Nominér din vinder til Handicapprisen

Kender du en ildsjæl, der gør en usædvanlig stor indsats for mennesker med handicap i København, og derfor fortjener handicapprisen 2023? Så indstil din kandidat nu.

Handicaprådet i Københavns Kommune ønsker at belønne særlige indsatser for at fremme borgere med handicaps muligheder for at deltage i samfundslivet med en handicappris. Handicapprisen uddeles i forbindelse med markeringen af FN's Internationale Handicapdag den 3. december.

Sidste år gik prisen til Marlene Linnebjerg Kudsk, der som sundhedsfaglig konsulent i Center for Børn med Handicap gør en ekstraordinær indsats hver dag.

”Jeg elsker mit arbejde og jeg føler, jeg gør en forskel. Det er da dejligt, at der er andre, der er enige i det, og at jeg får opbakning til at fortsætte med at give den alt, hvad jeg har i et job, som jeg elsker”, udbryder hun.

”Marlene har været afgørende for den sundhedsfaglige retning i Center for Børn med Handicap. Takket være hendes arbejde er seksualitet eksempelvis blevet en fast del af kerneopgaven i centret. Marlene er børnenes forkæmper. Hun kræver, at vi har høj faglighed og kvalitet i alt, hvad vi gør, og hun er en evig inspiration for os alle sammen. Jeg er så glad for, at Marlene får den anerkendelse”, siger centerchef Connie Cramer Jensen til overrækkelsen.

Hvad er handicapprisen?

Handicapprisen består af en buket blomster, et diplom samt en gave målrettet prisvinderen, der beløber sig til 6.000 kr.

Hvem kan indstilles som kandidat til årets handicappris?

Borgere der har ydet en særlig indsats til gavn for mennesker med handicap i kommunen. 

  • En borger med handicap der, på trods af et eller flere handicap, lever et aktivt liv og bidrager til at hjælpe andre.
  • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos mennesker med handicap. 
  • En forretning eller virksomhed i Københavns Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser behov hos mennesker med handicap
  • Ansatte i Københavns Kommune der gennem deres arbejde udviser en særlig interesse, omsorg eller konkret indsats til gavn for mennesker med handicap.

Det afgørende er, at borgeren, foreningen, virksomheden eller den ansatte gavner borgere med handicap i Københavns Kommune.

Hvad kan være baggrunden for indstillingen?

Handicaprådet har en bred handicapforståelse, så der er mange muligheder for at indstille ildsjæle til årets handicappris. 

Det kunne eksempelvis være en særlig indsats ift.

  • At sikre bedre livsvilkår og livskvalitet for borgere med handicap.
  • At arrangere aktiviteter f.eks. fritid, behandling, pædagogisk arbejde, boligforhold for mennesker med handicap eller information i bred forstand.
  • At skabe bedst mulig handicaptilgængelighed eller erhvervsmæssige tiltag for at sikre mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.
     

Hvem kan skrive en indstilling til Handicapprisen?

Alle kan indsende en indstilling. Det afgørende er, at den indsendes skriftligt og er velbegrundet. Så kan det være, at det er din kandidat, der vinder dette års pris.

Hvem vælger vinderen?

Handicaprådet har nedsat et udvalg bestående af Handicaprådets forperson Janne Sander samt følgende medlemmer fra Handicaprådet; Ole Rasmussen, Maria Sofie Petersen og Helle Jønch.

Hvornår er sidste frist for at indstille en ildsjæl?

Indstillingerne til handicapprisen skal være Handicaprådet i hænde tirsdag den 7. november 2023.