”Jeg har fået styr på mit liv igen.”

Et seks måneders forløb i Borgercenter Handicap, har hjulpet Morten Christensen med at tage kontrol over sit liv igen efter en længere sygemelding. Morten har både fået et bedre helbred, mere overskud og har igen fået tilknytning til arbejdsmarkedet.
Billede
Morten og Claus
Fra venstre: Morten Christensen og Claus Nielsen.

Af Helle Catarina Nissen, Kommunikation

Da Morten Christensen for to år siden fik en autismediagnose, havde han ikke overskud til ret meget. Han havde opgivet arbejdet som radiograf, han følte sig stresset og havde det rigtigt skidt. Kroppen havde også sagt fra, da Morten Christensen på grund af inflammation i bindevævet ikke kunne gå ret langt og havde samtidig svært ved at bruge sine arme. 

I dag er Morten Christensen et bedre sted. Med diagnosen åbnede nye døre sig, og i Huset for tidligere forebyggende indsatser i Suhmsgade mødte han Claus Nielsen, som er pædagog, og som blev Mortens vejleder i seks måneder. 

Motivation er alfa og omega  

Forløbet gjorde en kæmpe forskel for Morten Christensen:     

”Claus er et meget positivt menneske, der har givet mig en masse tryghed og skræddersyede redskaber til at få mere ro på mig selv. Op mod, at jeg fik en diagnose, sad jeg total fast. Og da jeg endnu ikke vidste så meget om autisme, kunne jeg ikke agere efter det, og fik de her nedsmeltninger, hvor jeg blev ekstremt udmattet. I dag ved jeg hvorfor” siger Morten Christensen og fortsætter:  

”Suhmsgade er et tilbud, der passede rigtigt godt til mig. Jeg har stadig den positive energi med mig, og tænker ofte på de ting, jeg har lært undervejs. Jeg skal passe lidt på mig selv og huske at holde pauser”. 
Vejleder Claus Nielsen, beskriver Morten Christensen som en mønsterborger, der er lykkes med at skabe forandring, fordi han har været så motiveret for at arbejde med sig selv:  
”Morten havde styrken og motivation til hele tiden at blive klogere på sig selv med sig. Det er Mortens egen fortjeneste, at han har rykket sig så meget.  Jeg har selvfølgelig brugt min faglige viden og indsigt omkring autisme, men i bund og grund er det Morten, som har lavet alt arbejdet” siger Claus Nielsen.  

Restitution, forudsigelighed og tid til egenomsorg 

Mennesker, der som Morten Christensen har fået en autismediagnose sent i livet, har ofte været udsat for en længerevarende stressbelastning. Derfor startede vejledningsforløbet med, at Claus Nielsen prøvede at få Morten Christensen til at skabe nogle ro omkring sig selv: 

”Det gælder om at få skabt nogle rolige rammer. Det gør man med forudsigelighed, hvor man ved, hvad man skal hvornår. Morten købte derfor en tablet og fik fra dag ét plottet ting og aftaler ind i kalenderen med farver, der gjorde det visuelt og tydeligt, hvordan han havde aftaler med hvem, og hvornår det var tid til restitution i eget selskab. Restitution er nemlig lige så vigtigt som alt andet. Forudsigeligheden og det, at der afsættes tid til egenomsorg, det fjerner meget stress”, siger Claus Nielsen.   

Morten begyndte også at lytte til podcasten ”Dyb ro”: 
”Det er guidede meditationer som jeg bruger med forskellige vejrtrækningsøvelser, hvis jeg skal have min puls ned, og det virker,” uddyber Morten Christensen.  

En tretrinsraket til et mere selvstændigt liv

Claus Nielsen beskriver forløbet som en tre-trins-raket:  

”Det første trin var ro på nervesystemet, som gav overskud til det andet trin, nemlig fysisk aktivitet og mindfulness. Det gav så meget velvære, at Morten tog springet til det tredje trin, som er at blive tilknyttet arbejdsmarkedet igen”.  

Morten Christensen er derfor startet i arbejdsafklarende praktik i Eventyrsport, og det er han rigtig glad for: 

”Jeg har savnet at leve en mere normal tilværelse med et arbejde og at have en arbejdsidentitet. Jeg håber på at kunne få et fleksjob en dag, for jeg har måttet indse, at jeg ikke kommer til at arbejde som radiograf eller andet på fuld tid igen. Kunsten for mig er at finde en balance, hvor jeg udfordrer mig selv lidt, men også prøver at undgå stressede situationer”. 

Hos Eventyrsport matcher de Mortens Christensens interesser og kvalifikationer, og prøver at undgå, at han udsættes for stressede situationer:   
  
”Morten sætter sig ind i tingene og ved, hvilket telt, der er det bedste i Sibirien. Vi har også haft nogle gode snakke med jobkonsulenten fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Eventyrsport om, hvordan rammerne kan indrettes på en autismevenlig måde. Det har heldigvis givet pote for Morten, som i det hele taget er kommet rigtigt godt i mål med at leve et mere selvstændigt liv med sig selv i førersædet”, slutter vejlederen fra Huset for tidlige forebyggende indsatser med tilfredshed i stemmen.  
 

Fakta

Huset for tidlige forbyggende indsatser er en del af Borgercenter Handicap, som tilbyder forløb, samtaler og temaeftermiddage for voksne københavnere med diagnoser på autismespektret og andre former for funktionsnedsættelse. 

Forløbet, som Morten har deltaget i, er et individuelt, tidsafgrænset og fokuseret forløb som bevilges efter paragraf 82 b i serviceloven. Målet for forløbene er udvikling er færdigheder, hvor borgerne øver sig i at leve et mere selvstændigt liv med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. 

De individuelle forløb blev søsat i maj 2021. Siden da, har godt 119 borgere været i forløb.