Ny kampagne skal tiltrække SOSU’er og sygeplejersker til handicapområdet

Der er mangel på sygeplejersker og social- og sundhedspersonale i hele landet. Også i Københavns Kommune på handicapområdet. Derfor har Socialforvaltningen skudt en rekrutteringskampagne i gang, som vil være synlig i bybilledet de kommende uger.
Billede
Plakater fra kampagnen

30.11.2021

”Hver dag er forskellig. Hver dag gør vi en forskel”. Sådan lyder budskabet på Socialforvaltningens rekrutteringskampagne i København, hvor en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent fra handicapområdet lægger ansigt og ord til kampagnen for at tiltrække flere kvalificerede ansøgere til de omkring 40 opslåede stillinger.

”Det er et stort problem, at vi mangler personale. Det trækker veksler på de ansatte, der skal løbe lidt hurtigere for at hjælpe borgerne. Heldigvis oplever vi, at mange af Socialforvaltningens medarbejdere aktivt har tilvalgt det socialfaglige område, fordi de kan se værdien i at arbejde med udsatte eller sårbare borgere. Derfor skal vi gøre mere ud af at fortælle omverden om det særlige og fagligt spændende arbejde, man møder som SOSU-assistent eller sygeplejerske hos os,” siger socialborgmester Mia Nyegaard.

Større kendskab til socialområdet

Netop nu er der omkring 40 ledige stillinger inden for handicapområdet i København, og hver stilling får max fire ansøgere pr. stilling, viser de seneste tal fra Socialforvaltningen. Derfor vurderer forvaltningen, at der behov for at tiltrække flere kvalificerede ansøgere til stillingerne, bl.a. ved at øge kendskabet til det socialfaglige område, så flere SOSU’er og sygeplejersker får øjnene op for, hvad det vil sige at arbejde med borgere med handicap.

”Vi oplever heldigvis, at det trækker i mange SOSU-assistenter og -hjælpere at få mulighed for at kombinere pleje med neuropædagogik. Flere giver udtryk for, at de ser masser af faglige udfordringer i at arbejde med borgere, der blandt andet ikke har ret meget sprog, og som de derfor skal kunne aflæse og danne relationer til på anden vis,” fortæller Maibritt Goldman, der er leder i botilbuddet Lynghuset for svært udviklingshæmmede borgere.

I forhold til rekruttering af sygeplejersker vil Socialforvaltningen også mere aktivt informere om de spændende jobmuligheder. Her er budskabet, at man udover at udføre fysisk sundhedspleje kan arbejde mere pædagogisk med fokus på trivsel og psykisk sundhed og ikke mindst skabe længerevarende relationer til fx borgerne med autisme.

”Vi kommer selvfølgelig til at konkurrere med hinanden i hele landet i forhold til at få fat i et faldende antal SOSU’er og sygeplejersker. Netop derfor har vi et stort fokus på, at vi er nødt til at gøre noget ekstra og kæmpe for lige præcis de udsatte og sårbare borgere i hovedstaden. I Socialforvaltningen har vi blandt andet også søsat pilotprojektet ’Medarbejderens Plan’, som fx skal give medarbejdere mulighed for at gå fra ufaglært til faglært,” siger Mia Nyegaard.

Del kampagnebudskaberne

Kampagnen kan blandt andet ses på plakater i København uge 48 og 49, på kommunens sociale medier og annoncer i relevante fagblade.

Del eller like opslagene på Facebook eller LinkedIn, hvis du har lyst til at sprede budskabet. 

Fakta: Sådan arbejder Socialforvaltningen med rekrutteringsudfordringer

Københavns Socialforvaltning arbejder målrettet med rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere bl.a. med flg. indsatser:

  • Rekrutteringskampagner, der skal skabe kendskab til det social- og sundhedsfaglige arbejde på socialområdet og tiltrække flere ansøgere til stillingerne. 
  • Indsatser om bedre onboarding af nye medarbejdere og hjælp til mere målrettet kommunikation i stillingsopslag.
  • ’Medarbejderens Plan’, et nyt pilotprojekt i Socialforvaltningen målrettet social- og sundhedspersonale på handicapområdet og den sociale hjemmepleje, som skal give medarbejdere mulighed for at gå fra ufaglært til faglært.
  • En ny uddannelsesenhed i Socialforvaltningen, hvis formål er at løfte kvaliteten af praktikforløb for elever og studerende på tværs af forvaltningen.
  • Uddannelse og kompetenceløft bl.a. inden for ord, tal og IT.