Kan vi tale om handicap på nye måder?

Handicaprådet i Københavns Kommune har netop afholdt et velbesøgt debatarrangement på Rådhuset, om måden vi italesætter handicap på. Her kom mange forskellige vinkler og perspektiver fra kunstens-, forskningens- og den handicappolitiske verden.

Den smukke festsal på Københavns Rådhus dannede ramme om Handicaprådets debatarrangement, der i år blev afholdt den 25. oktober. Her blev forskellige opfattelser og forståelser af handicap belyst, fra personlige og samfundsmæssige perspektiver. Centralt i debatten var, hvorvidt og hvordan handicap kan italesættes på andre og nye måder, der kan gøre en reel forskel for de mange mennesker, der lever med handicap. 

Forperson for Handicaprådet, Janne Sander, bød velkommen og introducerede de tre gæstedebattører:  forfatter Lone Barsøe, digter Caspar Eric og handicapforsker Emil Falster.
 
Samtalen tog udgangspunkt i Lone Barsøes nyeste bog: ’Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på’. Bogen indeholder både interviews med markante personer med handicap, der udfordrer samfundets syn på handicap og teoretiske indlæg fra forskere og andre. To af de medvirkende i bogen er dagens debattører, Caspar Eric og Emil Falster.  

Debattører med noget på hjerte  

Lone Barsøe, der har i mange år været med til at præge debatten om handicap som aktivist, underviser, foredragsholder og forfatter, styrede debatten og åbnede samtalen med at fremførte et satirisk digt om mennesker med handicap, hvis kroppe før i tiden blev fremstillet som mærkværdige, udstillet og brugt som underholdning. Synet på mennesker med handicap har ændret sig meget siden da, men der er stadig brug for at finde nye forståelser af handicap.    

Caspar Erik stiller i sin seneste digtsamling, ’Nye balancer’, skarpt på de fordomme, man møder som menneske med et handicap. Han leder efter nye måder at tale om handicap på. Til debatten fortalte han, at han oplever, at der ikke er lydhørhed i samfundet for at forstå og forbedre vilkårene for mennesker med handicap:  

”Elefanten i rummet er, at vi ikke har en måde at tale om handicap på. Jeg tror, vi må snakke om, at det specialiserede område bliver underprioriteret på en måde, så folk bliver alvorligt vrede, så der kommer mere handling. Der skal gerne være en kollektiv vrede, også hos mennesker uden handicap. Det er derfor, jeg laver kunst. Måske kan det være med til at røre og informere den almene befolkning”.  

Handicapforsker Emil Falster har skrevet ph.d.- afhandling om, hvordan børn og unge med handicap og deres forældre oplever barrierer i hverdagen, fx i relationen til offentlige myndigheder. Han er også forfatter og medforfatter til en række udgivelser, hvori han forholder sig kritisk til, om de gode intentioner i FN’s Handicapkonvention giver den ønskede effekt. Han mener grundlæggende, at kommunalreformen og finanskrisen har været med til at udhule økonomien på handicapområdet i en sådan grad, at der er skabt en kløft mellem løfterne i konventionen og virkeligheden, som fører til en løbende svækkelse af handicapområdet, der påvirker synet på mennesker med handicap i negativ retning.

”Elefanten i rummet er, at vi ikke har en måde at tale om handicap på.
Caspar Erik
Digter

Debat med mange kanter og forslag

Efter en pause med rådhuspandekager og en digtlæsning ved Caspar Eric, fortsatte debatten. En debat, som kom langt omkring med bidrag fra salen. Der var både bidrag fra repræsentanter fra organisationer som Dansk Handicapforbund i København, Sammenslutningen af unge med handicap (SUMH), Dialogforum på psykiatriområdet og bevægelser som #Enmillionstemmer og Jobcentrets Ofre, samt handicapaktivister og en politisk repræsentant.  

Debatten kom bl.a. ind på italesættelsen af det specialiserede socialområde som en økonomisk byrde, på aktiv dødshjælp, på rettigheder og inklusion, og ikke mindst, hvad der kan gøres for, at synet på mennesker med handicap kan ændre sig. 

Forsker Emil Falster foreslog, at der skabes flere alliancer på tværs. Et større samarbejde mellem handicaporganisationer og handicapforskere kunne være med til at kvalificere arbejdet hos begge parter. 

Digter Caspar Eric vurderede, at der skal lægges flere kræfter i forsøget på at ændre de strukturelle betingelser for mennesker med handicap. Han foreslog, at der kigges mere på noget af det, der allerede lykkedes i ind- og udland. Fx i form af diagnosefællesskaber og ved, at det at have et handicap italesættes på en mere ’sexet’ måde. 

”Der er brug for en ny form for pride for mennesker med handicap”, sluttede han. 

Alle forslag fra salen og fra debattørerne blev skrevet ned og givet videre til Handicaprådet.

Om Handicaprådet

Handicaprådet i Københavns Kommune er et demokratisk valgt organ, der sætter fokus på forhold, der vedrører borgere med funktionsnedsættelse.