Københavns Kommunes logo

Ringertoften

Ringertoften er et botilbud for voksne borgere i alderen 50+ som alle har udviklingshæmninger samt et lettere til moderat fysisk handicap. Der er plads til 28 beboere på Ringertoften.

Borgerne på Ringertoften har alle levet et langt liv under meget selvstændige forhold. De fleste har tidligere modtaget minimal støtte, og deres behov for øget hjælp er først kommet i forbindelse med, at de er blevet ældre og har fået aldersrelaterede sygdomme. For nogle skyldes det øgede behov for hjælp og støtte, at pårørende eller forældre er afgået ved døden, og derfor ikke kan give den hjælp, borgeren har brug for i dagligdagen.

På Ringertoften har vi derfor fokus på, at støtte borgerne i de ting, de allerede godt kan, så ingen færdigheder går tabt i forbindelse med flytningen til nye rammer. Det er vigtigt for os, at beboerne på Ringertoften lever et liv med høj livskvalitet og selvstændighed i det omfang, det kan lade sig gøre. Derfor sætter vi også mål for beboerne i samarbejde med beboerne selv for at sikre, at deres ønsker og behov opfyldes så vidt det er muligt.

På Ringertoften er der en god, varm og humørfyldt stemning. Vi er et lille sted, hvor alle kender alle og vi snakker sammen alle sammen. Ved indflytning skal beboerne være i stand til at finde rundt og overskue de fysiske rammer som bostedet består af. De skal kunne opholde sig i egen lejlighed og kunne bevæge sig rundt, selvstændigt med eller uden hjælpemidler, via elevator eller trappe, mellem etagerne.

På alle hverdage er der morgencafé, hvor beboerne mødes, hvilket giver en livlig start på dagen og er med til at skabe den hyggelige, hjemlige stemning, som kendetegner Ringertoften.

Lejlighederne

Ringertoften er et botilbud, som har tre etager i almennyttigt boligbyggeri i Nordvest.
Der er 28 lejligheder, og hver etage har fælleskøkkener, hvor vi spiser vores måltider.

Lokalområdet

Vi bor i grønne omgivelser lige ved Bispebjerg Kirkegaard. Der er butikker og bibliotek i nærheden, og man kan nemt komme hertil med offentlig transport. Mange af beboerne på Ringertoften bruger lokalområdet flittigt og tager på ture rundt i Hovedstadsområdet.

På Ringertoften er vi gode til at udnytte de grønne områder, og vi prioriterer at tage på små turer i nærmiljøet, når der er mulighed for det, og vi tager altid forbi Bispebjerg Kirkegård, når Kirsebærhaven blomstrer smukt.

Pårørendesamarbejde

På Ringertoften har vi et ønske om, at pårørende oplever sig inkluderet og inviteret indenfor til hver en tid.

På Ringertoften ser vi de pårørende som en vigtig ressource for at sikre den bedste støtte af borgeren. Derfor har vi et åbent hus, hvor pårørende, venner og andre i borgers netværk altid er velkomne til at komme på besøg, og vi inviterer også indenfor til særlige begivenheder som fx fællesspisninger og sommerfester.

Det er desuden altid muligt at aftale et møde med en medarbejder eller leder på Ringertoften, hvis man som pårørende har spørgsmål, brug for sparring eller af anden grund behov for at snakke med en af vores dygtige medarbejdere.

Pårørenderåd og pårørendeinvolvering

På Ringertoften forsøger vi at involvere de pårørende, så man fortsat er en aktiv del af borgerens liv. Derfor har vi også beboer- og pårørenderåd, som mødes minimum en gang om året. I rådet sidder både pårørende og beboere fra tilbuddet, og det er deltagerne selv, som bestemmer hvilke punkter, der skal diskuteres ved møderne.

Det er også pårørende- og beboerrådet der kan beslutte, om tilbuddet skal sende nyhedsbreve til de pårørende, og hvilke fælles arrangementer, året skal byde på.

Det er borgeren, der bestemmer niveauet af involvering

Det er vigtigt for os på Ringertoften, at de pårørende føler sig tilpas inddragede i livet på tilbuddet og trygge i, at vi gør det bedste for borgeren. Derfor inviteres pårørende som udgangspunkt også med til årlige samarbejdsmøder.

Da vi arbejder med voksne borgere, er det vigtigt for os, at vi værner om deres privatliv, sørger for at deres rettigheder bliver overholdt og generelt følger deres ønsker og behov så langt hen ad vejen som muligt. Det er derfor også borger selv, der bestemmer, hvor involveret den enkelte pårørende skal være. Langt det meste af tiden kan vi finde en god balance, hvor pårørendes behov og borgers behov bliver mødt, men det kan ske, at vi må skuffe enkelte pårørende, da vi altid sætter borger og borgers ønsker først.

Kontakt

Bostedet Ringertoften

Bostedet Ringertoften

Ringergården 3

2400 København NV

 

 

Anette Priebe

Anette Priebe

Socialfaglig konsulent