Skovtours for hjemmeboende børn og unge

Skovtours er et matrikelløst weekendaflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge i alderen 12-25 år med udviklingshæmning.

I Skovtours tager vi på weekendture, hvor vi fx bor i sommerhus, på vandrehjem, i spejderhytter eller på campingplads. Weekendturene har forskellige temaer fx overlevelsestur i de svenske skove, krea-weekend eller action-weekend.

I en weekend med Skovtours er de unge sammen med andre ligesindede og igennem samvær, aktiviteter og tillid til hinanden, styrker vi forhåbentlig de unges selvstændighed og ansvarlighed.

Vi arbejder målrettet med værdier som tryghed, ungdomskultur og respekt, men først og fremmest er Skovtours de unges frirum, hvor der kan holdes weekend. 

Pædagogik på Skovtours

I Skovtours arbejder vi ud fra:

  • At alle er unikke, værdige og har ret til mest mulig livskvalitet
  • At der er plads til begejstring.
  • At alle kan komme på vandretur – det handler om planlægning.

Skovtours skal først og fremmest være et frirum, hvor de unge får muligheden for at udvikle sig socialt og personligt. Gennem relationsarbejde forsøger vi at opstille muligheden for denne udvikling og skabe et ungdomsmiljø med attraktive aktiviteter, der stiller krav til de unge – tilpasset deres niveau.

Vi har en professionel og kærlig tilgang til de unge og tager udgangspunkt i deres verden.

Personale på Skovtours

Skovtours' personalegruppe er en mangfoldig, levende og meget stabil personalegruppe. Det skyldes hele gruppens kærlighed til vores unikke koncept og vores ambition om, at Skovtours både skal være et dejligt aflastningssted og en god arbejdsplads.

Vi er mellem to-fire medarbejdere med på hver weekenden. 

Praktisk

Weekenderne i Skovtours starter fredag ved 15-16 tiden. De unge kommer til os på Borgervænget 3a, eller bliver hentet på Lavuk, hvorefter turen går til overnatningsstedet.

Weekenden forløber med diverse aktiviteter, hygge og venskabeligt samvær.

Søndag kl. 13.00 ankommer vi til Hans Knudsens Plads, hvor forældrene henter de unge.

På en weekend deltager alt fra seks-tolv unge sammen med to-fire medarbejdere.

Hvert år producerer personalet et katalog, hvor de unge selv kan komme med ønsker til, hvilke ture de gerne vil med på. Herefter sammensætter vi turene med størst mulig hensyntagen til de unges ønsker, men også med fokus på sammensætning af de unge, så alle får det mest optimale udbytte af en weekend på Skovtours. 

Plads på Skovtours

Hvis du ønsker at søge om plads på Skovtours, skal du og dit barn først igennem en visitationsproces, hvor jeres behov for aflastning bliver vurderet.

Det er myndighedsdelen i Borgercenter Handicap, der visiterer til Skovtours.

Når du har fået visiteret aflastning hos Skovtours, foregår tilmeldingen til de forskellige weekender i Skovtours hos koordinator Morten Erlang Sørensen.

Kontakt Skovtours

Skovhusene - Skovtours

Skovhusene - Skovtours

Hans Knudsens Plads 3D

2100 København Ø

Johan Bjerre

Johan Bjerre

Leder