Start SMART: Bevægelse og hverdagstræning gennem leg

Tilbuddet har fokus på bevægelse og hverdagstræning gennem leg. Det skal give de bedste betingelser for trivsel, udvikling og læring.

I løbet af Start SMART får du som forælder til et barn med særlige behov redskaber, viden og ny inspiration til bl.a.:

  • Bevægelse og hverdagstræning gennem leg
  • At styrke sanseintegration hos dit barn
  • At bruge jeres omgivelser aktivt i hverdagstræningen 
  • Bevidsthed om, hvordan I kan styrke det, I allerede gør
  • Relevante fritidsaktiviteter og foreningstilbud til dit barn
  • Sparring i forhold til konkrete udfordringer i hverdagen
  • Mulighed for erfaringsudveksling med andre forældre

Målgruppe

Målgruppen er forældre til børn i Københavns Kommune, der er forsinkede i deres grov- eller finmotoriske udvikling eller har sansebearbejdningsvanskeligheder, der begrænser deres deltagelse i hverdagslivet.

Rådgivningen er for jer forældre, og det kræver at I har lyst til at være aktivt deltagende under rådgivningen såvel som i dagligdagen.

Træningsteamet, der står for Start SMART består af to fysioterapeuter og en ergoterapeut. 

Kontakt

Anne-Sofie Birkemose Sørensen

Anne-Sofie Birkemose Sørensen

Fysioterapeut

Maria Sørensen

Maria Sørensen

Konsultativ & visiterende ergoterapeut