Jeg oplever stadig noget nyt efter 20 år på jobbet

Når botilbuddet Musvågeveje i år fejrer 20-års fødselsdag, kan medarbejderne Thomas Kyrum-Stein og Sinne Amby Knudsen se tilbage på to årtier med omvæltninger, forandringer og op- og nedture.

”Teknisk set har jeg været ansat i 23 år” fortæller pædagog Thomas Kyrum-Stein, som dermed har været en del af Musvågevej helt fra starten. På Musvågevej bor borgere med fysiske og psykiske udviklingshæmninger samt autismespektrumforstyrrelse. 

”Jeg var med da byggeriet gik i gang og har fulgt med i processen fra før der stod en bygning til den dag i dag”, fortæller han og forsøger at huske tilbage på, hvordan bygningen oprindeligt så ud.

”Vi startede med nogle meget kliniske, sterile rammer, som var lidt mere institutionsagtige med hvide, bare gange. Men gennem tiden er de blevet gjort mere personlige og hjemlige, som de er i dag” fortæller han og henviser blandt andet til de orange og blå gange med levende planter, som præger stueetagen. 

”Det var også rigtig svært at holde møder, fordi der ikke var indtænkt mødelokaler, så det er også en klar forbedring, at man siden har prioriteret at indrette et par møderum. Haven er også blevet hyggeligere med flere sanseelementer” siger han og slår fast, at man har taget nogle gode valg i løbet af årene. 

Kollegialt sammenhold får hverdagen til at hænge sammen

Mange ting har ændret sig i løbet af de sidste tyve år, og det gælder ikke kun de fysiske rammer. Også på leder- og medarbejderfronten er der sket udskiftning og udvikling. Ligesom resten af special- og socialområdet, oplever Musvågevej nemlig også en relativt stor personalegennemstrømning. Så hvorfor vælger man at blive i 23 år? Eller i seks år, som er tilfældet for kollegaen Sisse Amby Knudsen. 
Her er de to kollegaer enige om, at det handler om gode kollegaer, der har hinandens ryg, og som hjælpes ad.

”Thomas er ansat i dagtilbuddet, og jeg er ansat på døgntilbuddet, men fordi vi kender borgerne, kan vi træde ind for hinanden og hjælpes ad. Jeg har fx taget med til dagtilbuddet, fordi der var brug for det den dag”, fortæller Sisse Amby Knudsen.

Fotograf
Madeline Luidor Heltberg

Når gennembruddene sker, topper arbejdsglæden

Derudover er de begge enige om, at uforudsigeligheden er en stor del af det, der gør det sjovt at gå på arbejde.

”Selvom vi forsøger at gøre det samme hver dag, er der ikke to dage, der er ens” fortæller Sisse Amby Knudsen og understreger, at det er grundet de faste strukturer, der er plads til at møde borgerne der, hvor de er og tilpasse dagsprogrammet. 

”Og borgerne udvikler sig”, bakker Thomas Kyrum-Stein op.

”Mange af borgerne, der bor her i dag, er de samme der flyttede ind for tyve år siden. De er blevet ældre og deres behov har ændret sig, og så er man nødt til at ændre sin måde at arbejde på, så man fortsat kan give dem de samme gode oplevelser. Der opdager man, at der er mange ting, man stadig kan arbejde med, bare på en anden måde, når helbredet sætter nogle grænser”. 

Arbejdsglæden topper, når gennembruddene sker. 

”Det er de små ting i hverdagen; når man ser en lille udvikling. Når en borger, der ellers har været meget tilbagetrukken begynder at opsøge kontakt selv. Så ved man, at det vi gør, det virker og så føler man, at man gør en forskel.” afslutter Sisse Amby Knudsen.

Neuropædagogik som fælles faglig tilgang

I den forbindelse er de også enige om, at uddannelsen i neuropædagogik har været en gave for både medarbejdere og beboere.

I 2021 besluttede man fra ledelsens side, at alle medarbejdere på Musvågevej skulle tilbydes en uddannelse i neuropædagogik, og skønt begejstringen ikke nødvendigvis var stor i starten, så kom den efterfølgende.

