Skovsneglen - for børn og unge mellem 0-18 år med multiple funktionsnedsættelser

Skovsneglen er et aflastningstilbud for børn og unge mellem 0-18 år med multiple funktionsnedsættelser.

Pædagogik på Skovsneglen

Det overordnede mål i Skovsneglen er livskvalitet, og pædagogikken bygger på tre nøgleord: Anerkendelse, udvikling og relationer.  

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i børnenes/de unges individuelle behov. Vi arbejder ud fra enkelte udviklingsmål for hvert barn/unge, som kan være opfølgning på mål i barnets/den unges hjem/dagtilbud eller mål, som kan give mening for barnet/den unge under aflastningsopholdet.

På Skovsneglen arbejder vi med flere forskellige individuelle kommunikationsredskaber med det fokus at give barnet/den unge mulighed for at få medbestemmelse og udtrykke egne behov.

Blandt andet anvendes Tegn til Tale af flere børn/unge i Skovsneglen.

Sundhedsfagligt

Vi har stort fokus på det sundhedsfaglige arbejde, da det er afgørende for barnets/den unges velbefindende, at der tages hånd om de helbredsmæssige udfordringer, der måtte være.

Vi har ansat en sygeplejerske, der står for den overordnede medicinhåndtering samt sparring til det pædagogiske personale i forbindelse med helbredsmæssige spørgsmål.

Hvis et barn bliver syg under ophold i Skovsneglen, orienterer vi forældrene og laver en aftale i forhold til plejen af barnet.

Dagligdagen på Skovsneglen

På Skovsneglen er der plads til otte børn/unge ad gangen. Børnene/de unge er tilknyttet faste aflastningsgrupper.

I sammensætningen af grupperne tager vi udgangspunkt i børnenes/de unges ressourcer og muligheder i forhold til leg, socialt nærvær, samt andet, som kan have betydning for trivslen under aflastningsopholdet.

Børnene/de unge har eget værelse, når de er på Skovsneglen. Værelserne har forskellige farvetemaer, og børnene/de unge har deres eget personlige sengetøj. Der er også mulighed for, at børnene kan have personlige ejendele såsom sovedyr og legetøj liggende i et skab på værelset, som kan sættes frem inden barnet ankommer.

En typisk dag på Skovsneglen

Børnene/de unge ankommer til Skovsneglen i løbet af eftermiddagen direkte fra deres dag- eller skoletilbud. Det er forældrenes og dag-/skoletilbuddets ansvar at organisere kørsel til og fra aflastningen.

Eftermiddagen og aftenen i aflastningen vil ofte minde meget om en almindelig hverdagsaften i familien.

Når barnet/den unge ankommer til Skovsneglen tilbyder vi lidt at drikke. Vi sætter os sammen med barnet/den unge og gennemgår kontaktbogen eller tjekker skoleintra for informationer.

Efterfølgende vil vi typisk have planlagt nogle aktivitet. Det kan fx være leg i huset, afslapning, lytte til musik, se tv, en tur i sanserum, leg i gymnastiksalen eller en lille gåtur.  

Kl. 17/17.30 spiser vi aftensmad sammen i fællesstuen. Vi serverer altid hjemmelavet og varieret kost. Nogle børn følger en individuel madplan.

Efter aftensmaden er der igen mulighed for leg, nogle får et bad, mens andre gøres klar til natten.

Barnet/den unge puttes af den pædagog, han/hun har været sammen med i løbet af dagen.

Om natten er der hele tiden en vågen nattevagt til stede på afdelingen.

Om morgenen vækker vi børnene/de unge, så de kan nå deres morgenrutiner såsom at få deres medicin, spise morgenmad m.m. inden, der er afgang med bus til dag-/skoletilbud.

Weekend på Skovsneglen

I weekenderne er der mulighed for at tage på tur i vores fælles bus, samt igangsætte lidt længerevarende aktiviteter end hverdagen giver mulighed for fx små fester og sansestimulerende aktiviteter.  

Fysiske rammer

Skovsneglen er beliggende på 2. sal på Hans Knudsens Plads på Østerbro.
Indretningen er farvestrålende, og rammerne giver mulighed for leg og hygge i mindre grupper.

Vi har et fællesrum/spisestue, hvor vi spiser alle måltider sammen og otte børneværelser med forskellige farvetemaer. 

Skovsneglen er indrettet med de nødvendige hjælpemidler i forhold til at varetage plejen af børn/unge med fysiske handicaps.

Vi har direkte adgang til en tagterrasse og kan frit benytte gymnastiksal og legerum på 3. sal.

Vi har en stor handicapvenlig legeplads, med sandkasse, gynger, trampolin, klatretårn og hængekøjer.

Personale på Skovsneglen

På Skovsneglen arbejder personalet i to teams med fire faste medarbejdere på hvert team. Der er derudover tilknyttet en række faste weekendmedarbejdere, en sygeplejerske og en studerende. Det ene team arbejder hver mandag, tirsdag og weekender i ulige uger, mens det andet team arbejder hver onsdag, torsdag og weekender i lige uger.

Vi har tre vågne nattevagter hver nat, en på Skovsneglen og en på Kvisten.

Den tredje er primært på Skovsneglen, men kan tilkaldes hvis der er behov på Kvisten.

Barnet/den unge tildeles én primær kontaktperson i forbindelse med opstart.

Kontaktpersonen har en tovholderfunktion i forhold til at koordinere opgaver vedrørende barnets/den unges behov og kontakt til familie og netværk. Det resterende personaleteam fungerer som sekundære kontaktpersoner, der har et indgående kendskab til barnets/den unges behov i hverdagen.

Kontakt Skovsneglen

Skovhusene - Skovsneglen

Hans Knudsens Plads 3D

2100 København Ø