Robertshøj

Robertshøj er et bo- og dagtilbud for voksne borgere med udviklingshæmninger og mobilitetsnedsættelser.

Robertshøj er et "velfærdshus", hvilket betyder, at vi er et evigt udviklende hus, som aktivt anvender velfærdsteknologiske hjælpemidler i vores arbejde og møde med borgerne. Vi opmuntrer til nysgerrighed og har en evig dialog om, hvordan vi kan udvikle os, så vi altid tilbyder den bedste støtte til borgerne og deres behov.

Vi har derfor også et tværgående velfærdsteknologisk-team, som altid arbejder på at skabe positive udviklinger i huset til gavn for borgerne. Derudover har vi et af Københavns Snoezelrum placeret i bygningen, hvilket giver os endnu bedre muligheder for at bruge velfærdsteknologi til at støtte borgerne og give dem gode oplevelser - her igennem stimulering af alle kroppens sanser.

På Robertshøj har vi altid fokus på, at vi arbejder med voksne mennesker, som har holdninger og rettigheder, og dem skal vi respektere. Vi bestemmer derfor ikke over borgerne, men hjælper og støtter dem i at have en stemme i eget liv og træffe egne valg. Det vigtigste for os er at være der for borgerne, og vi tager derfor aldrig udgangspunkt i os selv, men altid udgangspunkt i det menneske, vi står over for.

Lejlighederne i botilbuddet

Botilbuddet rummer 30 lejligheder og 11 dagtilbudspladser. 

Lejlighederne er mellem 42 og 52 km2, moderne og med eget bad og tekøkken. Alle lejligheder er installeret med faldalarmer, nøglefrie låse og lifte. På hver etage er der ti lejligheder, store fællesrum, køkken og en stor altan. Der er et stort centralkøkken, som laver sund økologisk mad fra bunden, som bliver tilpasset den enkelte borgers ønsker og behov.

Lokalområdet

Botilbuddet ligger i et nybygget område på Amager. Vi er placeret ved Ørestaden på Robert Jacobsens Vej, et af de mest attraktive områder i Ørestaden, som nabo til Royal Arena, Fields og frodige Amager Fælled. Vi har desuden en af Amagers kanaler placeret foran hoveddøren, og der er derfor rig mulighed for både rolig afslapning i naturen og festligt byliv.

Pårørendesamarbejde

På Robertshøj har vi et ønske om, at pårørende oplever sig inkluderet og inviteret indenfor til hver en tid.

På Robertshøj ser vi de pårørende som en vigtig ressource for at sikre den bedste støtte af borgeren. Derfor har vi et åbent hus, hvor pårørende, venner og andre i borgers netværk altid er velkomne til at komme på besøg, og vi inviterer også indenfor til særlige begivenheder som fx fællesspisninger og sommerfester.

Det er desuden altid muligt at aftale et møde med en medarbejder eller leder på Robertshøj, hvis man som pårørende har spørgsmål, brug for sparring eller af anden grund behov for at snakke med en af vores dygtige medarbejdere.

Pårørenderåd og pårørendeinvolvering

På Robertshøj forsøger vi at involvere de pårørende, så man fortsat er en aktiv del af borgerens liv. Derfor har vi også beboer- og pårørenderåd, som mødes minimum en gang om året. I rådet sidder både pårørende og beboere fra tilbuddet, og det er deltagerne selv, som bestemmer hvilke punkter, der skal diskuteres ved møderne.

Det er også pårørende- og beboerrådet der kan beslutte, om tilbuddet skal sende nyhedsbreve til de pårørende, og hvilke fælles arrangementer, året skal byde på.

Det er borgeren, der bestemmer niveauet af involvering

Det er vigtigt for os på Robertshøj at de pårørende føler sig tilpas inddragede i livet på tilbuddet og trygge i, at vi gør det bedste for borgeren. Derfor inviteres pårørende som udgangspunkt også med til årlige samarbejdsmøder.

Da vi arbejder med voksne borgere, er det vigtigt for os, at vi værner om deres privatliv, sørger for at deres rettigheder bliver overholdt og generelt følger deres ønsker og behov så langt hen ad vejen som muligt. Det er derfor også borger selv, der bestemmer, hvor involveret den enkelte pårørende skal være. Langt det meste af tiden kan vi finde en god balance, hvor pårørendes behov og borgers behov bliver mødt, men det kan ske, at vi må skuffe enkelte pårørende, da vi altid sætter borger og borgers ønsker først.

Hvordan kontakter jeg jer?

Robertshøj

Robertshøj

Robert Jacobsens Vej 11A

2300 København S

Ring til os

  • Dagtilbuddet: 51 24 82 01.
  • Botilbuddet: 51 18 64 41.

Afdelingsleder Nicolai Kellberg

Afdelingsleder Nicolai Kellberg

Tilbudsleder Kenneth Oxenbøll

Tilbudsleder Kenneth Oxenbøll