”Jeg blev nærmest tvunget på den uddannelse”, griner Thomas Kyrum-Stein og mindes, at det på daværende tidspunkt ikke var noget, der lød tillokkende.

”Der var så meget andet der fyldte, så jeg syntes slet ikke, det var noget, jeg havde tid eller overskud til. Men efterfølgende kunne jeg virkelig mærke, at det var noget, der gav mening for mig”. 

”Ja, der blev ligesom udfyldt nogle huller”, bakker Sisse Amby Knudsen op. 

De tog uddannelsen sammen, og kunne mærke en tydelig forskel i deres egen faglige tilgang, da de kom tilbage til praksis med den nye viden i rygsækken.

”Det er jo altid en udfordring at få implementeret den viden i praksis, men jeg synes, jeg kan mærke, at det virker”, fortæller Sisse Amby Knudsen og bliver bakket op af kollegaen.

”Det har ligesom givet et mere nuanceret borgersyn, og en faglig forståelse, som vi deler uanset hvilken uddannelse vi ellers har”, afslutter Thomas Kyrum-Stein.

Fremtiden for Musvågevej

Fremtiden byder fortsat på forandringer for botilbuddet i Nordvest: Det dagtilbud, borgerne har anvendt igennem de sidste tyve år, skal lukke, og i stedet skal beboerne, og Thomas Kyrum-Stein, tilknyttes et nyt dagtilbud.

 ”Det er jo spændende at skulle skabe et skånsomt skift for borgerne. I halvdelen af deres liv har de været i aktivitetstilbuddet i Roskilde, og ny skal de et helt nyt sted hen og det skal jeg jo også”, fortæller Thomas Kyrum-Stein og fortsætter.

”Det er en situation som er ny for os alle, så efter tyve år i jobbet, er der stadig nye oplevelser, det er jo lidt vildt”.

Også på tilbuddets matrikel fortsætter udviklingen og forandringerne, og her kan Sisse Amby Knudsen godt være lidt bekymret.

”Vi har en stærk ansvarsfølelse over for de mennesker, der bor her. Vi vil rigtig gerne give dem det bedste, og så kan jeg være bekymret for, hvad fremtiden bringer” fortæller hun med henvisning til de mange besparelser, der er på området og det, at stadig færre vælger pædagogfaget, når de skal uddanne sig. 

”Det er jo ikke specifikt her på Musvågevej, men jeg tror da at de fleste inden for vores område ser på fremtiden med en vis nervøsitet” siger hun.

Musvågevejs ånd skal lede gennem svære tider

Tilbudsleder, Anders Jacobsen, forstår godt bekymringen hos medarbejderne.

”Det vigtigste er altid borgernes trivsel, og at medarbejdere og ledere har rammerne til at give borgerne det, de har brug for. Det sætter krav til vores faglige forståelse og tilgang. Men det sætter altså også nogle krav til det økonomiske råderum, og der ser jeg da også nogle udfordringer på handicapområdet helt generelt”, fortæller han, men slår fast.

”Jeg tror nu nok, vi skal klare det og fortsat sikre et solidt Musvågevej, hvor borgere og medarbejdere trives, så vi om 20 år kan mødes og fejre endnu en rund fødselsdag med kage, flag og glade beboere, pårørende og medarbejdere, som vi gør det i dag. Men det er da klart, vi som ledelse har da en opgave foran os, som vi deler med alle de andre botilbud på området”. 

Også Thomas Kyrum-Stein og Sisse Amby-Knudsen tror på fremtiden for tilbuddet.

”Musvågevejs ånd er nok det her med, at vi er mange, der går langt for at få det til at fungere”, fortæller Thomas Kyrum-Stein. 

”Ja, og så er vi gode til at støtte hinanden og huske de gode oplevelser, også når vi oplever frustrationselementer” afslutter Sisse Amby-Knudsen.

Vil du vide mere?

Anne Pallisgaard Rasmussen

Kommunikationsrådgiver

Socialforvaltningen