Sagsbehandlerne får mere faglig frihed

Sagsbehandlerne på handicapområdet i Socialforvaltningen får fremover mulighed for selv at træffe flere beslutninger uden at et visitationsudvalg skal vurdere sagen. Efter en vellykket forsøgsordningen bliver det nu permanent.

Hurtigere sagsbehandling, styrket faglighed og øget trivsel. Det er resultaterne af en netop afsluttet forsøgsordning, som Socialforvaltningen har gennemført på handicapområdet siden oktober sidste år og frem til marts i år. 

Forsøgsordningen gav sagsbehandlerne mulighed for selv at træffe beslutninger på en række områder for både børne- og voksenbestemmer. For eksempel hvorvidt en borger skal visiteres til et behandlingstilbud eller til individuel socialpædagogisk støtte. 

Socialudvalget er derfor glade for, at forsøgsordningen nu gøres permanent på handicapområdet. De nye børne- og voksenbestemmelser, som sagsbehandlerne fik øget beslutningskompetence til i forsøgsordningen, overgår til drift i Borgercenter Handicap, og tilføjes derfor til de børne- og voksenbestemmelser, som sagsbehandlerne i forvejen havde beslutningskompetence til.

”Socialområdet er et af de mest bureaukratiske, og selv små sager kan have mange godkendelsesled. Vi har givet vores sagsbehandlere mere frihed til at træffe beslutninger selv, og det har både medført hurtigere afgørelser for borgerne og øget trivslen hos vores sagsbehandlere. Det viser, at mere frihed til medarbejderne virker, og derfor fortsætter vi med det,” siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø).

Øget trivsel og styrket faglighed

74 procent af sagsbehandlerne oplever, at ordningen enten har påvirket deres trivsel positivt eller meget positivt. Samtidig svarer sagsbehandlerne også, at ordningen har styrket deres faglighed, og at de leverer bedre service til borgerne på grund af den kortere sagsbehandlingstid.

Til trods for at flere afgørelse træffes af sagsbehandlerne uden at skulle afgøres i et visitationsudvalg, har ordningen ikke resulteret i flere bevillinger eller et øget økonomisk forbrug. 

”Det er vigtigt for mig, at vi hele tiden ser på, hvordan vi kan gøre Socialforvaltningen til en mere attraktiv arbejdsplads. Bedre trivsel er nøglen til at fastholde vores dygtige medarbejdere og til at rekruttere nye medarbejdere. Forsøget viser, at det virker at sætte fagligheden fri. Det håber jeg også, at Christiansborg noterer sig,” siger Karina Vestergård Madsen.

Socialudvalget ønsker, at erfaringerne skal bredes ud til de andre borgercentre i forvaltningen.

Fakta om forsøgsordningen

  • Forsøgsordningen har kørt fra oktober 2022 til marts 2023.
  • 34 procent af sagsbehandlerne oplever, at forsøgsordningen har påvirket deres trivsel meget positivt, mens 40 procent oplever, at den har påvirket deres trivsel positivt.
  • Medarbejdere skal have været ansat som sagsbehandler i seks måneder for at blive tildelt muligheden for at kunne træffe afgørelser på egen hånd.
  • Med forsøgsordningen fik sagsbehandlerne bl.a. ansvar for at vurdere, om borger skulle visiteres til tilbud om vedligeholdelses træning, tilbud af behandlingsmæssig karakter samt tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte.

Vil du vide mere?

Asger Riis

Pressekonsulent

Socialforvaltningen