidligere har indeholdt citroner skaber også en vis tvivl: for hvad er det egentlig lavet af?

Efter en fælles snak bliver gruppen enige om, at det må være plastik, og sådan fortsætter øvelsen indtil alt er sorteret.

Helt ærligt, det vidste jeg ikke!

Herefter bliver hver beholder tømt på bordet, så man kan få endnu en snak om, hvad der eventuelt er sorteret forkert, og så man får mulighed for at stille spørgsmål. Og det er der mange, der gør. Udbrud som ”helt ærligt, det vidste jeg ikke” og ”det er da godt at vide” kommer løbende fra hele gruppen, der tydeligvis synes, at det er en god idé med skraldearrangementet, ”så man lige lærer det”.

Charlotte, som er en af de fremmødte, fortæller, at de netop er gået i gang med affaldssorteringen derhjemme, så hun er i træning. Og hun spotter da også hurtigt, at der er to fejl i papbeholderen: en mælkekarton og noget papir har sneget sig derned, men det får gruppen hurtigt sorteret videre til de rette beholdere.

Fotograf
Madeline Luidor Heltberg

Det burde man have fundet på noget før!

Herefter vises en film, som handler om, hvorfor vi skal sortere vores affald, og hvad der sker med affaldet, når det kommer på forbrændingen. 

”Det er ret genialt at 5C kan køre på vores madrester” kommenterer en af de fremmødte og flere fortæller, at de selv har prøvet at lave kompost til muldjord. 

Den gennemgående holdning er, at det er godt at man gør det, man at man burde have gjort det for længst.

”Det burde man have fundet på, den gang man opfandt plastic!” siger Charlotte bestemt, og det er resten af de fremmødte enige med hende i.
CD’er skal ikke sorteres, de skal doneres.

Dagens sidste skraldeaktivitet er skraldebanko. Philip S. Witt trækker en brik, som enten hører til bioaffald eller plast, hvorefter de fremmødte straks ser efter, om det er noget, de har på deres plade. Det er helt tydeligt, at det er en spilleglad gruppe, der er mødt op, og der er ære i at vinde den lakridspibe, man får ved fuld plade. Der er dog ikke helt enighed om, hvad man skal gøre, da brikken med ”CD” bliver trukket. Dels er der tvivl om, hvorvidt det egentlig ikke er elektronik, men den snak lander hurtigt, idet de fremmødte bliver enige om, at det faktisk er lige meget hvad en CD skal sorteres som, for ”den bør man i stedet aflevere til genbrug så andre kan høre musikken”.

Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit skrald?

På www.affald.kk.dk/sorteringsguide kan du læse mere, og du kan fx søge efter den type skrald, du står med. 

Vil du inspireres til, hvordan I kan arbejde med skraldesortering og andre miljø-initiativer?

  • Så kontakt projekt- og udviklingsenheden TeamOP på mail: L51K@kk.dk og hør om mulighederne for at booke teamet.