Plads i Skovhusene - visitation

Hvis du ønsker at søge om en plads på Skovhusene, skal du og dit barn først igennem en visitationsproces, hvor jeres behov for aflastning bliver vurderet.

Det er Borgercenter Handicap, der bevilger aflastning til en familie, og Borgercenter Handicap, der kontakter Skovhusene og familiens sagsbehandler. Barnet eller den unge kommer på en venteliste.

Ventetiden afhænger af den enkelte families situation, og af hvilken plads der bliver ledig i Skovhusene. Fordelt på de tre afdelinger er mange forskellige børnegrupper, hvor vi bestræber os på at placere børnene/de unge i homogene børnegrupper, for at kunne tilgodese det enkelte barns behov.

Skovhusene kan i denne sammenhæng komme med en anbefaling om placering, men det er Borgercenter Handicap, der afgør den endelige placering af barnet/den unge.

Observation og rundvisning

For at kunne sikre så gode placeringer som muligt, beder vi ofte om samtykke fra familien til at besøge barnet/den unge i sit dagtilbud. Dette gør vi for at få et mere nuanceret billede af barnet/den unges behov for støtte, end det vi kan læse os frem til ud fra sagsakterne.
Familier med et barn/en ung på vores venteliste er altid velkomne til at få en rundvisning på Skovhusene inden opstart.

Dit barns opstart i Skovhusene

Når vi finder en ledig plads i Skovhusene, sender Borgercenter Handicap et brev til familien med dato for opstart. Når dette brev er modtaget, er det familien, der har ansvaret for at tage kontakt til den relevante afdelingsleder, hvor tidspunkt for indskrivningsmøde aftales.

I opstartsfasen får familien en rundvisning, og vi holder et indskrivningsmøde, hvor vi aftaler det bedst mulige opstartsforløb for lige netop jeres barn og familie.

Det er et krav fra Skovhusenes side, at familien er til stede under barnets/den unges opstart, så vi sikrer en tryg opstart samt vidensdeling familie og personale imellem.

Det er forældrenes ansvar at arrangere kørsel af barnet/den unge til/fra Skovhusene.  Forældre kan søge om at barnet/den unge kommer med i en kørselsordning hos Borgercenter Handicap. 

Kontakt Skovhusene

Skovhusene - Fælles

Hans Knudsens Plads 3D

København Ø