Ny onboarding for sagsbehandlere på Ungeområdet giver en tryg start

Størstedelen af nyansatte sagsbehandlere på Ungeområdet i Borgercenter Handicap er nyuddannede. For at give de nye kollegaer en tryg start, fungerer den erfarne sagsbehandler, Annika Bruun, som mentor og tovholder på onboardingen i Ungeområdet.

Annika Bruun kan godt huske sin første tid i Borgercenter Handicap, da hun startede som sagsbehandler for over otte år siden. Sagerne lå i høje papirbunker og hun fik en rundvisning og en kort intro til systemerne af en studentermedhjælper og så var det ellers i gang. 

”Der er sket rigtig meget i Borgercenter Handicap siden dengang. På Ungeområdet har vi haft høj personaleomsætning, men også opnormering over en længere årrække. Det kan presse de sagsbehandlere, der bliver i jobbet, fordi de får flere opgaver og medfører at der er mange nye kollegaer, der skal oplæres og sættes ind i sagerne. Og de unge og familierne er forståeligt utilfredse med at skifte sagsbehandler. Med den nye onboardingindsats håber vi at fastholde de nye medarbejdere ved at give dem en grundig oplæring og en tryg start, til gavn for afdelingen og for borgerne”, fortæller Annika Bruun.

De nye medarbejdere modtager systematiseret materiale forud for deres opstart, blandt andet et onboardingprogram, som giver dem overblik over de første uger af deres ansættelse, en brochure over Ungeområdet samt en oversigt over hvad de vil blive lært op i hvornår samt hvilke kompetencer det løbende giver dem.

Dette materiale ligger også klar på deres arbejdsmail samt på deres skrivebord den første dag. Annika Bruun sørger også for, at de nye medarbejdere får deres IT-udstyr sat rigtigt op og giver en rundtur i borgercentret den første dag. Herudover står Annika Bruun til rådighed som faglig mentor for voksensagsbehandlerne de første seks måneder af deres ansættelse.

Mentor har tid til os nye

I 2023 er der startet 18 nye kollegaer i Ungeområdet, hvor de i alt er ca. 55 medarbejdere. En af de nye kollegaer er Alexander Løhr, der som nyuddannet sagsbehandler startede i BCH i marts. 

”Jeg havde en tryg start og jeg vidste, hvad jeg skulle de første uger. Jeg havde ikke erfaring fra hverken myndigheds- eller handicapområdet, så det var rart med en grundig intro. Jeg er glad for at have muligheden for at vende sager og faglige spørgsmål med Annika som min mentor og jeg vidste, at hun havde tiden til det”, fortæller Alexander Løhr, der startede i marts i år. 

Annika Bruun er også med til de nye sagsbehandleres første samtaler med borgere.

”Jeg følte mig tryg og jeg kunne forberede mig på samtalerne sammen med Annika. Derudover er det ikke kun BCH, som jeg skal lære kende for at vejlede borgerne bedst muligt, men hele Københavns Kommunes mange tilbud og samarbejdspartnere. Her er det også meget givtigt med en mentor, der har tid til at hjælpe”, slår han fast. 

Fotograf
Anne Pallisgaard Rasmussen

Fagligt fællesskab

Annika Bruun holder også fælles frokoster med de nye kollegaer, hvor de taler om forskellige temaer/sager og så har hun sagsgennemgang med de nyansatte ugentligt de første 3 måneder og hver 14. dag de efterfølgende 3 måneder. I Ungeområdet bestræber de sig på, at de nye sagsbehandlere de første seks måneder har halv sagsstamme, så vidt det er muligt. For voksenparagrafferne betyder det, at man starter med ca. 25 sager mens det på børnesagerne er ca. 12-15 sager. 

I løbet af de første seks måneder af ansættelsen, skal sagsbehandlerne lære arbejdspladsen og opgaverne at kende. Når vi har sagsgennemgang ugentligt, så har vi tiden til at tale sagerne igennem, få prioriteret opgaverne samt planlagt møder m.v.”, siger Annika Bruun.      

I dag er Alexander Løhr oppe på en næsten fuld sagsstamme efter 6 måneder.

”Jeg bruger sagsgennemgangen til at få prioriteret mine sager og få fagligt input til mine spørgsmål. Som mentor er Annika lydhør og det har givet mig en tryg start på arbejdslivet”.  

Samtidig starter de nyansatte på Borgerenter Handicaps myndighedsuddannelsen, som er en intern uddannelse over 9 dage i det første års ansættelse. I april 2024 skal den nuværende onboardingindsats evalueres og der skal tages stilling til, om indsatsen skal videreføres. 16 ud af de 18 nye kollegaer er stadig ansat på Ungeområdet.   

Vil du vide mere?

Anne Pallisgaard Rasmussen

Kommunikationsrådgiver

Socialforvaltningen