Mulighed for tilbagebetaling af udgift til studieture

Borgercenter Handicap er blevet opmærksom på, at nogle borgere fejlagtigt kan være blevet opkrævet for deltagelse i aktiviteter hos Idrætsskolen for voksne med udviklingshandicap. Derfor skal pengene betales tilbage til de berørte borgere.

Idrætsskolen for voksne med udviklingshandicap kan have opkrævet betaling fra borgere, der har deltaget i studieture og stævner. Borgercenter Handicap har ikke besluttet, at borgerne selv skulle betale for dette, og derfor skal pengene betales tilbage til borgerne. 

Idrætsskolen for voksne med udviklingshandicap er et aktivitetstilbud for voksne med udviklingshandicap, som Borgercenter Handicap har en aftale med, sådan at københavnere med udviklingshandicap kan optages på skolen. Idrætsskolen kan ikke opkræve betaling, når borgerne deltager i ture, stævner og arrangementer med tilbuddet, uden at Borgercenter Handicap har truffet afgørelse om det. 

Det har ikke været muligt for Borgercenter Handicap at identificere, hvilke borgere, der kan være opkrævet uretmæssig betaling. 

Er du, eller kender du nogen, der uretmæssigt er blevet opkrævet penge for deltagelse i aktiviteter med Idrætsskolen, så kan du kontakte din sagsbehandler i Borgercenter Handicap. 

Borgercenter Handicap behandler betalinger, der går tre år tilbage, fra 1. juli 2019. 

Sådan kan du kontakte din sagsbehandler i Borgercenter Handicap

  • Ring til din sagsbehandler direkte
  • Send eller afleverer din anmodning om tilbagebetaling til os på adressen: Borgercenter Handicap, Borups Allé 43, 2200 København N
  • Send en sikker mail

Husk at sende dokumentation for din betaling af udgifterne med - eller på anden måde sandsynliggøre, at du har betalt. 

Reglerne om betaling af udgifter til et dagtilbud og forældelsesreglerne

Du kan læse om reglerne for, hvornår en kommune kan bede om betaling af udgifter på et dagtilbud i en bekendtgørelse. Du kan læse om regler for, hvornår noget er forældet i forældelsesloven. 

Uddrag af bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter

Uddrag af bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud – bekendtgørelse nr. 483 af 19. maj 2011:

"Kommunen kan beslutte, at personer, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud, skal betale helt eller delvist for materialer, der ikke medgår til en produktion". Tilsvarende gælder vedrørende udflugter for de pågældende. Dette står i § 6 i bekendtgørelsen.

Uddrag af lov om forældelse af fordringer

Uddrag af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) – lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015, § 3: 

"Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser."

Var fordringshaveren ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen i stk. 1 først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil. Dette kan du læse om i forældelseslovens § 3. 

En fordring er det krav, som en person har over for en anden/andre.