Praksisændring for beregningen af merudgifter

En praksisændring hos Ankestyrelsen betyder, at kommunerne fremover skal beregne merudgifter til befordring og håndsrækninger hos borgere med nedsat funktionsevne uden at fratrække eventuelle skattefradrag. Kommunerne skal derfor dække hele udgiften.

Ankestyrelsen har pr. 10. december 2021 ændret praksis i beregningen af nødvendige merudgifter ved befordring mellem hjem og arbejde og ved håndsrækninger og serviceydelser, hvor der kan være tilknyttet befordringsfradrag eller håndværker- og servicefradrag efter Boligjobordningen.

Det har hidtil været Ankestyrelsens praksis, at muligheden for disse fradrag først skulle udnyttes, før der kunne beregnes merudgifter efter § 100 i serviceloven til kørsel og håndsrækninger. Kommunerne har derfor tilsvarende fratrukket værdien af de skattemæssige fradrag i deres udmåling af merudgiftsydelse til borgere med handicap. Denne praksis er ikke i overensstemmelse med skattelovgivningen, da borgere ikke kan få fradrag for udgifter der helt eller delvist dækkes af kommunen.

Konkret betyder ændringen, at kommunerne fremover skal dække hele udgiften til befordring og håndsrækninger uden at trække skattefradrag fra.

Kontakt os, hvis praksisændringen kan have betydning for dig

Hvis du er bevilliget merudgiftsydelse til dækning af håndsrækninger eller befordring mellem hjem og arbejde og er i tvivl om, hvorvidt ændringen kan have betydning for dig, opfordrer vi dig til at tage kontakt til os.

Vi vil dernæst undersøge de konkrete sager nærmere, og ud fra en konkret og individuel vurdering genoptage beregningerne, hvis det viser sig, at praksisændringen har betydning for dig.