Svanehuset

Svanehuset er en åben døgninstitution for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, udviklingshæmning og forskellige fysiske handicap i alderen 0-18 år. Svanehuset har plads til 24 børn fordelt på tre afdelinger.

I Svanehuset arbejder vi på at skabe hjemlige rammer og på at bidrage til gode børne- og ungdomsliv. Vi tilstræber at give børnene og de unge de samme muligheder, som andre børn og unge har, og vi ser det som vores opgave at finde og udvikle de kompetencer og potentialer, som barnet og den unge har.

Alle børnene i Svanehuset har deres eget private værelse, som er indrettet i samarbejde mellem barnets forældre og kontaktpædagog. I alle afdelingerne deler børnene dagligstue, spisestue, køkken, toiletter og bad. Vi lægger stor vægt på at der i hele Svanehuset er en følelse af hjemlighed og tryghed. 

Tre afdelinger, ét hus

Svanehuset er opdelt i tre afdelinger: Stubben, Hatten og Dammen, der rummer hver deres målgruppe.

Dammen

Dammens målgruppe er børn og unge med multiple funktionsnedsættelser samt mobile børn som kognitivt er på et meget tidligt udviklingstrin.

Funktionsniveauet hos børnene og de unge ligger mellem 2-3 måneder og førskolealderen. Alle børnene og unge har et komplekst funktionsniveau i forhold til de forskellige udviklingsområder. 

Fælles for børnene og de unge i Dammen er, at de har brug for støtte til alle hverdagens funktioner og aktiviteter.

Dammens børn og unge har synsnedsættelser af forskellig grad, hvilket er noget, vi indtænker i vores indretning både af lyskilder, farvevalg og udsmykning. Vi har desuden indrettet to sanserum i Dammen, som giver alle børnene forskellige muligheder for stimuli og sanseleg i hverdagen.

Hatten

I Hatten bor der børn og unge med mange forskellige diagnoser. Det kan bl.a. være ADHD, autisme og tilknytningsforstyrrelser.

Børnene og de unge har meget individuelle kognitive funktionsniveauer.

Deres udviklingsalder spænder fra omkring 4-10 år.

Fælles for alle børnene og de unge er, at de er mentalt retarderede. Et fælles kendetegn for børnene i Hatten er desuden, at de har relativt gode sociale kompetencer, og der tages i pædagogikken udgangspunkt i at støtte og udvikle disse kompetencer bedst muligt i gruppen. Derudover har børnene brug for struktur, rutiner og forudsigelige rammer for at have en god hverdag. Dette skaber vi via blandt andet velfærdsteknologiske løsninger, spil og lege.

Stubben

Fælles for børn og unge i Stubben er massive mentale vanskeligheder og autisme. Derudover har de alle et udviklingshandicap. I Stubben har børnene brug for genkendelighed og struktur i deres hverdag og har til tider også brug for at blive skærmet fra fællesskabet. Enten pga. udfordringer med sociale kompetencer eller diverse sanseforstyrrelser. I Stubben har børnene en mental udviklingsalder på omkring 6 måneder til 6 år.

I Svanehuset forpligter vi os på at rumme alle børn, der akut har brug for et sted at bo. Vi prøver derfor altid at være fleksible, så vi tilpasser os børnenes aktuelle behov. Da ingen børn er ens, har alle børn også forskellige variationer i adfærd, og derfor arbejder vi ud fra forskellige pædagogiske retninger og metoder.

Forældresamarbejde i Svanehuset

I Svanehuset lægger vi vægt på et godt forhold til børnenes og de unges familier og netværk. Vi samarbejder bl.a. med forældrene i forhold til praktiske ting omkring barnet og den unge, men sørger også for at familie, og netværket føler sig velkomne i huset, ligesom personalet så vidt som muligt imødekommer de forskellige behov der er, for at muliggøre børnenes og de unges samvær med deres familier.

Ved indflytning laver vi en samarbejdsaftale med forældrene, hvor vi aftaler, hvem der er ansvarlig for hvad. Aftalen indeholder bl.a. indretning af barnets/den unges værelse, som indrettes efter egne ønsker og stil.

Vi laver individuelle aftaler for hvert barn/ung om behov og ønsker for kontakt. Både mellem barnet og familien men også mellem familie og personalet. Ligesom der også bliver lavet individuelle aftaler om samvær.

De pædagogiske rammer omkring barnet tilrettelægger vi på et årligt møde, der kaldes ”Årskonference”. Her mødes hele barnets/den unges netværk for at samarbejde om barnets/den unges trivsel og udvikling.

Svanehuset har et familierum, hvor barnets/den unges familie kan samles og være sammen med deres barn uden forstyrrelser. Man er selvfølgelig også velkommen til at være i afdelingerne.

 

Svanehusets målgruppe

Svanehuset er en åben døgninstitution efter § 43, stk. 1, nr. 6

Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

Svanehuset

Svanehuset

Carl Nielsens Allé 39A

2100 København Ø

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Institutionsleder

Rikke Baccalini Baunn Andersen

Rikke Baccalini Baunn Andersen

Faglig leder

Morten Suhr Andreasen

Morten Suhr Andreasen

Faglig leder

Svanehuset - Hatten

Svanehuset - Hatten

Svanehuset - Stubben

Svanehuset - Stubben

Svanehuset - Dammen

Svanehuset - Dammen

Anne Musfelt Nielsen

Anne Musfelt Nielsen

Afdelingsleder