Velkommen til handicap.kk.dk: Ny hjemmeside for handicapområdet i Københavns Kommune 

Borgere med handicap har nu en ny indgang til handicapområdet i Københavns Kommune. Hjemmesiden skal gøre det mere overskueligt at finde information om tilbud, hjælp og støtte. 

25/10 2021

Københavnere med handicap og deres pårørende har fået en samlet indgang til handicapområdet i Københavns Kommune.

Hjemmesiden har for eksempel: 

  • En overskuelig og ensartet oversigt over kommunens tilbud for borgere med handicap
  • Indgange opdelt i målgrupperne  børn, unge og voksne og forældre og pårørende 
  • En indgang til dialog med Borgercenter Handicap, der giver overblik over aktiviteter og initiativer, hvor borgere og pårørende inviteres til at blive inddraget i udviklingen af indsatser og tilbud.
  • En indgang om muligheder for job og praktik på handicapområdet i Københavns Kommune 

Du kan også se kalenderen med oplæg og andre events for forældre, pårørende og for voksne med handicap og aktuelt nyhedsstof. 
 

Har du kommentarer eller rettelser til den nye hjemmeside?

Marie Herholdt

Specialkonsulent og digital kommunikationsrådgiver

Rådhuset

1550 København V

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har ris eller ros til handicap.kk.dk.