Nærumgård

Nærumgård er en åben døgninstitution for børn og unge i alderen 6-18 år med mental retardering, autisme og andre følgediagnoser. Der bor 14 børn fordelt på to afdelinger på Nærumgård.

Et godt børne- og ungeliv i naturskønne omgivelser

På døgninstitutionen Nærumgård har vi 14 fantastiske børn og unge i alderen 6-18 år boende. De har alle sammen moderat til svær mental retardering, og de fleste har herudover en autismespektrumforstyrrelse, ADHD og andre relaterede diagnoser. De fleste har udfordringer med sanseintegration og sensorisk følsomhed og er særligt sårbare ift. stress og arousalregulering.

Fælles for alle børn og unge på Nærumgård er et behov for faste rammer og forudsigelighed, men i forskellige grader og på forskellig vis. Vi har børnenes diagnoser for øje og gør brug af vores specialpædagogiske viden, men i lige så høj grad møder vi hver enkelt, som de børn og unge de er – med interesser, følelser, seksualitet, personlighed og livshistorier.

På Nærumgård er ambitionen at skabe rammen om et godt børne- og ungeliv med glæde, liv og læring – at give hver enkelt en tryg opvækst med trivsel, udvikling og en så høj grad af selvstændighed som muligt. Vores hus ligger i det naturskønne område ved Nærum Gadekær, og vi har både sø og skov som nabo, samt store grønne arealer inden for matriklen. Det giver muligheder for et godt og aktivt udendørs børne- og ungeliv i trygge og vante rammer.

Forældresamarbejde på Nærumgård

På Nærumgård ønsker vi at forældrene tager en aktiv rolle i børnenes hverdag. Derfor er forældre og familie altid velkomne på institutionen, og vi ser gerne, at det er forældrene, der tager med børnene til lægen, på tøjindkøb eller lignende aktiviteter og aftaler.

På Nærumgård er vi interesserede i et godt samarbejde med forældrene, fordi vi ved, at familien og det nære netværk er utroligt vigtigt for alle børn. Derfor gør vi vores bedste for at sikre, at der er god dialog og et højt informationsniveau mellem familie og Nærumgård, og forældre til børn på Nærumgård kan derfor altid aftale et møde med barnets kontaktpædagog og/eller en leder.

Derudover forsøger vi at holde sociale arrangementer et par gange om året, hvor familie og venner inviteres til Nærumgård - fx til en sommerfest eller fællesspisning.

 

Kontakt

Sisse Borum

Institutionsleder

Nærum Gadekær 1A

2850 Nærum